Hyppää sisältöön

Muutoksenhakuohjeet

Ohje valituksen tekemisestä, eli valitusosoitus, on saamasi päätöksen liitteenä. Siitä selviää, mihin hallinto-oikeuteen valitus tehdään, missä ajassa se on tehtävä, mitä liitteitä tarvitaan ja miten valitus toimitetaan hallinto-oikeudelle. Muutoksenhaku on hieman erilainen tietyillä hakuperusteilla:

Työntekijän oleskelulupa

  • Voit hakea muutosta sekä Maahanmuuttoviraston päätökseen että työ- ja elinkeinotoimiston osapäätökseen. Muutosta päätökseen ja osapäätökseen haetaan samanaikaisesti.
  • Työnantaja voi valittaa vain osapäätöksestä. Jos työnantaja aikoo valittaa työntekijän oleskelulupapäätöksestä, työnantajalla pitää olla työntekijän sitä varten antama kirjallinen valtakirja.

Yrittäjän oleskelulupa

  • Voit hakea muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen ja ELY-keskuksen osapäätökseen. Muutosta päätökseen ja osapäätökseen haetaan samanaikaisesti.

Au pair

  • Isäntäperheesi ei voi valittaa päätöksestä.

Turvapaikanhakija

Tietyistä päätöksistä ei voi valittaa

Kaikkiin Maahanmuuttoviraston päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla. Päätöksessäsi mainitaan, jos et voi valittaa.

Ulkomaalaislaissa on luettelo päätöksistä, joista ei voi valittaa. Et voi valittaa muun muassa, jos Maahanmuuttovirasto on myöntänyt sinulle oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella. Maahanmuuttoviraston päätöksestä, jolla myönnetään oleskelulupa pakolaiskiintiössä Suomeen otettavalle ulkomaalaiselle, ei voi myöskään valittaa.