Hoppa till innehåll

Vad räknas som säsongsarbete?

Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruk och turism under vissa delar av året. Säsongsarbete är kopplad till en viss tid på året då det krävs avsevärt högre arbetsinsatser än vad som behövs för att sköta det löpande arbetet.

Säsongsarbete får utföras i högst 9 månader under en period av 12 månader.

I statsrådets förordning (966/2017) föreskrivs att sådana branscher inom jordbruket som innefattar säsongsarbete är följande branscher enligt näringsgrensindelningen NI 2008 (stat.fi):

I statsrådets förordning (966/2017) föreskrivs att sådana branscher inom turismen som innefattar säsongsarbete är följande branscher enligt näringsgrensindelningen NI 2008 (stat.fi):

De arbetsuppgifter som en säsongsarbetare utför måste ingå i ovannämnda branscher. Därutöver krävs det att arbetet är säsongsbundet och utförs i ett anställningsförhållande.

Närmare definitioner av branscherna och av arbetsuppgifterna som ingår i dem hittar du i näringsgrensindelningen 2008 (stat.fi).

Bland annat följande arbetsuppgifter räknas som säsongsarbete i enlighet med statsrådets förordning:

 • plockning av trädgårdsbär
 • uppfödning och skötsel av mjölkboskap
 • uppfödning och skötsel av svin
 • anställning på en pälsfarm
 • arbete inom skogsskötsel och skogsodling
 • insamling av kottar för fröproduktion
 • arbete inom hotell- och restaurangbranschen, förutsatt att företagets verksamhet är säsongsbunden
 • arbete som reseguide eller vildmarksguide
 • arbete som skidlärare.

Följande arbetsuppgifter räknas inte som säsongsarbete i enlighet med statsrådets förordning:

 • plockning av skogsbär
 • insamling av kottar för prydnadsändamål
 • insamling av vilt växande lav och svampar
 • byggande av ett nytt svinhus
 • reparation av taket på ladugården
 • renovering av säsongsarbetares inkvarteringslokaler
 • arbete med anknytning till fiske och vattenbruk
 • arbete med anknytning till grönbyggande och landskapsvård
 • arbete med anknytning till fastighetsunderhåll
 • skötsel av golfbanor
 • arbete inom livsmedelsindustrin.