Hyppää sisältöön

Soveltamisohjeet

Julkaisemme tällä sivulla Maahanmuuttoviraston lainsoveltamisohjeet.

Soveltamisohjeita hyödynnetään päätösten teossa tilanteissa, joissa päätöksentekijä ei löydä vastausta suoraan lainsäädännöstä. Ohjeet vaikuttavat merkittävästi virastossa tehtävien päätösten yhdenmukaisuuteen ja laatuun.

Maalinjauksilla tarkoitetaan maakohtaisilla soveltamisohjeita eli Maahanmuuttoviraston ohjeistusta ja arviota muun muassa siitä, miten korkea aseellisen väkivallan taso on lähtömaan eri alueilla ja kuinka suuri vaara siviilihenkilöllä on joutua kärsimään aseellisesta selkkauksesta johtuvaa vakavaa haittaa tietyllä alueella. Lisäksi maalinjaukset sisältävät ohjeistusta esimerkiksi siitä, millaisissa olosuhteissa sisäinen pako voi tulla sovellettavaksi. Ohjeet perustuvat lainsäädäntöön, ajankohtaiseen lähtömaatietoon sekä ajantasaiseen oikeuskäytäntöön.

Jos haluat lisätietoa turvapaikanhakijoiden lähtömaiden olosuhteista, voit tutustua laajempiin maatietopalvelun raportteihin ja katsauksiin eri maista ja aihepiireistä. Maatietopalvelun raportit eivät ole oikeudellisia arvioita eli niissä ei oteta kantaa, voiko jostakin maasta tuleva henkilö saada kansainvälistä suojelua Suomesta kotipaikkansa perusteella.

Soveltamisohjeet julkaistaan vain suomeksi, koska ne on tehty Maahanmuuttoviraston sisäiseen käyttöön.