Hyppää sisältöön

Euroopan muuttoliikeverkosto

Euroopan muuttoliikeverkoston (European Migration Network, EMN) Suomen yhteyspiste toimii Maahanmuuttovirastossa. Vastaavia yhteyspisteitä on kaikissa EU-maissa sekä Norjassa joka myös osallistuu verkoston toimintaan. Verkoston puheenjohtajana toimii Euroopan komissio.

Verkoston tehtävänä on tuottaa ajantasaista, puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista politiikan suunnittelun tukemiseksi Euroopan unionissa. Tietoa jaetaan poliitikkojen ja viranomaisten lisäksi myös yleisölle.

Suomen omat EMN-verkkosivut löytyvät osoitteesta: www.emn.fi. Sivuilta löytyy verkoston toimittamia tutkimusraportteja, listaus EU:n jäsenvaltioiden verkoston välityksellä tekemistä muuttoliikeaiheisista ad hoc -kyselyistä sekä tietoa ajankohtaisista tapahtumista.

Raportit ja tutkimukset

Keskeistä EMN:n tuottamaa tietoa ovat vuosittaiset raportit maahanmuuttopolitiikan kehityksestä EU-jäsenmaissa ja -elimissä sekä erilaiset teematutkimukset ajankohtaisista muuttoliikeaiheista.

Teematutkimusten aiheet valitaan yhteyspisteiden ja komission ehdotusten pohjalta. Raportteja ja tutkimuksia varten kukin yhteyspiste laatii ensin kansallisen raportin, ja komissio kirjoittaa raporttien pohjalta yhteenvedon. Tutkimusten ja raporttien lisäksi yhteyspisteet voivat esittää toisilleen ad hoc -kyselyitä maahanmuuttoon liittyvistä aiheista. Kyselyiden vastaukset kootaan yhdeksi tietopaketiksi.

Vuosittaiset raportit ja tutkimukset ovat julkisia ja saatavilla myös kansainvälisillä EMN-internetsivuilla osoitteessa: ec.europa.eu/emn

Tutkimuksia ja raportteja voidaan julkaista myös painettuina.

Kansallinen verkosto

EMN yhteyspisteiden ympärille on myös koottu kansalliset asiantuntijaverkostot. Suomen kansalliseen verkostoon voivat liittyä kansallisilla verkkosivuillamme, joko organisaatioina tai henkilöjäseninä, muuttoliikesektorin kanssa eri tavoin tekemisissä olevat viranomais-, tutkimus- ja järjestötahot sekä muut toimijat.

Verkoston jäsenet voivat vaikuttaa asiantuntemuksensa kautta EMN-tutkimusaiheiden ehdottamiseen ja valintaan, tutkimusten ja ad hoc -kyselyvastausten kansallisten osioiden työstämiseen sekä saavat verkostoitumismahdollisuuksia niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Vuosittaiset kansalliset seminaarit keskittyvät ajankohtaiseen muuttoliiketeemaan, esittelevät siihen liittyvän Euroopan muuttoliikeverkoston uusimman tutkimuksen sekä aiheen kannalta relevanttien kansallisten tahojen toimintaa ja tutkimusta.

Taustaa

EMN aloitettiin pilottihankkeena vuonna 2003. Toukokuussa 2008 Euroopan unionin neuvoston päätöksellä verkosto sai pysyvän statuksen. Suomen yhteyspiste toimi alun perin Tilastokeskuksessa, mutta toiminnan laajennuttua tilastoista muuhunkin tutkimukseen yhteyspiste siirrettiin keväällä 2008 Maahanmuuttovirastoon. EU rahoittaa osittain yhteyspisteen toimintaa.

Lisätietoja

www.emn.fi