Hoppa till innehåll
Finskt medborgarskap

Information för dig som fått finskt medborgarskap

På denna sida finns nyttig information för dig som fått finskt medborgarskap.

Ansökan om finskt pass

Du kan ansöka om finskt pass hos polisen (poliisi.fi) i Finland och hos de finska beskickningarna (finlandabroad.fi) utomlands. Passet beviljas enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet (BDS). Observera att du inte kan få ett pass förrän dina uppgifter syns i befolkningsdatasystemet.

  • Om du redan har en finsk personbeteckning, syns informationen om beviljande av medborgarskap samma dag i befolkningsdatasystemet.
  • Om du inte har en finsk personbeteckning, tar det mellan en och två veckor att överföra uppgifterna till befolkningsdatasystemet.

Viktiga kontaktuppgifter för en finsk medborgare

Migrationsverket beslutar om förvärv och förlust av finskt medborgarskap. I andra frågor som gäller finskt medborgarskap eller livet i Finland kan du vända dig till den myndighet som ansvarar för frågan.

Värnplikt

Information om värnplikt och om frivillig militärtjänst för kvinnor får du på försvarsmaktens webbplats (puolustusvoimat.fi).

Information om civiltjänst får du på Civiltjänstcentralens webbplats (siviilipalveluskeskus.fi).

Pension

Information om det lagstadgade pensionsskyddet och om ansökan om pension får du på Folkpensionsanstaltens webbplats (kela.fi). På Folkpensionsanstaltens (FPA) webbplats hittar du information om folkpension som betalas av FPA och om arbets-, tjänste- och företagarpensioner som kallas förvärvspensioner. Information om arbetspensioner får du också på Pensionsskyddscentralens webbplats (etk.fi).

EU-medborgarskap

Finland är medlemsstat i Europeiska unionen (EU). Som finsk medborgare är du också EU-medborgare som har rätt att fritt röra sig och arbeta inom EU. Mer information om EU-medborgares rättigheter får du på Europeiska unionens webbplats (europa.eu) och på webbplatsen Europainformation (eurooppatiedotus.fi) som Utrikesministeriet ansvarar för.

Person- och adressuppgifter

Om du är en finsk medborgare som bor utomlands, hålls dina person- och adressuppgifter uppdaterade i Finland endast om du själv ser till att meddela dina uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (dvv.fi) eller den närmaste finska beskickningen (finlandabroad.fi) i ditt nuvarande bosättningsland.

Aktuella uppgifter behövs till exempel när du ansöker om finskt pass eller vill rösta utomlands.

Identitetskort

Information om ansökan om finskt identitetskort i Finland finns på polisens webbplats (poliisi.fi).

Resande

Information om gränskontroller vid gränsövergångsställena får du på Gränsbevakningsväsendets webbplats (raja.fi).

Information om att import och export av varor får du på Tullens webbplats (tulli.fi).

Information om resesäkerheten i olika länder och om tjänsterna vid de finska beskickningarna finns på Utrikesministeriets webbplats (um.fi). Där finns också information om bestämmelser som gäller rörlighet inom Schengenområdet.

Om du har frågor som gäller pass eller visum, kan du direkt kontakta den närmaste finska beskickningen eller Utrikesministeriet per e-post: visa.passports@formin.fi.

Flyttning

Om du flyttar till en annan adress i Finland, till utlandet från Finland, från utlandet till Finland eller till en annan adress utomlands, ska du göra en flyttanmälan så att uppgifterna uppdateras i Finlands befolkningsdatasystem. Flyttanmälan görs till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). En finsk medborgare som bor utomlands kan anmäla sin flyttning via den lokala finska beskickningen.

Kontaktuppgifter för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata hittar du på myndighetens webbplats (dvv.fi). Kontaktuppgifter för beskickningarna hittar du på Utrikesministeriets webbplats ”Finland utomlands” (finlandabroad.fi).

Information om regler och begränsningar som gäller införsel av flyttgods, fordon och djur till Finland får du på Tullens webbplats (tulli.fi) och gällande fordon också på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) webbplats (traficom.fi).

Studier

Information om utbildning, utbildningsutbudet, om att söka sig till utbildning och om erkännande av examina får du på Utbildningsstyrelsens webbplats (oph.fi).

Information om utbildningsstöd för studier både i Finland och utomlands finns på Folkpensionsanstaltens (FPA) webbplats.

Förändringar i familjeförhållandena

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förvaltar befolkningsdatasystemet i Finland. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får automatiskt uppgifterna om sådana förändringar i dina familjeförhållanden (såsom födelse, död, äktenskap, skilsmässa och adoption) som sker i Finland.

Om du bor utomlands, måste du meddela förändringarna i dina familjeförhållanden till den lokala finska beskickningen som lämnar uppgifterna till befolkningsdatasystemet. Kontaktuppgifter för beskickningarna hittar du på Utrikesministeriets webbplats ”Finland utomlands” (finlandabroad.fi).

Social trygghet

Information om den sociala tryggheten i Finland får du på Folkpensionsanstaltens (FPA) webbplats (kela.fi).

Arbete

Information om arbetskraftsservicen för anställda, arbetslösa och personer som ska gå ut i arbetslivet samt för arbetsgivare hittar du på arbets- och näringsbyråernas webbplats (te-palvelut.fi).

Beskattning

Information om frågor som gäller beskattning får du på Skatteförvaltningens webbplats (vero.fi).

Att rösta

Information om val och röstande får du på Justitieministeriets webbplats om val (vaalit.fi).

Andra nyttiga länkar