Hyppää sisältöön

Oleskelulupa muulla perusteella

Turvapaikkahakemuksesi käsittelyn aikana Maahanmuuttovirasto tutkii ensin, onko sinulla perusteet turvapaikkaan tai toissijaiseen suojeluun. Sen jälkeen selvittämme, voitko saada oleskeluluvan jollakin muulla perusteella.

Oleskelulupa maasta poistumisen estymisen perusteella

Sinulle voidaan myöntää tilapäinen oleskelulupa seuraavista syistä:

  • Sinua ei voida tilapäisestä terveydellisestä syystä palauttaa kotimaahasi tai pysyvään asuinmaahasi.
  • Paluu kotimaahasi tai pysyvään asuinmaahasi ei ole sinulle tosiasiassa mahdollista. Oleskelulupaa ei kuitenkaan myönnetä, jos paluu jää toteutumatta siksi, että et suostu palaamaan kotimaahasi tai vaikeutat paluusi järjestelyä.

Tilapäinen lupa myönnetään enintään vuodeksi.

Oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä

Sinulle myönnetään oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä, jos kielteisen päätöksen antaminen olisi ilmeisen kohtuutonta terveydentilasi, Suomeen syntyneiden siteittesi tai muun yksilöllisen, inhimillisen syyn vuoksi.

Tässä otetaan erityisesti huomioon olosuhteet, joihin joutuisit kotimaassasi, tai haavoittuva asemasi.

Oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä myönnetään vuodeksi.

Muu oleskelulupa

Muu oleskelulupa tarkoittaa lupaa esimerkiksi työn perusteella. Jos olet turvapaikanhakija ja olet hakenut samaan aikaan jotakin muuta oleskelulupaa, hakemuksesi käsitellään Maahanmuuttovirastossa erillisinä. Kun saat päätöksen jompaankumpaan hakemukseesi, toisen hakemuksen käsittely jatkuu Maahanmuuttovirastossa normaalisti.

Luvan pituus on yleensä vuosi.