Hyppää sisältöön

Perheen mukana hakevan alaikäisen lapsen kuuleminen 

Lain mukaan Maahanmuuttoviraston pitää kuulla perheen mukana hakevia 12-vuotiaita ja sitä vanhempia lapsia, jotka hakevat turvapaikkaa Suomesta. Lasta ei tarvitse kuulla, jos on täysin selvää, että lapsen kuuleminen ei ole tarpeen.

Maahanmuuttovirasto voi kuulla myös alle 12-vuotiaita lapsia. Alle 12-vuotiaan lapsen kuuleminen voi olla tarpeen, jotta Maahanmuuttovirasto voi varmistaa lapsen edun toteutumisen. Lasta voidaan kuulla, jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen näkemyksiinsä voidaan kiinnittää huomiota.

Huomioimme aina lapsen kuulemisessa lapsen iän ja kehitystason.

Maahanmuuttovirasto kuulee kaikkia 11-vuotiaita ja sitä vanhempia lapsia 

Kutsumme kuulemiseen kaikki perheen mukana hakevat lapset, jotka ovat 11-vuotiaita tai sitä vanhempia, kun järjestämme perheen puhutteluja. Teemme näin, jotta 

 • voimme varmistaa lapsen edun toteutumisen, ja 
 • perheen hakemusten käsittely ei viivästy, jos lapsi ehtii täyttää 12 vuotta ennen kuin perhe saa päätökset.

Kuulemme myös 4–10-vuotiaita lapsia, jos arvioimme kuulemisen tarpeelliseksi. Kuuleminen voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, jos perheen turvapaikkaperuste liittyy erityisesti lapseen.  

Kuulemme lasta vain hänen omista asioistaan

Annamme jokaiselle perheen mukana hakevalle lapselle mahdollisuuden kertoa itse omista asioistaan, jos lapsi itse haluaa. Huomioimme lapsen kertomuksen päätöksenteossa lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Emme selvitä kuulemisessa lapsen vanhempien tai huoltajien kertomuksen uskottavuutta. 

Jos lapsi ei halua kuulemista, emme kuule lasta. Lapsen kieltäytyminen kuulemisesta ei vaikuta päätökseen.

Lapsen kuuleminen on yleensä samana päivänä huoltajan puhuttelun kanssa

Lähetämme lapselle oman kutsun kuulemiseen. Pyydämme myös lapsen huoltajan mukaan kuulemiseen. Kuulemme lasta myös hetken ilman huoltajaa.

Kuulemisessa lapsi saa kertoa

 • omista peloistaan ja huolistaan
 • lapseen itseensä kohdistuneista oikeudenloukkauksista
 • muista lapsen turvapaikkahakemuksen kannalta tärkeistä asioista.

Lue turvapaikkapuhuttelun asiakasohje mukana hakevalle alaikäiselle: migri.fi/turvapaikkapuhutteluohje.

Lapsen kuulemista on mahdollista pyytää Maahanmuuttovirastolta

Maahanmuuttovirastolla ei aina ole tiedossa kaikkia syitä, joiden takia myös alle 11-vuotiasta lasta on tarpeen kuulla.

Lapsen kuulemista voivat pyytää Maahanmuuttovirastolta esimerkiksi

 • lapsi itse
 • lapsen vanhemmat tai huoltajat
 • lapsen avustaja tai asiamies

Miten lapsen vanhempi tai huoltaja voi pyytää kuulemista?

Jos olet lapsen vanhempi tai huoltaja ja sinulla on oma puhuttelu Maahanmuuttovirastossa, sinulta kysytään, haluatko, että lastasi kuullaan. 

Muussa tapauksessa voit erikseen pyytää lapsesi kuulemista Maahanmuuttovirastolta. Lähetä pyyntö salattuna sähköpostina osoitteeseen migri@migri.fi. Käytä salatun sähköpostin lähettämiseen palvelua securemail.migri.fi

Voit pyytää apua pyynnön tekemiseen myös

 • avustajaltasi
 • vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijältä
 • vastaanottokeskuksen terveydenhoitajalta.