Hoppa till innehåll

Meddela Migrationsverket om ändringar i dina familjeförhållanden

När du ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeband, ska eventuella ändringar i familjeförhållandena under behandlingsprocessen utan dröjsmål anmälas till Migrationsverket. Ändringar i familjeförhållandena kan påverka beviljandet av uppehållstillstånd.

Till Migrationsverket anmäls exempelvis ett barns födsel, ändringar i vårdnaden av barn, ingående av äktenskap, skilsmässa och en familjemedlems bortgång.

Anmäl ändringarna skriftligen på svenska, finska eller engelska. Anmälan kan formuleras fritt, men du ska datera och underteckna den.

Bifoga ett officiellt intyg över ändringen, till exempel en födelseattest, ett äktenskapsintyg eller en dödsattest. Ett intyg som har utfärdats av en myndighet utanför de nordiska länderna eller EU måste legaliseras.

Söker du dessa sidor?