Hoppa till innehåll

Arbete och praktik under studier

En studerande får med uppehållstillstånd utföra avlönat arbete i 30 timmar per vecka i genomsnitt inom vilken bransch som helst. Några veckor kan studerande arbeta mer än 30 timmar, men i slutet av året måste antalet arbetstimmar vara i genomsnitt 30 timmar per vecka.

  • Till exempel under semestertider kan studerande arbeta på heltid inom vilken bransch som helst. Man ska bara se till att den genomsnittliga arbetstiden är 30 timmar per vecka i slutet av året.

Studerande får alltså arbeta i genomsnitt 120 timmar per månad och sammanlagt 1 560 timmar per år.

Studerande får utföra arbetspraktiker och ett slutarbete som ingår i examen utan begränsningar. Begränsningen på 30 timmar per vecka gäller alltså inte dem, om det redan i avtalsskedet har överenskommits att de ger studiepoäng. Om dessa arbeten först i efterhand registreras som praktik som ingår i studier, gäller begränsningen på 30 timmar dem. 

Arbetsgivaren kontrollerar hur mycket studeranden får arbeta med uppehållstillstånd. Studeranden och arbetsgivaren måste båda se till att antalet timmar inte överskrids. Arbetsmängden övervakas av  Arbetarskyddsförvaltningen (tyosuojelu.fi).

De studerande som har beviljats uppehållstillstånd före den lagändring som trädde i kraft den 15 april 2022 har samma rätt att arbeta som de studerande som har fått sitt uppehållstillstånd efter lagändringen. De får alltså arbeta i 30 timmar per vecka i genomsnitt.

Arbetspraktik

En person som vill utföra arbetspraktik vid en läroanstalt måste ha ett uppehållstillstånd. Studeranden kan inte komma på arbetspraktik visumfritt eller med visum. Uppehållstillstånd beviljas inte för oavlönad arbetspraktik, utan studeranden måste få ersättning för den.

Om studeranden har uppehållstillstånd för studier i Finland, kan han eller hon utan begränsning utföra arbetspraktik som ingår i examen.

Läroavtalsutbildning

En studerande kan också beviljas uppehållstillstånd om han eller hon ska studera på läroavtal. Läroavtalsutbildning är utbildning som i huvudsak ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter. Studeranden och arbetsgivaren ingår ett läroavtal, vilket är ett skriftligt, tidsbegränsat arbetsavtal om anställningsförhållandet.  

Om studeranden ska avlägga mindre än hälften av sina studier på läroavtal, kan han eller hon studera med uppehållstillstånd för studier. Om studeranden ska avlägga mer än hälften av sina studier på läroavtal, måste han eller hon ha uppehållstillstånd för arbetstagare.

Studiernas längd påverkar vilket tillstånd studerande ska ansöka om

Studiernas längd beräknas utifrån studerandens personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK) som har tagits fram med läroanstalten.

Om tidsmässigt över hälften av en examen avläggs med läroavtal, ska studeranden ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL). Då bestäms rätten att arbeta enligt uppehållstillståndet för arbetstagare. Läs mer om uppehållstillstånd för arbetstagare.

Om studeranden avlägger tidsmässigt högst hälften av sina studier som leder till examen med läroavtal ska han eller hon ansöka om uppehållstillstånd för studier. Studeranden kan arbeta på heltid i det arbete som hör till läroavtalet. Dessutom kan han eller hon utföra annat avlönat arbete 30 timmar i veckan.

Om studeranden först har genomfört sina examensstudier vid en läroanstalt med uppehållstillstånd för studier, men senare avlägger den största delen av de studier som återstår som läroavtalsutbildning, ska han eller hon ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare.
 

Mer information om läroavtal finns på Utbildningsstyrelsens webbplats (oph.fi)