Hyppää sisältöön

Käännyttäminen

Kun olet hakenut oleskelulupaa kansainvälisen suojelun tai tilapäisen suojelun perusteella ja sinulle ei ole myönnetty oleskelulupaa, sinulle tehdään yleensä kielteisen päätöksen yhteydessä käännytyspäätös.

Samalla sinulle määrätään yleensä 30 päivän aika, jonka kuluessa voit poistua maasta vapaaehtoisesti. Jos et poistu maasta tänä aikana, poliisi käännyttää eli poistaa sinut maasta.

Milloin käännyttämistä ei tehdä?

Käännyttämiseen sisältyy siis ensin käännyttämispäätös, jonka Maahanmuuttovirasto tekee ja sen jälkeen poliisi toimeenpanee käännytyksen.

Jos olet valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen, sinun käännyttämistäsi ei toimeenpanna ennen hallinto-oikeuden päätöstä. Jos olet hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, käännytyksesi voidaan toimeenpanna, ellei korkein hallinto-oikeus nimenomaan määrää toisin eli anna käännytykselle täytäntöönpanokieltoa.

Sinut voidaan käännyttää maasta heti päätöksen tiedoksiannon jälkeen, jos

  • sinut voidaan lähettää toiseen valtioon, joka on vastuunmäärittämisasetuksen mukaan vastuussa turvapaikkahakemuksesi käsittelystä
  • sinut voidaan lähettää toiseen EU-valtioon, josta olet saanut kansainvälistä suojelua
  • olet peruuttanut hakemuksesi ja siihen on tehty raukeamispäätös tai
  • olet tehnyt uusintahakemuksen, joka ei sisällä uusia asiaan vaikuttavia perusteita

Jos olet tehnyt uusintahakemuksen, joissakin tapauksissa sinut voidaan käännyttää maasta, ennen kuin tekemäsi uusintahakemus on ratkaistu.

Sinut voidaan käännyttää maasta kahdeksantena päivänä päätöksen tiedoksiannosta, jos

  • olet saapunut turvallisesta turvapaikkamaasta tai
  • hakemuksesi on katsottu ilmeisen perusteettomaksi.

Kaikissa näissä tapauksissa voit pyytää hallinto-oikeutta kieltämään käännyttämisen täytäntöönpanon. Hakemus täytäntöönpanon kieltämiseksi on tehtävä seitsemän päivän (sisältää viisi arkipäivää) sisällä siitä, kun olet saanut päätöksen tiedoksi.

Hallinto-oikeus ratkaisee täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen seitsemän päivän sisällä (sisältää viisi arkipäivää). Sinua ei voida käännyttää ennen kuin hallinto-oikeus on ratkaissut täytäntöönpanon kieltoa koskevan hakemuksen.