Tulkkaus, käännättäminen ja laillistaminen

Hakijan täytyy käännättää oleskelulupahakemukseen liitetyt asiakirjat virallisella eli auktorisoidulla kääntäjällä, jos ne on kirjoitettu muulla kuin suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Hakijan täytyy maksaa käännättäminen itse.

Jos liite on perhesiteeseen liittyvä asiakirja, kuten avioliittotodistus tai syntymätodistus ja sen on antanut muun kuin Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan tai Islannin viranomainen, se täytyy myös laillistaa, eli legalisoida. Jos laillistaminen vaaditaan, se kerrotaan erikseen hakemuslomakkeessa liitteen kohdalla. Huomioithan, että myöskään Virossa englanninkielisinä annettuja väestörekisteriasiakirjoja ei tarvitse laillistaa.

Turvapaikanhakijan ei tarvitse käännättää tai laillistaa asiakirjoja ja todisteita, jotka hän esittää hakemuksensa tueksi.

Lue lisää

Turvapaikanhakijalla on oikeus tulkkiin

Puhuttelussa turvapaikanhakijalla on oikeus käyttää tulkkia, jonka Maahanmuuttovirasto hankkii, jos se on tarpeen.

Muiden kuin turvapaikanhakijoiden on järjestettävä ja maksettava avustaja ja tulkkaus itse, jos sille on tarvetta oman asian hoitamisessa.

Valikko