Meny

Säsongsarbete

Vem behöver ett tillstånd för säsongsarbete?

Det finns flera olika tillstånd för säsongsarbete.

 • Medborgare i ett land med visumplikt som ska arbeta i högst 90 dagar behöver ett visum för säsongsarbete. Ansökningarna om visum för säsongsarbete behandlas och avgörs på Finlands beskickningar.
 • Medborgare i ett visumfritt land som ska arbeta i högst 90 dagar behöver ett intyg för säsongsarbete. Intyget beviljas av Migrationsverket.
 • Personer som kommer till Finland för att säsongsarbeta i tre till nio månader behöver ett uppehållstillstånd för säsongsarbete. Uppehållstillstånd ansöker man hos Migrationsverket. Om säsongsarbetet tar sex till nio månader, måste arbets- och näringsbyrån först fatta ett delbeslut.

Hur ansöker man om tillstånd för säsongsarbete?

Ansök om ett intyg för säsongsarbete eller ett uppehållstillstånd för säsongsarbete i e-tjänsten Enter Finland. E-tjänsten är det snabbaste och billigaste sättet att ansöka.

Om du inte kan ansöka på webben:

 • Skicka en begäran om intyg för säsongsarbete med tillhörande bilagor till Migrationsverket per e-post eller per brev.
 • Gör en ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete på en finsk beskickning utomlands. Denna ansökan kan du inte lämna in per brev eller e-post.

Kan säsongsarbetare ha flera arbetsgivare?

Ja, det kan man. Till exempel personer som arbetar inom bärodling kan ingå arbetsavtal med flera olika företag redan innan arbetet börjar.

Om du kommer att ha flera arbetsgivare, ska du skicka uppgifterna och bilagorna om alla dina arbetsgivare.

Om du ska arbeta under tydligt skilda perioder, ska du ansöka om ett nytt intyg för säsongsarbete. Om du först arbetar till exempel i maj–juni och sedan igen i september–oktober, ska du ansöka om intyg för säsongsarbete separat för båda anställningsperioder.

Vad ska jag göra om skördeperioden börjar eller slutar tidigare än väntat?

Det kan vara svårt att förutsäga när skördeperioden börjar. Kontakta din arbetsgivare och fråga när han eller hon anser att du ska lämna in din ansökan. Din arbetsgivare i Finland vet bäst när skördeperioden troligen kommer att börja.

Måste lönen vara minst den minimilön som fastställs i kollektivavtalet?

Ja. En säsongsarbetares försörjning ska vara tryggad genom inkomster som han eller hon får från förvärvsarbete. Lönen ska följa kollektivavtalet.

Arbetsgivaren måste garantera arbetstagaren så många arbetstimmar att när den timlön som fastställs i kollektivavtalet multipliceras med antalet arbetstimmar, blir lönen minst 1 236 euro per månad.

Vilka uppgifter behöver man från arbetsgivaren?

Arbetsgivaren måste alltid fylla i blanketten TY6_plus. Blanketten ska bifogas till ansökan. Blanketten innehåller basuppgifter om arbetsgivaren, arbetstagaren och anställningsvillkoren.

Du hittar blanketten även i e-tjänsten Enter Finland. Vi rekommenderar att även din arbetsgivare använder Enter Finland.

Vilka bilagor behöver jag om jag ansöker om ett intyg för säsongsarbete?

Du behöver följande bilagor till din ansökan:

 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • blanketten TY6_plus som arbetsgivaren har fyllt i
 • kopia av betalningskvittot på behandlingsavgiften.

Om du har flera arbetsgivare, ska du skicka uppgifterna och bilagorna om varje arbetsgivare.

"Sökanden ska ha lämplig inkvartering." Vad betyder det?

Arbetstagaren måste ha lämplig inkvartering. Adressen till inkvarteringen ska meddelas till Migrationsverket. Om arbetsgivaren anordnar inkvarteringen för dig, räcker det att du nämner detta i din ansökan.

Hur får jag information om handläggningen av min ansökan?

Om du har lämnat in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland, kan du följa handläggningen av ansökan i e-tjänsten.

Alla ansökningar om tillstånd för säsongsarbete behandlas som brådskande. Behandlingstiden kan variera beroende på hur många ansökningar vi har fått och om det är högsäsong.

Enligt säsongsanställningslagen är den maximala behandlingstiden 90 dygn.

Jag har uppehållstillstånd i ett annat EU-land. Kan jag ansöka om ett intyg för säsongsarbete?

Nej, det kan du inte göra. Du får säsongsarbeta, men då ska du ansöka om ett vanligt uppehållstillstånd för arbetstagare.

Hur kan man betala ansökan?

Det finns olika sätt att betala behandlingsavgiften.

Intyg för säsongsarbete:

 • Via en kontoöverföring direkt till Migrationsverkets konto FI5050000121502982 eller i e-tjänsten Enter Finland. Logga in i Enter Finland och bifoga till din ansökan ett kvitto på betalningen. Av kvittot ska framgå arbetstagarens och arbetsgivarens namn. Du ska bifoga till din ansökan en kopia av betalningskvittot även när du ansöker på papper.

Uppehållstillstånd för säsongsarbete:

 • Du kan betala i Enter Finland med de vanligaste kreditkorten eller med finska nätbankskoder.
 • När du har fyllt i en ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete, kan du betala avgiften på den beskickning som du ska besöka för att styrka din identitet.

Jag är frilansare och säsongsarbetar i Finland. Kan jag få ett intyg för säsongsarbete eller ett uppehållstillstånd för säsongsarbete?

Om du inte har ingått ett arbetsavtal med en arbetsgivare som är verksam i Finland, kan du inte beviljas ett intyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete.

För att ett intyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete ska beviljas förutsätter man att det finns ett arbetsavtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren.

Om du vill arbeta som frilans i Finland, måste du ansöka om uppehållstillstånd för företagare.

 

Vi har svarat på de vanligaste frågorna också på ukrainska och ryska.