Hoppa till innehåll

Arbete och praktik under studier

Studerande som beviljats uppehållstillstånd för studier har obegränsad rätt att förvärvsarbeta, om arbetet är arbetspraktik som ingår i examen eller ett slutarbete som ingår i studierna. Under terminerna, då egentlig undervisning ordnas vid läroanstalten, har studerande rätt att förvärvsarbeta på deltid, i genomsnitt 25 timmar i veckan.

Antalet arbetstimmar per vecka är inte begränsat utan begränsningen gäller hela terminen. Detta betyder att studeranden kan indela sitt arbete i perioder enligt situationen vid olika tidpunkter. Under semestertiden, dvs. under sommar- och julloven, har studeranden rätt att förvärvsarbeta på heltid utan timbegränsningar.

Arbetspraktik

Om en studerande kommer på arbetspraktik till läroanstalten och inte har uppehållstillstånd i Finland, behöver han eller hon alltid ett uppehållstillstånd för arbetspraktiken. Studeranden kan inte komma på arbetspraktik visumfritt eller med visum. Uppehållstillstånd beviljas inte för oavlönad arbetspraktik, utan studeranden måste få ersättning för den.

Om studeranden har uppehållstillstånd för studier i Finland, kan han eller hon utan begränsning utföra arbetspraktik som ingår i examen.

Läroavtalsutbildning

Studeranden kan inte beviljas uppehållstillstånd för studier om han eller hon ska inleda läroavtalsutbildning. Läroavtalsutbildningen baserar sig på ett arbetsavtal mellan parterna och avviker därför från övrig utbildning. Om det inte är fråga om sådant arbete eller sådan praktik för tredjelandsmedborgare som avses i lagen, behöver studeranden ett uppehållstillstånd för arbetstagare.