Hyppää sisältöön

Perheenkokoajan rooli lupaprosessissa

Perheenjäseniäsi ovat:

 • aviopuolisosi tai rekisteröity kumppanisi
 • avopuolisosi, jos olette asuneet yhdessä yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajan tai teillä on yhteisessä huollossa oleva lapsi
 • alle 18-vuotias naimaton lapsi, joka on sinun tai puolisosi huollossa
 • jos olet alle 18-vuotias naimaton lapsi, huoltajasi ovat perheenjäseniäsi

Muut sukulaiset eivät ole perheenjäseniäsi, vaan muita omaisia. Muulle omaisellesi voidaan myöntää oleskelulupa vain, jos olet Suomen kansalainen tai sinulla on oleskelulupa kansanvälisen suojelun perusteella. Lisätietoja: Suomen kansalaisen muu omainen, Kansainvälistä suojelua saaneen muu omainen.

Sinulla on oleskelulupa kansainvälisen suojelun perusteella, jos sinulle on myönnetty:

 • Suomessa turvapaikka joko turvapaikkahakemuksen perusteella tai kiintiöpakolaisena
 • oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella
 • oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella
 • oleskelulupa suojelun tarpeen perusteella ennen 1.6.2009

Seurustelukumppani ei ole perheenjäsen. Seurustelukumppanisi voi kuitenkin hakea oleskelulupaa muulla perusteella.

Oleskeluluvan hakeminen

Et voi hakea oleskelulupaa perheenjäsenesi puolesta, mutta voit neuvoa häntä toimimaan oikein. Voit neuvoa perheenjäsentäsi valitsemaan oikean hakemuslomakkeen. Väärän lomakkeen käyttö tai oikean lomakkeen huolimaton täyttäminen hidastavat lupaprosessia.

Perhesideperusteisia hakemuslomakkeita on useita erilaisia. Oma kansalaisuutesi tai oleskelulupasi peruste määräävät, mikä on oikea lomake. Täytä itse hakuperusteen mukainen perheselvityslomake. Toimita se hakijalle hakemukseen liitettäväksi. Täytä lomake yksityiskohtaisesti. Käytä kokonaisia lauseita.

Hakemuslomakkeessa on lueteltu liitteet, jotka perheenjäsenelläsi ainakin pitää olla, kun hän jättää hakemuksen. Muista, että hakemukseen liitettävät viranomaisen asiakirjat täytyy laillistaa (esim. avioliittotodistus ja syntymätodistus).

Perheenjäsenesi maksaa käsittelymaksun Enter Finland -palvelun kautta, Suomen edustustossa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä, kun hän jättää hakemuksen. Selvitä etukäteen edustustosta tai Maahanmuuttovirastosta, miten paperisen hakemuksen käsittelymaksu maksetaan. Jos perheenjäsenesi ei maksa käsittelymaksua, oleskelulupahakemusta ei käsitellä ja hakemus raukeaa.

Mitä täydellisempi hakemus on, sitä nopeammin se on mahdollista ratkaista.

Olet Suomen kansalainen

Perheenjäsenesi voi hakea oleskelulupaa Enter Finland -palvelun kautta, Suomessa Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä tai ulkomailla Suomen edustustossa. Edellytyksenä on, että asut itse Suomessa tai olet muuttamassa Suomeen yhdessä perheesi kanssa. Jos olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, avioliitto tai parisuhde pitää rekisteröidä Suomen väestötietojärjestelmään. Perheenjäsenesi toimeentulon ei tarvitse olla turvattu.

Muu omaisesi voi hakea oleskelulupaa Enter Finland -palvelun kautta tai paperisella lomakkeella Suomen edustustossa. Hänenkään toimeentulonsa ei tarvitse olla turvattu.

Perheenjäsenesi täyttää oleskeluluvan hakemuslomakkeen. Sinä täytät perheselvityslomakkeen. Alaikäisen lapsen puolesta lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa huoltaja. Jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta, hän allekirjoittaa lomakkeen myös itse.

Olet EU-kansalainen

Suomessa oleskeleva perheenjäsenesi voi hakea EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia Enter Finland -palvelun kautta tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.

Olet saanut kansainvälistä suojelua Suomessa

Perheenjäsenesi pitää hakea oleskelulupaa ennen Suomeen muuttamista Suomen edustustossa kotimaassaan tai maassa, jossa hän oleskelee laillisesti oleskeluluvalla tai viisumilla. Edellytyksenä on, että asut itse Suomessa tai olet muuttamassa Suomeen yhdessä perheesi kanssa.

