Ongelmia työsuhteessasi?

Suomessa tehtävässä työssä noudatetaan Suomen lakeja ja Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuksia. Työssä noudatetaan yleensä myös työehtosopimusta, jossa määritellään tarkemmin työssä noudatettavat oikeudet ja velvollisuudet, esimerkiksi minimipalkan suuruus. Nämä kaikki on tehty työntekijän suojelemiseksi.

Kenenkään työntekijän ei pidä alistua työssään esimerkiksi epäasialliseen kohteluun, alipalkkaukseen, ylipitkiin työpäiviin ja vaarallisiin työoloihin.

Jos sinulla on ongelmia työssäsi, voit saada ongelmiisi apua alla olevien linkkien kautta. Voit myös etsiä apua esimerkiksi lakimieheltä.

  • Jos sinulla on ongelmia työolosuhteissa työpaikallasi, voit kysyä neuvoja työsuojeluviranomaisilta.
  • Jos sinulla on epäselvyyttä, mihin työhön sinulle myönnetty oleskelulupa oikeuttaa, saat neuvoja luvan myöntäneeltä viranomaiselta.
  • Jos huomaat, että työpaikallasi rikotaan lakia, voit aina kääntyä poliisin puoleen.
  • Jos et saa asianmukaista palkkaa (vähintään sinulle kuuluvaa minimipalkkaa tai työsopimuksen mukaista palkkaa) tai sinulla teetetään ylipitkiä työvuoroja kenties ilman asianmukaisia taukoja, työnantajasi voi syyllistyä rikokseen. Voit ilmoittaa asiasta poliisille tai työsuojeluviranomaisille.
  • Jos olet ammattiliiton jäsen, voit saada apua omasta ammattiliitostasi tai luottamusmieheltäsi.
  • Jos epäilet ihmiskauppaa itsesi tai jonkun muun kohdalla, voit saada apua Ihmiskauppa.fi-sivuston kautta.
Valikko