Hyppää sisältöön
Luvat ja kansalaisuus

Käännyttäminen ja karkottaminen

Jos et saa oleskelulupaa, sinun pitää poistua Suomesta

Jos olet hakenut oleskelulupaa ja saanut hakemukseesi kielteisen päätöksen, sinun tulee poistua Suomesta.

Jos olet valittanut saamastasi päätöksestä, saat odottaa hallinto-oikeuden päätöstä Suomessa. Valitusluvan hakeminen korkeimmalta hallinto-oikeudelta ei estä päätöksen täytäntöönpanoa, ellei korkein hallinto-oikeus nimenomaan määrää toisin.

Käännyttämispäätös

Jos saat hakemukseesi kielteisen päätöksen, sinulle tehdään myös käännyttämispäätös. Jos vastustat käännyttämistä, koska ihmisoikeutesi tai turvallisuutesi vaarantuisivat kotimaassa tai pysyvässä asuinvaltiossa, voit jättää kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen poliisille tai rajatarkastusviranomaiselle. Lue lisää turvapaikkaperusteista.

Sinulle annetaan mahdollisuus poistua Suomesta vapaaehtoisesti lyhyenä vapaaehtoisen paluun määräaikana. Määräaika on yleensä 30 päivää. Määräajan laskeminen alkaa siitä, kun saat päätöksen tiedoksi, jos hallinto-oikeus ei kiellä täytäntöönpanoa. Jos hallinto-oikeus kieltää täytäntöönpanon, määräajan laskeminen alkaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Jos haluat palata vapaaehtoisesti kotimaahasi, voit hakea vapaaehtoisen paluun tukea. Lue lisää vapaaehtoisesta paluusta Paluu kotimaahan -sivuilta.

Jos et poistu maasta, poliisi tai Rajavartiolaitos panee täytäntöön käännyttämisen, eli maasta poistamisen.

Sinulle määrätään myös maahantulokielto Schengen-alueelle, jos

  • hakemuksesi on hylätty maahantulosäännösten kiertämisen takia esimerkiksi lumeavioliiton vuoksi
  • sinun katsotaan olevan vaaraksi yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle esimerkiksi tekemiesi rikosten perusteella
  • kansainvälistä suojelua koskeva hakemuksesi hylätään nopeutetussa käsittelyssä
  • et poistu maasta vapaaehtoisesti sinulle annettuna määräaikana.

Turvapaikanhakijan käännyttämisestä voit lukea lisää Turvapaikka Suomesta - Käännyttäminen sivulta.

Maahantulokiellon aikana et voi vierailla Suomessa tai muissa Schengen-maissa.

Karkottamispäätös

Sinulle tehdään karkottamispäätös, jos sinulla on jo ollut oleskelulupa Suomeen, mutta sinulle ei myönnetä jatko-oleskelulupaa. Sinut voidaan karkottaa myös silloin, jos olet syyllistynyt Suomessa rikoksiin. Jos vastustat karkottamista, koska ihmisoikeutesi tai turvallisuutesi vaarantuisivat kotimaassa tai pysyvässä asuinvaltiossa, voit jättää kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen poliisille tai rajatarkastusviranomaiselle. Lue lisää turvapaikkaperusteista

Jos sinut karkotetaan, mahdollinen voimassaoleva oleskelulupasi raukeaa.

Sinulle annetaan mahdollisuus poistua Suomesta vapaaehtoisesti lyhyenä vapaaehtoisen paluun määräaikana. Määräaika on yleensä 30 päivää. Määräajan laskeminen alkaa karkottamispäätöksen lainvoimaisuudesta. Voit valittaa karkottamispäätöksestä hallinto-oikeuteen, jolloin määräaika alkaa, kun saat hallinto-oikeudesta päätöksen. Jos korkein hallinto-oikeus kieltää täytäntöönpanon, määräaika alkaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä. Jos haluat palata vapaaehtoisesti kotimaahasi, voit hakea vapaaehtoisen paluun tukea. Lue lisää vapaaehtoisesta paluusta Paluu kotimaahan -sivuilta.

Jos et poistu maasta, poliisi tai Rajavartiolaitos panee täytäntöön karkottamisen, eli maasta poistamisen.

Sinulle määrätään myös maahantulokielto Schengen-alueelle, jos

  • jatkolupahakemuksesi on hylätty maahantulosäännösten kiertämisen takia esimerkiksi lumeavioliiton vuoksi
  • sinun katsotaan olevan vaaraksi yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle esimerkiksi tekemiesi rikosten perusteella
  • et poistu maasta vapaaehtoisesti sinulle annettuna määräaikana.

Turvapaikanhakijan käännyttämisestä voit lukea lisää Turvapaikka Suomesta - Käännyttäminen sivulta.

Maahantulokiellon aikana et voi vierailla Suomessa tai muissa Schengen-maissa.