Hyppää sisältöön

Asia- tai kirjoitusvirheen korjaaminen

Jos päätöksessäsi on ilmeisen selvä asia- tai kirjoitusvirhe, Maahanmuuttovirasto voi korjata päätöksen. Sinun tai edustajasi pitää lähettää Maahanmuuttovirastoon pyyntö virheen korjaamisesta. Pyynnössä pitää ilmoittaa, miten päätöstä pitäisi korjata ja mihin pyyntö korjaamisesta perustuu.

Pyyntö virheen korjaamisesta on eri asia kuin päätöksestä valittaminen. Maahanmuuttovirasto voi korjata virheen vain tapauksissa, joissa virhe on selvä ja kiistaton. Virheen peruste ei saa olla tulkinnanvarainen. Jos kysymyksessä on tulkintaerimielisyys, Maahanmuuttovirasto ei voi korjata päätöstä virheen perusteella, vaan sinun pitää hakea muutosta päätökseen valittamalla siitä hallinto-oikeuteen. Lue lisää sivulta Muutoksenhaku eli päätöksestä valittaminen.

Virheen korjaaminen tai sitä koskeva vaatimus ei estä valituksen tekemistä eikä valitusaika tai valituksen tekeminen estä vaatimasta virheen korjaamista.

Asiavirhe

Maahanmuuttovirasto voi korjata päätöksen asiavirheen perusteella, jos

  • päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen,
  • päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen,
  • päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe, tai
  • asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.
    • Uusi selvitys saa aiemman päätöksen näyttäytymään yksiselitteisesti virheellisenä, eikä asiaan liity tulkinnanvaraisuutta tai tarvetta laajempiin lisäselvityksiin.

Asiavirheen korjaaminen perustuu viranomaisen harkintaan. Viranomaisella ei ole velvollisuutta korjata asiavirhettä. Jos Maahanmuuttovirasto hylkää vaatimuksesi virheen korjaamisesta, et voi hakea muutosta päätökseen valittamalla.

Kirjoitusvirhe

Kirjoitusvirhe tarkoittaa sitä, että Maahanmuuttoviraston tekemässä päätöksessä on esimerkiksi virheellinen nimi tai päivämäärä. Maahanmuuttovirasto korjaa tällöin päätöksen pyynnöstäsi.

Näin pyydät asia- tai kirjoitusvirheen korjaamista

Voit pyytää päätöksessäsi olevan virheen korjaamista 5 vuoden kuluessa siitä, kun Maahanmuuttovirasto on tehnyt kyseisen päätöksen.

Lähetä pyyntö virheen korjaamisesta ja perustelut korjaamiselle osoitteeseen migri@migri.fi. Käytä salatun sähköpostin palvelua securemail.migri.fi. Lue ohjeet salatun sähköpostin lähettämiseen sivulta Yhteystiedot.

Jos Maahanmuuttovirasto toteaa päätöksessäsi virheen, saat uuden tai korjatun päätöksen maksutta.