Hyppää sisältöön

Muutoksenhaku eli päätöksestä valittaminen

Sinulla on oikeus valittaa saamastasi kielteisestä turvapaikkapäätöksestä hallinto-oikeuteen.

Ohje valituksen tekemisestä, eli valitusosoitus, on saamasi turvapaikkapäätöksen liitteenä. Siitä selviää, mihin hallinto-oikeuteen valitus tehdään, missä ajassa se on tehtävä, mitä liitteitä tarvitaan ja miten valitus toimitetaan hallinto-oikeudelle.

Milloin päätös on lainvoimainen?

Jos et hae päätökseen muutosta, päätös tulee lainvoimaiseksi, kun valitusaika umpeutuu eli poliisi voi poistaa sinut maasta. Jos olet hakenut vapaaehtoisen paluun tukea, sinua ei poisteta maasta, vaikka päätös olisi jo lainvoimainen.

Päätös on lainvoimainen myös silloin, kun

  • et ole hakenut hallinto-oikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa ja valitusaika (30 vrk) umpeutuu
  • korkein hallinto-oikeus ei ole myöntänyt valituslupaa.

Päätökset, joista ei voi valittaa

Et voi valittaa päätöksestä, jos olet peruuttanut hakemuksesi ja sinulle on tehty raukeamispäätös. Et myöskään voi valittaa päätöksestä, jos Maahanmuuttovirasto on myöntänyt sinulle oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella. Maahanmuuttoviraston päätöksestä, jolla myönnetään oleskelulupa pakolaiskiintiössä Suomeen otettavalle ulkomaalaiselle, ei voi myöskään valittaa.

Valituksen käsittely hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeudet voivat joko hylätä valituksen tai kumota Maahanmuuttoviraston päätöksen. Jos oikeus kumoaa päätöksen, se lähettää asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Jos sinulla on kysyttävää asiasi käsittelystä Maahanmuuttoviraston päätöksenteon jälkeen, ota yhteys oikeudelliseen avustajaasi. Jos valitat päätöksestäsi, tiedusteluihin vastaa se taho, jossa asiaasi sillä hetkellä käsitellään, esim. hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus.

Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Jos hallinto-oikeus hylkää valituksen, voit jatkaa muutoksenhakua valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO), jos KHO myöntää valitusluvan.