Perheenjäsenesi toimeentulon on oltava turvattu sinun ansaitsemillasi palkka- tai yrittäjätuloilla, eläkkeelläsi tai sinun ja perheenjäsenesi muulla varallisuudella (esim. pankkitalletukset tai säännölliset vuokratulot), joka ovat käytettävissä Suomessa. Perheesi tulojen pitää olla niin riittävät, että perheenjäsenesi ei ole vaarassa joutua turvautumaan toimeentulotukeen tai muuhun toimeentuloa turvaavaan etuuteen. Kustannuksia korvaavat sosiaalietuudet kuten asumistuki, opintotuki ja lapsilisä lasketaan kuitenkin tuloiksesi.

Perheenjäsenesi toimeentulon ei tarvitse olla turvattu,

 • jos olet alle 18-vuotias ja sinulla on Suomessa turvapaikka, olet kiintiöpakolainen tai saanut oleskeluluvan toissijaisen suojelun tai tilapäisen suojelun perusteella.
 • jos olet saanut turvapaikan tai sinut on hyväksytty Suomeen pakolaiskiintiössä ennen 1.7.2016 ja perheenne on muodostettu (esim. avioliitto solmittu) ennen Suomeen tuloasi. Jos perheenne on muodostettu vasta Suomeen tulosi jälkeen, perheenjäsenesi toimeentulon on oltava turvattu.
 • jos olet saanut turvapaikan 1.7.2016 tai sen jälkeen ja perheenne on muodostettu ennen kuin tulit Suomeen ja perheenjäsenesi jättää oleskelulupahakemuksen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sinä sait turvapaikkapäätöksen tiedoksi
 • jos sinut on hyväksytty Suomeen pakolaiskiintiössä 1.7.2016 tai sen jälkeen ja perheenne on muodostettu ennen kuin sinut hyväksyttiin kiintiöön ja perheenjäsenesi jättää oleskelulupahakemuksen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sinä sait hyväksymispäätöksen tiedoksi.

Perheenjäsenesi toimeentulon on aina oltava turvattu, jos olet saanut toissijaista suojelua tai tilapäistä suojelua.

Muu omaisesi voi hakea oleskelulupaa Suomen edustustossa. Hänen toimeentulonsa on oltava turvattu. Toimeentuloa ei kuitenkaan edellytetä, jos olet Suomeen yksin tullut alaikäinen ja oleskelulupaa hakee ulkomailla oleva alaikäinen siskosi tai veljesi, olette asuneet yhdessä ja vanhempanne eivät ole elossa tai heidän olinpaikkansa on tuntematon.

Oleskeluluvan hakemiseen tarvittavat lomakkeet löydät täältä. Perheenjäsenesi täyttää oleskelulupahakemuslomakkeen. Sinä täytät perheselvityslomakkeen. Alaikäisen lapsen puolesta lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa huoltaja. Jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta, hän allekirjoittaa lomakkeen myös itse.

Olet saanut oleskeluluvan Suomeen muulla perusteella (esim. työntekijä, elinkeinon harjoittaja, opiskelija)

Perheenjäsenesi pitää hakea oleskelulupaa ennen Suomeen muuttamista Suomen edustustossa kotimaassaan tai maassa, jossa hän oleskelee laillisesti oleskeluluvalla tai viisumilla. Edellytyksenä on, että asut itse Suomessa tai olet muuttamassa Suomeen yhdessä perheesi kanssa.

Perheenjäsenesi toimeentulon pitää olla turvattu sinun ansaitsemillasi palkka- tai yrittäjätuloilla, eläkkeelläsi tai sinun ja perheenjäsenesi muulla varallisuudella (esim. pankkitalletukset tai säännölliset vuokratulot), joka ovat käytettävissä Suomessa. Perheesi tulojen pitää olla niin riittävät, että perheenjäsenesi ei ole vaarassa joutua turvautumaan toimeentulotukeen tai muuhun toimeentuloa turvaavaan etuuteen. Kustannuksia korvaavat sosiaalietuudet kuten asumistuki, opintotuki ja lapsilisä lasketaan kuitenkin tuloiksesi.

Muu omaisesi ei voi saada oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Oleskeluluvan hakemiseen tarvittavat lomakkeet löydät täältä. Perheenjäsenesi täyttää oleskelulupahakemuslomakkeen. Sinä täytät perheselvityslomakkeen. Alaikäisen lapsen puolesta lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa huoltaja. Jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta, hän allekirjoittaa lomakkeen myös itse.

Käsittelyaikatiedustelut

Oleskelulupahakemuksesta annetaan tietoja lähinnä asianosaisille eli sinulle perheenkokoajana ja hakijalle itselleen.

Ulkomaalaislain mukaan päätös perhesiteen perusteella tehtyyn oleskelulupahakemukseen on annettava hakijalle tiedoksi yhdeksän kuukauden kuluessa hakemuksen vireillepanosta. Lisätietoja Käsittelyajat.