Valikko

Tulkkaus

Vastaanottokeskuksen työntekijät voivat järjestää tulkin avuksi tilanteisiin, joissa käsitellään sinua koskevia tärkeitä viranomaisasioita.

Esimerkiksi vastaanottokeskusten järjestämät infotilaisuudet tulkataan ymmärtämällesi kielelle ja usein tulkkaus hankitaan käynteihin hoitajan, sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaajan luona. Tulkkausta ei aina välttämättä tehdä äidinkielellesi, jos ymmärrät riittävästi myös jotakin toista kieltä.

Kaikkiin vastaanottokeskuksen arkisiin tilanteisiin ei järjestetä tulkkia paikalle, vaan asiat pyritään hoitamaan ilman tulkkia.

Tulkeilla ja kääntäjillä on aina salassapitovelvollisuus.