Turvapaikka Suomesta

Pakolaisaseman ja toissijaisen suojelun lakkauttaminen

Pakolaisasemasi lakkautetaan eli menetät sinulle myönnetyn turvapaikan, jos

  • turvaudut uudelleen vapaaehtoisesti kansalaisuusvaltiosi suojeluun
  • saat omasta vapaasta tahdostasi takaisin aikaisemmin menettämäsi kansalaisuuden
  • saat toisen valtion kansalaisuuden ja voit turvautua tämän valtion suojeluun
  • asetut asumaan vapaaehtoisesti maahan, josta pakenit, koska pelkäsit vainoa
  • et ole enää suojelun tarpeessa, koska olosuhteet, joiden vallitessa sinusta tuli pakolainen, ovat lakanneet olemasta.

Toissijainen suojeluasemasi lakkautetaan, jos sen myöntämiseen johtaneet olosuhteet ovat lakanneet olemasta tai muuttuneet siinä määrin, ettei suojelua enää tarvita.

Rikosten vaikutus kansainvälisen suojelun lakkauttamiseen

Pakolaisasemasi tai toissijainen suojeluasemasi voidaan ottaa uudelleen arvioitavaksi, jos syyllistyt Suomessa rikoksiin tai sinun katsotaan olevan vaaraksi turvallisuudelle.

Arvio tehdään silloin, jos sinua esitetään karkotettavaksi Suomesta.

Karkottaminen rikosten ja turvallisuuden vaarantumisen perusteella on mahdollista, jos

  • olet syyllistynyt rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta
  • olet syyllistynyt toistuvasti rikoksiin
  • sinun voidaan käyttäytymisesi perusteella katsoa olevan vaaraksi muiden turvallisuudelle
  • olet ryhtynyt tai sinun voidaan perustellusti epäillä ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta vaarantavaan toimintaan.

Jos arviossa huomataan, että suojeluaseman lakkauttamiselle on tämän sivun alussa mainitut perusteet (esimerkiksi kotimaasi tilanne on muuttunut), pakolaisasemasi tai toissijainen suojeluasemasi voidaan lakkauttaa ja sinut voidaan karkottaa Suomesta.