Hyppää sisältöön

Ongelmia työsuhteessasi?

Suomessa tehtävässä työssä noudatetaan Suomen lakeja ja Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia. Työssä noudatetaan yleensä myös työehtosopimusta, jossa määritellään tarkemmin työssä noudatettavat oikeudet ja velvollisuudet, esimerkiksi minimipalkan suuruus. Nämä kaikki on tehty työntekijän suojelemiseksi.

Kenenkään työntekijän ei pidä alistua työssään esimerkiksi epäasialliseen kohteluun, alipalkkaukseen, ylipitkiin työpäiviin ja vaarallisiin työoloihin.

Jos sinulla on ongelmia työssäsi, voit saada ongelmiisi apua alla olevien linkkien kautta. Voit myös etsiä apua esimerkiksi lakimieheltä. Jos sinulla on oleskelulupa Suomessa ja olet joutunut työnantajan hyväksikäytön uhriksi, voit hakea jatkolupaa tai todistusta laajennetusta työnteko-oikeudesta

 • Jos sinulla on ongelmia työolosuhteissa työpaikallasi, voit kysyä neuvoja työsuojeluviranomaisilta.
 • Jos sinulla on epäselvyyttä, mihin työhön sinulle myönnetty oleskelulupa oikeuttaa, saat neuvoja luvan myöntäneeltä viranomaiselta.
 • Jos huomaat, että työpaikallasi rikotaan lakia, voit aina kääntyä poliisin puoleen.
 • Jos et saa asianmukaista palkkaa (vähintään sinulle kuuluvaa minimipalkkaa tai työsopimuksen mukaista palkkaa) tai sinulla teetetään ylipitkiä työvuoroja kenties ilman asianmukaisia taukoja, työnantajasi voi syyllistyä rikokseen. Voit ilmoittaa asiasta poliisille tai työsuojeluviranomaisille.
 • Jos olet ammattiliiton jäsen, voit saada apua omasta ammattiliitostasi tai luottamusmieheltäsi.
 • Muita sivuja:
 • Employee Rights Advisory Service for Immigrants (SAK) puh. 0800 414 004 / workinfinland@sak.fi / facebook.com/atworkinfinland
 • Neuvontapalvelu kausityöntekijöille www.riku.fi/seasonalwork/
 • Rikosuhripäivystys (Victim Support Finland) www.riku.fi / puh. 116 006
 • Vakavissa, mahdollisesti vakavaakin työvoiman hyväksikäyttöä koskevissa asioissa ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä www.ihmiskauppa.fi/ ihmiskauppa.auttamisjarjestelma@migri.fi / puh. 0295 463 177
 • Opas: Ulkomaalaisena työntekijänä Suomessa (15 eri kielellä)
 • Työelämän pelisäännöt: tietoa työelämästä 23 kielellä tyoelamanpelisaannot.fi

Video: Every foreigner has the same rights at work as Finnish citizens (English) (youtube.com)