Hyppää sisältöön

Maatietopalvelu

Maahanmuuttoviraston maatietopalvelu tuottaa lähtömaita koskevaa maatietoa (Country of Origin Information/COI) erityisesti niistä maista, joista Suomeen tulee turvapaikanhakijoita, kiintiöpakolaisia ja maahanmuuttajia.

Lähtömaatiedolla tarkoitetaan eri lähteistä hankittua, ajantasaista ja täsmällistä tietoa valtion oloista, kuten

  • poliittisista tai yhteiskunnallisista olosuhteista
  • ihmisoikeus- ja turvallisuustilanteesta
  • lainsäädännöstä
  • maantiedosta
  • arkielämään liittyvistä asioista, esim. terveydenhuollon saatavuudesta tai asiakirjojen myöntämiskäytännöistä.

Lähtömaatietoa käytetään päätöksenteon tukena erityisesti kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten (turvapaikkahakemusten), mutta myös oleskelulupa- ja kansalaisuusasioiden tutkinnassa. Lähtömaatieto otetaan huomioon hakemuksen käsittelyssä hakijan itsensä esittämien selvitysten lisäksi.

Lähtömaatietoa tuotetaan Maahanmuuttoviraston omien tarpeiden lisäksi myös kansallisille ja kansainvälisille viranomaisille, sidosryhmille ja järjestöille.

Maatietopalvelun tehtävät

  • luotettavan ja ajan tasalla olevan lähtömaatiedon (Country of Origin Information/ COI) hankkiminen ja tuottaminen turvapaikka-, maahanmuutto- ja kansalaisuusyksiköiden päätöksenteon tueksi
  • Tellus-maatietoportaalin ylläpitäminen ja kehittäminen
  • Maahanmuuttokirjaston sisäisen kokoelman hoitaminen ja hankinnoista vastaaminen
  • tietopalveluiden tuottaminen viraston tarpeisiin sekä kansallisille ja kansainvälisille viranomaisille, sidosryhmille ja järjestöille.