Hyppää sisältöön

Nopeutettu käsittely

Kansainvälistä suojelua koskeva hakemuksesi voidaan käsitellä nopeutetussa menettelyssä, jos se on viraston mielestä ilmeisen perusteeton.

Ilmeisen perusteeton hakemus

Hakemus on ilmeisen perusteeton, jos:

  • et ole esittänyt hakemuksesi perusteeksi vainoa tai sellaisia ihmisoikeusloukkauksia, jotka oikeuttaisivat kansainväliseen suojeluun
  • esittämäsi väitteet suojelun tarpeesta ovat selvästi epäuskottavia
  • olet antanut hakemuksesi ratkaisemisen kannalta keskeisistä asioista tahallasi vääriä, harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja, esittänyt väärennettyjä asiakirjoja ilman hyväksyttävää syytä tai tehnyt hakemuksesi viivyttääksesi maasta poistamistasi
  • olet saapunut turvallisesta alkuperämaasta, jonne sinut voidaan palauttaa.

Mikä on turvallinen alkuperämaa?

Turvallinen alkuperämaa on valtio, jossa ei ole vainon tai vakavien ihmisoikeusloukkausten vaaraa. Yleensä muut EU-valtiot ovat turvallisia alkuperämaita.

Turvallisuuden arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti seuraavat kysymykset:

  • Toimiiko valtiossa vakaa ja demokraattinen yhteiskuntajärjestelmä?
  • Onko valtiossa riippumaton ja puolueeton oikeuslaitos ja vastaako oikeudenkäytön taso oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille asetettavia vaatimuksia?
  • Onko valtio liittynyt keskeisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja noudattaako se niitä?
  • Onko valtiossa tapahtunut vakavia ihmisoikeusoikeusloukkauksia?

Turvallisista alkuperämaista ei ole ennalta hyväksyttyä luetteloa.