Hyppää sisältöön
Luvat ja kansalaisuus

Käännyttäminen ja karkottaminen

Jos et saa oleskelulupaa, sinun pitää poistua Suomesta

Jos olet hakenut oleskelulupaa ja saanut hakemukseesi kielteisen päätöksen, sinun pitää poistua Suomesta. Tilanteestasi riippuen maasta poistamista koskeva päätös voi tarkoittaa käännyttämistä tai karkottamista.

Käännyttämispäätös

Jos saat ensimmäistä oleskelulupaa koskevaan hakemukseesi kielteisen päätöksen, sinulle annetaan myös käännyttämispäätös. Jos vastustat käännyttämistä, koska ihmisoikeutesi tai turvallisuutesi vaarantuisivat kotimaassa tai pysyvässä asuinvaltiossa, voit jättää kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen poliisille tai rajatarkastusviranomaiselle. Lue lisää turvapaikkamenettelystä sivulta Tietoa turvapaikanhakijalle.

Sinulle voidaan antaa käännyttämispäätöksessä mahdollisuus poistua Suomesta vapaaehtoisesti lyhyenä vapaaehtoisen paluun määräaikana. Määräaika vapaaehtoiseen Suomesta poistumiseen on yleensä 30 päivää. Määräajan laskeminen alkaa siitä, kun olet saanut käännyttämispäätöksen tiedoksi, jos hallinto-oikeus ei kiellä täytäntöönpanoa. Jos valitat oleskelulupaasi koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeus kieltää Maahanmuuttoviraston antaman päätöksen täytäntöönpanon, määräajan laskeminen alkaa päätöksestä, jonka hallinto-oikeus on antanut oleskelulupahakemukseesi liittyen.

Jos haluat palata vapaaehtoisesti kotimaahasi, sinulla voi olla mahdollisuus saada vapaaehtoisen paluun tukea. Lue lisää vapaaehtoisesta paluusta sivulta Vapaaehtoinen paluu.

Jos et poistu Suomesta vapaaehtoisesti, poliisi tai Rajavartiolaitos poistaa sinut maasta.

Sinulle voidaan määrätä myös maahantulokielto Schengen-alueelle esimerkiksi, jos

  • hakemuksesi on hylätty maahantulosäännösten kiertämisen takia esimerkiksi lumeavioliiton vuoksi
  • sinun katsotaan olevan vaaraksi yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle esimerkiksi tekemiesi rikosten perusteella
  • kansainvälistä suojelua koskeva hakemuksesi hylätään nopeutetussa menettelyssä
  • et poistu Suomesta vapaaehtoisesti sinulle annetun määräajan sisällä.

Lue lisää turvapaikanhakijan käännyttämisestä sivulta Käännyttäminen.

Maahantulokiellon aikana et voi saapua Suomeen tai muihin Schengen-maihin.

Karkottamispäätös

Sinulle annetaan karkottamispäätös, jos sinulla on jo ollut oleskelulupa Suomeen, mutta sinulle ei myönnetä jatkolupaa tai voimassaoleva oleskelulupasi peruutetaan. Sinut voidaan karkottaa myös silloin, jos olet syyllistynyt Suomessa rikoksiin. Jos vastustat karkottamista, koska ihmisoikeutesi tai turvallisuutesi vaarantuisivat kotimaassa tai pysyvässä asuinvaltiossa, voit jättää kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen poliisille tai rajatarkastusviranomaiselle. Lue lisää turvapaikkamenettelystä sivulta Tietoa turvapaikanhakijalle

Kun sinut karkotetaan Suomesta, mahdollinen voimassaoleva oleskelulupasi raukeaa. Tämä tarkoittaa sitä, että aiempi oleskelulupasi ei ole enää voimassa.

Sinulle voidaan antaa karkottamispäätöksessä mahdollisuus poistua Suomesta vapaaehtoisesti. Määräaika vapaaehtoiseen Suomesta poistumiseen on yleensä 30 päivää. Määräajan laskeminen alkaa karkottamispäätöksen lainvoimaisuudesta tai siitä, kun karkottamispäätös on täytäntöönpanokelpoinen. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka olet valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, on karkottamispäätös täytäntöönpantavissa, ellei korkein hallinto-oikeus erikseen kiellä täytäntöönpanoa. Sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus on näissä tilanteissa antanut lopullisen päätöksen, karkottamispäätös on lainvoimainen. Tällöin määräaika vapaaehtoiselle poistumiselle alkaa alusta. Jos olet hakenut jatkolupaa kausityön perusteella, määräaika vapaaehtoiselle paluulle alkaa siitä, kun saat Maahanmuuttoviraston päätöksen tiedoksi.

Jos haluat palata vapaaehtoisesti kotimaahasi, sinulla on mahdollisuus hakea vapaaehtoisen paluun tukea. Lue lisää vapaaehtoisesta paluusta sivulta Vapaaehtoinen paluu.

Jos et poistu Suomesta vapaaehtoisesti, poliisi tai Rajavartiolaitos poistaa sinut maasta.

Sinulle voidaan määrätä myös maahantulokielto Schengen-alueelle esimerkiksi, jos

  • jatkolupahakemuksesi on hylätty maahantulosäännösten kiertämisen takia esimerkiksi lumeavioliiton vuoksi
  • sinun katsotaan olevan vaaraksi yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle esimerkiksi tekemiesi rikosten perusteella
  • et poistu Suomesta vapaaehtoisesti sinulle annetun määräajan sisällä.

Maahantulokiellon aikana et voi saapua Suomeen tai muihin Schengen-maihin.