Hyppää sisältöön

Mikä on kausityötä?

Kausityöllä tarkoitetaan työtä maatalouden ja matkailun alalla, jota tehdään tiettyinä vuodenaikoina. Kausityö edellyttää tiettyyn aikaan vuodesta työvoimaa huomattavasti enemmän kuin tavallinen työ.

Kausityön kesto voi olla enimmillään 9 kuukautta 12 kuukauden ajanjaksolla.

Maatalouden alan kausityötä ovat seuraavat valtioneuvoston asetuksen (966/2017) toimialaluokituksen TOL 2008 mukaiset toimialat:

 1. A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous ja niihin liittyvät palvelut, ei kuitenkaan A 017 Metsästys ja sitä palveleva toiminta;
 2. A 02100 Metsänhoito.

Matkailun alan kausityötä ovat seuraavat valtioneuvoston asetuksen (966/2017) toimialaluokituksen TOL 2008 mukaiset toimialat:

 1. H 50102 Rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus;
 2. H 50300 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus;
 3. I Majoitus- ja ravitsemistoiminta;
 4. N 79120 Matkanjärjestäjien toiminta;
 5. N 79900 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.;
 6. R 90020 Esittäviä taiteita palveleva toiminta;
 7. R 93210 Huvi- ja teemapuistojen toiminta;
 8. R 93291 Hiihto- ja laskettelukeskukset.

Kausityöntekijän työtehtävien pitää kuulua edellä mainittuihin toimialoihin. Lisäksi työn pitää olla sesonkiluonteista ja sen pitää tapahtua työsuhteessa.

Katso tarkemmat määritelmät toimialoista ja niihin kuuluvista töistä toimialaluokituksesta TOL 2008.

Edellä mainitun valtioneuvoston asetuksen mukaisia kausitöitä ovat siten muun muassa:

 • puutarhamarjojen poiminta
 • lypsykarjan hoito ja kasvatus
 • sikojen hoito ja kasvatus
 • turkistarhatyöntekijän työt
 • metsänhoitoon ja -kasvatukseen liittyvät työt
 • käpyjen kerääminen siementuotantoa varten
 • majoitus- ja ravintola-alan työt, jos yrityksen toiminta on sesonkiluonteista
 • matka- ja eräoppaan työt
 • hiihdonopettajan työt

Edellä mainitun valtioneuvoston asetuksen mukaista kausityötä ei siten ole:

 • metsämarjojen poiminta
 • käpyjen kerääminen koristetarkoitusta varten
 • luonnossa kasvavien jäkälien ja sienien keruu
 • uuden sikalan rakentaminen
 • navetan katon korjaaminen
 • kausityöntekijöiden majoitustilojen kunnostaminen
 • kalastukseen ja vesiviljelyyn liittyvät työt
 • viherrakennukseen ja maisemanhoitoon liittyvät työt
 • kiinteistönhuoltoon liittyvät työt
 • golfkenttien hoitaminen
 • elintarviketeollisuuteen liittyvät työt