Hyppää sisältöön

Tutkijan liikkumisilmoitus

Tee liikkumisilmoitus, jos haluat liikkua toisesta EU:n jäsenvaltiosta Suomeen tekemään tieteellistä tutkimusta ja

 • sinulla on toisen EU:n jäsenvaltion myöntämä tutkijan oleskelulupa
 • täytät liikkumisen edellytykset
 • liikut Suomeen enintään kahdeksi vuodeksi
 • suoritat osan tutkimuksestasi tutkimusorganisaatiossa.

Jos sinulla on toisen EU:n jäsenvaltion myöntämä opiskelijan oleskelulupa ja haluat tehdä osan tutkimuksestasi Suomessa, esimerkiksi toisessa EU:n jäsenvaltiossa suorittamaasi tohtorintutkintoa varten, voit tulla Suomeen tutkijan liikkumisilmoituksella, jos sinulla on ylempi korkeakoulututkinto ja täytät muut liikkumisen edellytykset.

Jos sinulla on toisen EU:n jäsenvaltion myöntämä muu kuin tutkijan tai opiskelijan oleskelulupa, et voi tulla Suomeen tekemään tutkimusta tutkijan liikkumisilmoituksella. Sinun pitää hakea Suomeen tutkijan oleskelulupaa, jos tutkimuksesi Suomessa kestää pidempään kuin 90 päivää.

Maahanmuuttovirasto ei vastaa Suomesta toiseen jäsenvaltioon liikkumisestasi. Jos sinulla on Suomen myöntämä tutkijan oleskelulupa ja haluat liikkua Suomesta toiseen EU:n jäsenvaltioon, tarkista kyseisen valtion viranomaiselta, mitä sinne liikkuminen edellyttää.

Jos perheenjäsenelläsi on EU:n jäsenvaltion myöntämä oleskelulupa, hän voi tulla Suomeen sinun kanssasi. Perheenjäsenesi pitää tehdä oma ilmoitus.

Tarkistathan, että ilmoituksessasi on kaikki vaadittavat liitteet. Maahanmuuttovirasto ei pyydä puuttuvia liitteitä.

Liikkumisilmoituksen löydät tämän sivun lopusta.

 • Ilmoituksen odotettavissa oleva käsittelyaika

  1 kuukausi

 • Ilmoituksen käsittelymaksu

  100 €

Tee näin

1

Varmista, että täytät liikkumisen edellytykset.

2

Varmista, että sinulla on kaikki liitteet. Käännätä ne tarvittaessa.

3

Täytä lomake.

4

Maksa ilmoituksen käsittelymaksu ilmoituslomakkeessa olevan ohjeen mukaisesti. Liitä ilmoitukseesi kopio maksukuitista.

5

Lähetä ilmoitus Maahanmuuttovirastoon postitse tai sähköpostitse.

Edellytykset

1

Sinulla on voimassa oleva passi, jonka Suomi hyväksyy (um.fi).

 • Passisi pitää olla voimassa koko Suomessa oleskelusi ajan.

2

Sinulla on toisen EU:n jäsenvaltion myöntämä tutkijan oleskelulupa.

3

Olet tehnyt sopimuksen Suomessa sijaitsevan tutkimusorganisaation kanssa.

 • Tutkimusorganisaatio voi täyttää sopimuspohjan koneella ja tulostaa sen hakemuksesi liitteeksi.
  • Voitte käyttää myös itse tehtyä sopimuspohjaa. Katsokaa kuitenkin julkaisemastamme sopimuspohjasta, mitä tietoja tutkijasopimuksessa pitää olla.
 • Huomaa, että tutkimusorganisaation lähettämä kutsukirje ei ole sopimus.

4

Toimeentulosi on turvattu koko Suomessa oleskelusi ajan.

 • Jos olet työsuhteessa tutkimusorganisaatioon, sinun on tultava Suomessa toimeen ansiotyöstä saamallasi tulolla koko oleskelusi ajan. Palkkasi on oltava vähintään sen työehtosopimuksen mukainen, jota sinun työsuhteeseesi sovelletaan. Jos työehtosopimusta ei ole, bruttopalkan pitää olla vuonna 2024 vähintään 1 399 euroa kuukaudessa. Lue lisää Toimeentuloedellytys-sivulta.
 • Jos et ole työsuhteessa tutkimusorganisaatioon, sinulla pitää olla käytössäsi vähintään 1 000 euroa kuukaudessa elämiseesi Suomessa. Toimeentulosi voi perustua varoihin tai esimerkiksi tutkimustasi varten myönnettyyn apurahaan. Varmista ennen Suomeen tuloasi, että rahoituksesi on kunnossa koko tutkimuksen tekemisen ajaksi.

Ilmoituksen liitteet

 • Värikopio voimassa olevan passin henkilötietosivusta
 • Kopio EU:n jäsenvaltion antamasta oleskelulupapäätöksestä ja oleskelulupakortista, joka on voimassa koko Suomessa oleskelusi ajan
 • Suomessa sijaitsevan tutkimusorganisaation kanssa tekemäsi sopimus, jossa pitää olla seuraavat tiedot:
 • tutkimuksen tai tutkimusalan nimi ja tarkoitus
 • sekä tutkijan että tutkimusorganisaation sitoumus tutkimuksen saattamisesta loppuun
 • tutkimuksen alkamis- ja päättymispäivä tai tutkimuksen arvioitu kesto
 • tutkijan ja tutkimusorganisaation välinen oikeussuhde
 • jos tutkijan ja tutkimusorganisaation välinen oikeussuhde on työsuhde, sopimuksessa on oltava työehdot
 • Selvitys toimeentulosta (riittävät varat koko Suomessa oleskelusi ajalle)
 • Kopio maksukuitista (ilmoituksen käsittelymaksu)
 • Todistus ylemmästä korkeakoulututkinnosta, jos sinulla on opiskelijan oleskelulupa toisessa EU:n jäsenvaltiossa ja tulet suorittamaan osan tutkimuksestasi Suomessa.

Todistus oleskeluoikeudesta

Jos Maahanmuuttovirasto ei vastusta liikkumistasi, saat todistuksen, joka osoittaa oikeutesi oleskella Suomessa. Ilmoituksen tehtyäsi, saat saapua Suomeen milloin tahansa ensimmäisen EU-jäsenvaltion myöntämän luvan voimassaoloaikana.

Liikkumisen vastustaminen

Maahanmuuttovirasto voi vastustaa liikkumistasi 30 päivän kuluessa ilmoituksesi vastaanottamisesta, jos

 • et ole toimittanut kaikkia vaadittuja tietoja ilmoituksen mukana
 • olet hankkinut ilmoituksen liitteenä esittämäsi asiakirjat vilpillisin keinoin tai asiakirjat on väärennetty tai niitä on muutettu
 • voidaan osoittaa, että tulet maahan muista kuin niistä syistä, joiden vuoksi haet maahanpääsyä
 • oleskelusi enimmäiskesto (kaksi vuotta) on täyttynyt.

Maahanmuuttoviraston on vastustettava liikkumistasi, jos sinua pidetään uhkana yleiselle järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle.

Tutkijan liikkumisilmoitus, ILMOITUS_TUT

Täytä paperinen ilmoitus

Jos perheenjäsenelläsi on EU:n jäsenvaltion myöntämä oleskelulupa, hän voi tulla Suomeen sinun kanssasi. Perheenjäsenesi pitää tehdä oma ilmoitus.

Perheenjäsenen liikkumisilmoitus, ILMOITUS_TUT_PJ

Täytä paperinen ilmoitus