Hyppää sisältöön

Hakemuksen peruuttaminen

Voit peruuttaa hakemuksesi milloin tahansa asian vireillä ollessa. Tällöin hakemuksen käsittely päättyy ja sinulle tehdään päätös hakemuksen raukeamisesta. Raukeamispäätöksestä ei voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Jos peruutat hakemuksen, et saa käsittelymaksua takaisin.

Oleskelulupa- tai kansalaisuushakemuksen peruuttaminen

 • Peruuta hakemuksesi suomen-, ruotsin- tai englanninkielisellä kirjallisella ilmoituksella.
 • Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen, mutta sinun on päivättävä ja allekirjoitettava se.
 • Voit peruuttaa hakemuksen myös sähköpostitse, mutta vain siitä sähköpostiosoitteesta, jonka olet ilmoittanut hakemuksessasi.
 • Halutessasi voit ilmoittaa myös syyn hakemuksen peruuttamiselle.
 • Toimita ilmoituksesi suoraan Maahanmuuttovirastoon tai Suomen edustustoon.

Turvapaikkahakemuksen peruuttaminen

 • Peruuta hakemuksesi kirjallisella ilmoituksella. Voit kirjoittaa sen omalla äidinkielelläsi.
 • Ilmoitus pitää toimittaa henkilökohtaisesti virkailijalle Maahanmuuttovirastoon, poliisille, rajaviranomaiselle tai vastaanottokeskuksessa sen johtajalle tai apulaisjohtajalle.
 • Ilmoituksesta on yksiselitteisesti käytävä ilmi, että tarkoituksenasi on peruuttaa hakemus. Päivää ja allekirjoita ilmoitus.
 • Kun jätät ilmoituksen:
  • Paikalle kutsutaan kaksi esteetöntä todistajaa. Todistajat voivat olla Maahanmuuttoviraston tai vastaanottokeskuksen virkamiehiä tai raja- ja poliisiviranomaisia.
  • Sinulta kysytään, mikä kantasi on mahdolliseen maasta poistamiseen ja maahantulokieltoon.
 • Maahanmuuttovirasto tekee raukeamispäätöksen. Samalla virasto voi päättää myös maastapoistamisesta ja voi määrätä sinulle maahantulokiellon, jos sille on perusteet.
 • Kun olet saanut raukeamispäätöksen, voit hakea vapaaehtoisen paluun tukea matkalle kotimaahasi. Kysy vapaaehtoisen paluun tuesta vastaanottokeskuksestasi.