Hyppää sisältöön

Milloin hakemusta ei käsitellä Suomessa?

Päätös turvapaikkahakemuksen tutkimatta jättämisestä tarkoittaa sitä, että hakemusta ei tutkita aineellisesti.

Maahanmuuttovirasto tekee kuitenkin aina alustavan tutkinnan siitä, onko hakemuksessa perusteita tutkinnan jatkamiselle. Jos perusteita on, hakemus otetaan aineelliseen tutkintaan. Jos perusteita ei ole, hakemukseen voidaan tehdä päätös tutkimatta jättämisestä.

Kansainvälistä suojelua koskeva hakemuksesi voidaan jättää tutkimatta Suomessa seuraavissa tapauksissa:

 • Olet saapunut turvallisesta maasta, jossa olet saanut turvapaikan tai toissijaista suojelua tai muuten riittävää suojelua ja jonne sinut voidaan palauttaa (turvallinen turvapaikkamaa).
 • Olet saapunut turvallisesta maasta, jossa olisit voinut saada turvapaikan tai toissijaista suojelua tai muuten riittävää suojelua ja jonne sinulla on riittävästi siteitä ja jonne sinut voidaan palauttaa (turvallinen kolmas maa).
 • Sinut voidaan lähettää toiseen valtioon, joka on vastuussa turvapaikkahakemuksesi käsittelystä vastuunmäärittämisasetuksen perusteella.(Dublin-menettely)
 • Olet saanut kansainvälistä suojelua toisesta EU:n jäsenvaltiosta.(Dublin-menettely.)
 • Olet tehnyt uusintahakemuksen, joka ei sisällä uusia asiaan vaikuttavia perusteita.

Dublin-menettely

Euroopan maat ovat sopineet, että turvapaikkahakemus käsitellään vain yhdessä valtiossa, joka voi olla

 • toinen EU:n jäsenvaltio
 • Norja
 • Islanti
 • Sveitsi
 • Liechtenstein.

Tätä kutsutaan vastuunmäärittämiseksi tai niin sanotuksi Dublin-menettelyksi. Menettelyn taustalla on Dublin-asetus, joka velvoittaa EU-jäsenvaltioita suoraan. Sen mukaan vastuu turvapaikkahakemuksesi käsittelystä kuuluu sille jäsenvaltiolle,

 1. jossa sinulla on perheenjäseniä,
 2. joka on myöntänyt sinulle oleskeluluvan tai viisumin,
 3. johon olet saapunut ensimmäisenä maasta, joka ei ole EU-maa, Norja, Islanti, Sveitsi ja Liechtenstein, tai
 4. jossa olet aikaisemmin hakenut turvapaikkaa.

Tämä valtio on velvollinen ottamaan sinut takaisin ja käsittelemään Suomessa jättämäsi hakemuksen.

Jos toinen jäsenvaltio on vastuussa turvapaikkahakemuksesi käsittelystä, hakemustasi ei tutkita Suomessa vaan sinut käännytetään vastuussa olevaan jäsenvaltioon.

Tämä tarkoittaa, että turvapaikkapuhuttelussa ei selvitetä turvapaikkahakemuksesi perusteita, vaan palaat vastaanottokeskukseen odottamaan siirtoa toiseen maahan, joka käsittelee hakemuksesi.

Eurodac-sormenjälkirekisteri

Eurodac-sormenjälkirekisteri on tarkoitettu nopeuttamaan sen selvittämistä, mikä maa on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Rekisteriin on tallennettu 15.1.2003 jälkeen kaikkien turvapaikkahakemuksen tehneiden yli 14-vuotiaiden henkilöiden sormenjäljet. Jos henkilö hakee uudestaan turvapaikkaa jossain jäsenmaassa, se näkyy Eurodac-järjestelmästä.

Jos turvapaikanhakijasta ei ole kansainvälisissä järjestelmissä tietoja, ei Suomella välttämättä ole perusteita esittää toisille jäsenvaltioille pyyntöä ottaa hakemus käsittelyyn ja käännyttää hakijaa Dublin-asetuksen nojalla.

Esimerkiksi tieto siitä, että henkilö on käynyt toisessa valtiossa tai kulkenut toisen valtion kautta, ei yksin riitä. Laiton oleskelu maassa on voitava todistaa, ja kyse on oltava yli viiden kuukauden oleskelusta.

Lisätietoja

Dublin III -asetus

Eurodac-asetus