Hoppa till innehåll

Viktiga kontaktuppgifter för en finsk medborgare

Migrationsverket beslutar om förvärv och förlust av finskt medborgarskap.

I andra frågor angående medborgarskap kan du vända dig till den myndighet som ansvarar för frågan.

Värnplikt

Information om värnplikten och frivillig tjänstgöring för kvinnor får du på försvarsmaktens webbplats på adressen puolustusvoimat.fi.

Information om civiltjänst får du på Civiltjänstcentralens webbplats på adressen siviilipalveluskeskus.fi.

Pension

Information om det lagstadgade pensionsskyddet och om att ansöka om pension får du på Folkpensionsanstaltens (FPA) webbplats på adressen kela.fi. På FPA:s webbplats hittar du information om folkpensioner som FPA ansvarar för, men där finns också information om arbets-, tjänste- och företagarpensioner, vilka kallas förvärvspensioner. Information om arbetspension får du också på Pensionsskyddscentralens (PSC) webbplats på adressen etk.fi.

EU-medborgarskap

Finland är medlemsstat i Europeiska unionen (EU), vilket innebär att du som finsk medborgare också är EU-medborgare som har rätt att fritt röra sig och arbeta inom EU. Mer information om EU-medborgares rättigheter får du på adressen europa.eu samt på webbplatsen för Utrikesministeriets Europainformation på adressen eurooppatiedotus.fi.

Person- och adressuppgifter

Om du är en finsk medborgare som bor utomlands, hålls dina person- och adressuppgifter uppdaterade i Finland endast om du själv ser till att meddela dina uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller den närmaste finska beskickningen i ditt nuvarande bosättningsland.

Aktuella uppgifter behövs till exempel när du ansöker om ett finskt pass eller vill rösta från utomlands.

Kontaktuppgifter hittar du på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på adressen dvv.fi. Kontaktuppgifter för beskickningarna hittar du på Utrikesministeriets webbplats på adressen finlandabroad.fi.

Identitetshandlingar

Information om att i Finland ansöka om finskt identitetskort, pass eller körkort får du på polisens webbplats på adressen poliisi.fi.

Om du bor utomlands, kan du ansöka om finskt pass vid din närmaste finska beskickning utomlands. Kontaktuppgifter för beskickningarna och information om att ansöka om pass får du på Utrikesministeriets webbplats på adressen finlandabroad.fi. Om du har frågor som gäller pass, vänligen kontakta direkt din närmaste finska beskickning utomlands eller Utrikesministeriet per e-post: visas.passports@formin.fi.    

Resande

Information om gränskontroller av personer på gränsövergångsställena får du på Gränsbevakningsväsendets webbplats på adressen raja.fi.

Information om import och export av varor får du på tullens webbplats på adressen tulli.fi.

På Utrikesministeriets webbsida um.fi/resande hittar du information om resesäkerheten i olika länder samt om tjänsterna vid de finska beskickningarna. Dessutom får du information om inresetillstånden gällande en utlännings ankomst till Finland samt om bestämmelserna som gäller rörlighet inom Schengenområdet. Om du har frågor som gäller pass eller visum, vänligen kontakta direkt din närmaste finska beskickning utomlands eller Utrikesministeriet per e-post: visas.passports@formin.fi.

Flytt

Om du flyttar från utlandet till Finland, utomlands från Finland eller från en adress till en annan utomlands, ska du göra en flyttanmälan så att uppgifterna uppdateras i Finlands befolkningsdatasystem. Flyttanmälan görs till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. En finsk medborgare som bor utomlands kan anmäla sitt flytt via sin närmaste finska beskickning.

Kontaktuppgifter för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hittar du på myndighetens webbplats på adressen dvv.fi

Kontaktuppgifter för beskickningarna hittar du på Utrikesministeriets webbplats på adressen finlandabroad.fi.

Information om regler och begränsningar gällande införsel av flyttgods, fordon och djur till Finland får du på tullens webbplats på adressen tulli.fi samt gällande fordon också på webbplatsen för Transport- och kommunikationsverket (Traficom) på adressen traficom.fi.

Studier

Information om utbildning, utbildningsutbudet, om att söka till utbildning och om erkännande av examina får du på Utbildningsstyrelsens webbplats på adressen oph.fi.

Information om studiestöd för studier både i Finland och utomlands får du på Folkpensionsanstaltens (FPA) webbplats på adressen kela.fi.

Pass

Information om att ansöka om finskt pass hittar du på sidan migri.fi/sv/att-ansoka-om-pass.

Förändringar i familjeförhållandena

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller befolkningsdatasystemet i Finland. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får automatiskt uppgifterna om sådana förändringar i dina familjeförhållanden som sker i Finland (såsom födsel, död, äktenskap, skilsmässa eller adoption).

Om du bor utomlands, måste du anmäla förändringarna i dina familjeförhållanden till din närmaste finska beskickning, som vidarebefordrar uppgifterna till befolkningsdatasystemet.

Kontaktuppgifter för beskickningarna hittar du på Utrikesministeriets webbplats på adressen finlandabroad.fi.

Social trygghet

Information om att omfattas av den finländska sociala tryggheten får du på Folkpensionsanstaltens (FPA) webbplats på adressen kela.fi

Arbete

Information om arbetskraftsservice för anställda, arbetslösa, personer som ska gå över till arbetslivet samt för arbetsgivare får du på arbets- och näringsbyråernas webbplats på adressen te-palvelut.fi.

Beskattning

Information om frågor som gäller beskattning får du på Skatteförvaltningens webbplats på adressen vero.fi.

Att rösta

Information om val och röstande får du på Justitieministeriets valsidor på adressen vaalit.fi.

Andra nyttiga länkar

suomi.fi
www.suomi-seura.fi