Hoppa till innehåll

Arbete och praktik under studier

Med uppehållstillstånd för studier

  • får studerande förvärvsarbeta utan begränsningar, om arbetet är arbetspraktik som ingår i examen eller ett slutarbete som ingår i studierna.
  • har studerande även rätt att utföra annat förvärvsarbete 30 timmar per vecka. 
    • Några veckor kan man arbeta mer än 30 timmar, men i slutet av året måste antalet arbetstimmar vara i genomsnitt 30 timmar per vecka.

Studerande har inte längre obegränsad rätt att arbeta under semestertider eller när läroanstalten inte ger undervisning. Studerandes rätt att arbeta förändrades när ändringarna i forskar- och studerandelagen trädde i kraft den 15 april 2022.

Arbetspraktik

En person som vill utföra arbetspraktik vid en läroanstalt måste ha ett uppehållstillstånd. Studeranden kan inte komma på arbetspraktik visumfritt eller med visum. Uppehållstillstånd beviljas inte för oavlönad arbetspraktik, utan studeranden måste få ersättning för den.

Om studeranden har uppehållstillstånd för studier i Finland, kan han eller hon utan begränsning utföra arbetspraktik som ingår i examen.

Läroavtalsutbildning

En studerande kan också beviljas uppehållstillstånd om han eller hon ska studera på läroavtal. Läroavtalsutbildning är utbildning som i huvudsak ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter. Studeranden och arbetsgivaren ingår ett läroavtal, vilket är ett skriftligt, tidsbegränsat arbetsavtal om anställningsförhållandet.  

Om studeranden ska avlägga mindre än hälften av sina studier på läroavtal, kan han eller hon studera med uppehållstillstånd för studier. Om studeranden ska avlägga mer än hälften av sina studier på läroavtal, måste han eller hon ha uppehållstillstånd för arbetstagare. Mer information om läroavtal finns på Utbildningsstyrelsens webbplats