Hoppa till innehåll

Muntligt hörande (intervju)

Med muntligt hörande avses en personlig intervju med personen som ansöker om uppehållstillstånd eller med anknytningspersonen som bor i Finland. En intervju ordnas om det annars inte går att få tillräcklig klarhet över grunderna för beviljandet av uppehållstillstånd.

Intervjun kan genomföras enbart av en tjänsteman vid en finsk beskickning eller Migrationsverket. Någon annan myndighet eller exempelvis en internationell organisation kan inte genomföra intervjun.

Du kan förpliktas att delta i en intervju på en finsk beskickning, även om det innebär att du blir tvungen att resa till ett annat land för detta.