Hyppää sisältöön

Suomessa syntynyt lapsi

Lapsi saa Suomen kansalaisuuden, jos

  • hän ei saa syntyessään minkään toisen valtion kansalaisuutta vanhempiensa kansalaisuuden perusteella, ja
  • hänellä ei ole syntymänsä perusteella edes toissijaisesti oikeutta saada minkään valtion kansalaisuutta esimerkiksi isyydenvahvistamisella tai ilmoitusmenettelyllä.

Lapsi saa Suomen kansalaisuuden syntymäpaikan perusteella, jos

  • lapsi ei saa kummankaan vanhempansa kansalaisuutta ilman kansalaisuusvaltion viranomaisten apua ja
  • lapsen vanhemmilla on pakolaisen asema tai heille on annettu suojelua kansalaisuusvaltionsa viranomaisia vastaan.