Hyppää sisältöön

Toimeentuloedellytys kansainvälistä suojelua saaneen perheenjäsenelle

Sinulta edellytetään, että toimeentulosi Suomessa on turvattu muutoin kuin yhteiskunnan maksamilla etuuksilla.

Toimeentulosi on oltava turvattu esimerkiksi Suomessa asuvan perheenjäsenesi palkkatuloilla tai yritystoiminnasta saatavilla tuloilla.

Toimeentulosi lasketaan nettotuloista eli tuloista, jotka jäävät sinulle verotuksen ja työnantajan ja työntekijän eläke- ja vakuutusmaksujen jälkeen.

Osa sosiaalietuuksista lasketaan tuloiksi

Tietyt sosiaalietuudet vähentävät vaadittavan toimeentulon määrää. Näitä etuuksia sanotaan kustannuksia korvaaviksi sosiaaliturvaetuuksiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi

  • lapsilisä
  • lapsen hoitotuki
  • elatustuki
  • opintoraha
  • asumistuki.

Turvattua toimeentuloa ei edellytetä:

  • Ennen 1.7.2016 turvapaikan saaneen tai pakolaiskiintiöön hyväksytyn perheenjäseneltä, jos perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa
  • 1.7.2016 tai sen jälkeen turvapaikan saaneen perheenjäseneltä, jos perhe on muodostettu ennen perheenkokoajan Suomeen tuloa ja oleskelulupahakemus perhesiteen perusteella tehdään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perheenkokoaja on saanut turvapaikkapäätöksen tiedoksi
  • 1.7.2016 tai sen jälkeen Suomeen pakolaiskiintiössä hyväksytyn perheenjäseneltä, jos perhe on muodostettu ennen kuin perheenkokoaja on hyväksytty pakolaiskiintiöön ja oleskelulupahakemus perhesiteen perusteella jätetään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perheenkokoaja on saanut hyväksymispäätöksen tiedoksi
  • Jos perheenkokoaja on alle 18-vuotias ja hänellä on Suomessa turvapaikka, hän on kiintiöpakolainen tai hän on saanut oleskeluluvan toissijaisen suojelun tai tilapäisen suojelun perusteella.

Huomaathan, että paperisen oleskelulupahakemuksen jättämistä varten sinun on tehtävä ajanvaraus Suomen edustustoon. Edustusto vastaa ajanvarauksesta. Tarkista edustustosta, kuinka aika varataan. Jos et pääse jättämään paperihakemusta kolmen kuukauden kuluessa esimerkiksi ajanvarausjonon vuoksi, voit silti hakea oleskelulupaa ilman toimeentuloedellytystä.

Sinun on kuitenkin varattava ensimmäinen mahdollinen aika ja käytettävä se hakemuksen jättämiseen. Voit hakea oleskelulupaa myös sähköisesti.

Suuntaa antavat euromäärät hakijan toimeentulon turvaamiseksi Suomessa

Henkilö €/kk €/vuosi
1. aikuinen 1 000 12 000
2. samaan talouteen kuuluva aikuinen 700 8 400
1. alaikäinen perheenjäsen 500 6 000
2. alaikäinen perheenjäsen 400 4 800
3. alaikäinen perheenjäsen 300 3 600
4. alaikäinen perheenjäsen 200 2 400
5. alaikäinen perheenjäsen 100 1 200
6. alaikäisestä perheenjäsenestä eteenpäin 0 0

 

Jos perheessä on esimerkiksi kaksi aikuista ja kaksi alaikäistä lasta, toimeentuloon vaaditaan yhteensä 2 600 euroa kuukaudessa (1 000€+700€+500€+400€).

Jos perheessä on esimerkiksi yksinhuoltaja ja 4 alaikäistä lasta, toimeentuloon vaaditaan yhteensä 2 400 euroa kuukaudessa (1 000€+500€+400€+300€+200€).

Toimeentuloedellytyksestä voidaan poiketa vain poikkeustapauksissa

Toimeentuloedellytyksestä voidaan poiketa, jos siihen on poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu vaatii sitä.

Jos sinulta ei mielestäsi pitäisi edellyttää turvattua toimeentuloa, liitä oleskelulupahakemukseesi tarvittavat perusteet ja selvitykset.