Hoppa till innehåll

Arbets- och studieverksamhet

Förläggningarna ordnar olika former av arbets- och studieverksamhet. Det är obligatoriskt att delta i verksamheten. Om du vägrar att delta, kan du få sänkt ekonomiskt stöd.

Arbets- och studieverksamheten är en annan sak än ett avlönat arbete utanför förläggningen. Om du vill utföra avlönat arbete, läs mer om asylsökandens rätt att arbeta.

Studieverksamheten vid förläggningen består oftast av studier i finska eller svenska. Arbetsverksamheten ordnas av förläggningen i förläggningens lokaler och innefattar till exempel städning eller olika utesysslor.

Innan du börjar delta i arbets- eller studieverksamheten utarbetar man en individuell arbets- och studieplan för dig. Du ska underteckna planen.

Kurs om det finländska samhället

Alla asylsökande måste delta i en kurs som handlar om det finländska samhället. Kursen är en del av arbets- och studieverksamheten. Deltagarna får grundläggande kunskaper i hur det finländska samhället fungerar.

Mer information

Rätt till förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Barn som bor på förläggningar har enligt lagen rätt att delta i grundläggande utbildning. Den kommun där förläggningen ligger ska ordna grundläggande utbildning för barn i läropliktsåldern som bor på kommunens område. Kommunen ska även ordna förskoleundervisning året innan läroplikten uppkommer.

Asylsökandens rätt att studera

Läs mer: