Hyppää sisältöön
Turvapaikka Suomesta

Pakolaisaseman ja toissijaisen suojelun lakkauttaminen

Pakolaisaseman lakkauttaminen

Maahanmuuttovirasto voi lakkauttaa pakolaisasemasi, jos

 • turvaudut uudelleen vapaaehtoisesti kansalaisuusvaltiosi suojeluun eli esimerkiksi hankit kansallisen passin tai matkustat vapaaehtoisesti kansalaisuusvaltioosi,
 • asetut asumaan vapaaehtoisesti maahan, josta pakenit,
 • henkilökohtaiset tai kotimaasi olosuhteet ovat muuttuneet niin, että et ole enää pakolaisaseman tarpeessa,
 • saat jonkin muun valtion kuin Suomen kansalaisuuden ja voit turvautua tämän valtion suojeluun tai
 • saat omasta vapaasta tahdostasi takaisin kansalaisuuden, jonka olet aiemmin menettänyt.

Pakolaisaseman lakkauttaminen tarkoittaa, että menetät sinulle Suomessa annetun turvapaikan. 

Toissijaisen suojeluaseman lakkauttaminen

Maahanmuuttovirasto voi lakkauttaa toissijaisen suojeluasemasi, jos henkilökohtaiset tai kotimaasi olosuhteet ovat muuttuneet niin, että et enää tarvitse kansainvälistä suojelua.

Toissijainen suojeluasema voidaan lakkauttaa esimerkiksi, jos

 • olet turvapaikkahakemuksessa kertonut, ettet voi palata kotimaahasi ja sen jälkeen olet matkustanut sinne vapaaehtoisesti.
 • kotimaasi turvallisuustilanne on muuttunut niin, että et enää tarvitse toissijaista suojelua.

Toissijaisen suojeluaseman lakkauttaminen tarkoittaa, että menetät sinulle Suomessa myönnetyn toissijaisen suojeluaseman.

Maahanmuuttovirasto selvittää samalla, onko sinulla perusteita oleskelulupaan

Kun Maahanmuuttovirasto harkitsee pakolaisasemasi tai toissijaisen suojeluasemasi lakkauttamista, se selvittää, onko sinulla enää perusteita oleskeluluvallesi. Samalla Maahanmuuttovirasto harkitsee, voidaanko sinut karkottaa Suomesta ja määrätä maahantulokieltoon. Maahantulokielto tarkoittaa, että et saa tulla takaisin Suomeen tai Schengen-alueelle. Kielto voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Jos Maahanmuuttovirasto lakkauttaa pakolaisasemasi tai toissijaisen suojeluasemasi, oleskelulupasi voi silti jäädä voimaan. Halutessasi voit myös hakea uutta oleskelulupaa uudella perusteella.  

Jos Maahanmuuttovirasto lakkauttaa pakolaisasemasi tai toissijaisen suojeluasemasi ja sinulla ei ole enää perusteita oleskelulupaan Suomessa, sinulle tehdään karkottamispäätös ja sinulle annetaan mahdollisuus poistua Suomesta vapaaehtoisesti vapaaehtoisen paluun määräaikana. Määräaika on yleensä 30 päivää.

Jos sinulle määrätään maahantulokielto, sinulla ei ole mahdollisuutta vapaaehtoiseen paluuseen. 

Lue lisää sivulta Käännyttäminen ja karkottaminen.

Matkustusasiakirjat, kun pakolaisasemasi tai toissijainen suojeluasemasi lakkautetaan

Lain mukaan sinulla pitää olla voimassa oleva matkustusasiakirja, kun asut Suomessa.

Jos sinulle on myönnetty pakolaisen matkustusasiakirja, se peruutetaan, kun pakolaisasemasi lakkautetaan.

Sinun pitää hankkia kansalaisuusvaltiosi passi, kun pakolaisaseman lakkauttamista koskeva päätöksesi on lainvoimainen.

Jos et voi saada kansalaisuusvaltiosi passia, voit hakea muukalaispassia.

Jos sinulla on muukalaispassi, Maahanmuuttovirasto harkitsee, peruutetaanko muukalaispassisi vai jätetäänkö muukalaispassisi voimaan, jotta voit hankkia kansalaisuusvaltiosi passin.

Näin pakolaisasemasi tai toissijaisen suojeluasemasi lakkauttamisen harkinta etenee:

 1. Maahanmuuttoviraston tietoon tulee syy, jonka takia se harkitsee pakolaisasemasi tai toissijaisen suojeluasemasi lakkauttamista. Syy voi olla esimerkiksi se, että olet hankkinut kansalaisuusvaltiosi passin tai olet oleskellut kansalaisuusvaltiossasi.
 2. Maahanmuuttovirasto lähettää sinulle kirjeen, jossa kerrotaan, että Maahanmuuttovirasto harkitsee pakolaisasemasi tai toissijaisen suojeluasemasi lakkauttamista.
  • Yleensä kirjeen mukana on kirjallinen kuulemispyyntö. Vastaa esitettyihin kysymyksiin kirjeen ohjeiden mukaisesti.
  • Kirjeessä voidaan myös kertoa, että saat erillisen kutsun suulliseen kuulemiseen noin kolmen viikon kuluttua. Suullinen kuuleminen pidetään Maahanmuuttovirastossa.
 3. Maahanmuuttovirasto tekee päätöksen kuulemisessa saatujen tietojen perusteella. Maahanmuuttovirasto tai poliisi antaa sinulle päätöksen tiedoksi. Voit valittaa päätöksestä, jos haluat.
 4. Jos pakolaisasemaasi tai toissijaista suojeluasemaasi ei lakkauteta, voit jatkaa oleskeluasi Suomessa normaalisti.
 5. Jos pakolaisasemasi tai toissijainen suojeluasemasi lakkautetaan,
  • nykyinen oleskelulupasi voi jäädä voimaan tai voit hakea uutta oleskelulupaa uudella perusteella tai
  • sinut karkotetaan Suomesta ja sinun pitää poistua Suomesta. Maahanmuuttovirasto voi myös määrätä sinut maahantulokieltoon.

Rikosten vaikutus pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman lakkauttamiseen

Maahanmuuttovirasto voi myös harkita pakolaisasemasi tai toissijaisen suojeluasemasi lakkauttamista, jos 

 • teet rikoksen Suomessa ja 
 • Suomen viranomaiset katsovat sinun olevan vaaraksi Suomen turvallisuudelle.

Milloin sinut voidaan karkottaa rikosten perusteella?

Sinut voidaan karkottaa Suomesta rikosten ja Suomen turvallisuuden vaarantumisen perusteella, jos

 • olet syyllistynyt rikokseen, josta voit saada vähintään yhden vuoden vankeutta
 • olet syyllistynyt toistuvasti rikoksiin
 • sinun voidaan rikollisen käyttäytymisesi perusteella katsoa olevan vaaraksi muiden turvallisuudelle
 • olet ryhtynyt tai Suomen viranomaiset voivat perustellusti epäillä sinun ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta vaarantavaan toimintaan.

Jos sinulla on pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema Suomessa, karkottaminen edellyttää lisäksi, että 

 • pakolaisasemasi tai toissijainen suojeluasemasi voidaan lakkauttaa ja 
 • karkottaminen ei riko palautuskieltoa.
  • Palautuskiellon mukaan ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus, vaino tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu.