Hoppa till innehåll

Frågor och svar: Säsongsarbete

Vem behöver ett tillstånd för säsongsarbete?

Du måste ansöka om tillstånd, om du ska komma till Finland för säsongsarbete. Med tillstånd för säsongsarbete avses visum för säsongsarbete, säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete. Längden på din anställning avgör vilket tillstånd du ska söka.

Kontrollera om du behöver visum på Utrikesministeriets webbplats (um.fi).

 • Medborgare i ett land med visumplikt som ska säsongsarbeta i högst 90 dagar behöver ett visum för säsongsarbete. Ansökningarna om visum för säsongsarbete behandlas och avgörs av Finlands beskickningar.
 • Medborgare i ett visumfritt land som ska säsongsarbeta i högst 90 dagar behöver ett säsongsarbetsintyg. Intyget beviljas av Migrationsverket.
 • Personer som kommer till Finland för att säsongsarbeta i 3–9 månader behöver ett uppehållstillstånd för säsongsarbete. Uppehållstillståndet ansöks hos Migrationsverket. Om säsongsarbetet pågår i 6–9 månader, fattar arbets- och näringsbyrån först ett delbeslut.
 • Du kan också ansöka om fogande av en ny arbetsgivare, om du vill lägga till en ny arbetsgivare i ett giltigt tillstånd för säsongsarbete.

Hur ansöker jag om tillstånd för säsongsarbete?

Ansök i e-tjänsten Enter Finland om

E-tjänsten Enter Finland är det snabbaste och förmånligaste alternativet för att ansöka om tillstånd för säsongsarbete.

Om du inte kan använda e-tjänsterna och säsongsarbetets längd är högst 90 dagar,

 • skicka en begäran om intyg för säsongsarbete med tillhörande bilagor till Migrationsverket per e-post eller per brev.

Om du inte kan använda e-tjänsterna och säsongsarbetets längd är 3–9 månader,

 • lämna in en ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete på en finsk beskickning utomlands. Denna ansökan kan du inte lämna in per brev eller e-post.
 • Om du vill förnya ett tillstånd för säsongsarbete, kan du ansöka om tillståndet också i Finland genom att lämna in ansökan på ett av Migrationsverkets serviceställen.

Om du inte kan använda e-tjänsterna och vill ansöka om fogande av en ny arbetsgivare,

 • skicka in ansökningsblanketten och blankett TY6_plus per e-post till adressen migri@migri.fi.

Du kan ansöka om visum för säsongsarbete endast hos en finsk beskickning utomlands.

Jag vill komma till Finland för att plocka skogsbär under sommaren 2024, men jag får inte visum. Vilket uppehållstillstånd ska jag söka? 

Utrikesministeriet beviljar inte visum för plockning av skogsbär sommaren 2024 för de som hör till verksamhetsområdet för Finlands ambassad i Bangkok. Du kan läsa mer om detta i Utrikesministeriets meddelande (um.fi)

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare för att plocka skogsbär, om du plockar skogsbär i ett anställningsförhållande. Med anställningsförhållande avses att du har en arbetsgivare med vilken du har ingått ett avtal om ditt arbete och din lön. Läs mer på sidan Uppehällstillstånd för arbetstagare

Du kan inte få ett tillstånd för säsongsarbete för plockning av skogsbär.

Kan en säsongsarbetare ha flera arbetsgivare?

Ja, det kan man. Du kan ingå arbetsavtal med flera olika företag redan innan du börjar arbeta, om du till exempel arbetar inom bärodling.

Om du kommer att ha flera arbetsgivare, ska du skicka uppgifterna och bilagorna om alla dina arbetsgivare i ansökningsskedet. Du kan komplettera din ansökan så länge den är under behandling vid Migrationsverket.

Om du blir anställd av en ny arbetsgivare som inte är antecknad i ditt tillstånd för säsongsarbete, kan du ansöka om fogande av arbetsgivaren till ditt tillstånd. Du kan arbeta hos den nya arbetsgivaren så länge som ditt nuvarande tillstånd för säsongsarbete är giltigt. Läs anvisningarna om fogande av en ny arbetsgivare.

Om arbetet hos den nya arbetsgivaren varar längre än giltighetstiden för ditt tillstånd för säsongsarbete, måste du dock ansöka om ett nytt tillstånd för säsongsarbete i stället för fogande av en ny arbetsgivare till ditt tillstånd. Kontrollera i ansökningsguiden vilket tillstånd du ska söka.

Måste lönen vara minst den minimilön som fastställs i kollektivavtalet?

En säsongsarbetares försörjning ska vara tryggad genom inkomster som han eller hon får från sitt förvärvsarbete och din lön ska motsvara minst den lön som fastställs i det kollektivavtal som tillämpas på ditt anställningsförhållande.

Vilka uppgifter behövs från arbetsgivaren?

Arbetsgivaren måste alltid komplettera uppgifterna om anställningsvillkoren i en ansökan som gäller säsongsarbete. Snabbast gör man det i Enter Finland för arbetsgivare under ”anställningsvillkor saknas”. 

Om arbetsgivaren inte kan använda e-tjänsten Enter Finland för arbetsgivare, ska arbetsgivaren uppge anställningsvillkoren på pappersblankett TY6_plus. Blanketten innehåller basuppgifter om arbetsgivaren, arbetstagaren och anställningsvillkoren.

"Sökanden ska ha lämplig bostad." Vad betyder det?

Boendeförhållandena ska uppfylla de i Finland allmänt erkända hälso- och säkerhetskraven för boende. Bostaden måste vara varm, brandsäker och utrustad med tillräckliga sanitetsutrymmen. I bostaden ska också finnas varmt vatten för personlig hygien och tillräckliga sovutrymmen.

Hur får jag information om handläggningen av min ansökan?

Om du ansöker om tillstånd för säsongsarbete i Enter Finland, kan du följa handläggningen av din ansökan i e-tjänsten.

Varje vecka under säsongen uppdaterar vi sidan Säsongsarbete med aktuell information om handläggningen av ansökningar som gäller säsongsarbete.

Vi behandlar säsongsarbetarnas ansökningar i den ordning de lämnats in. Vid behandlingen av ansökningarna beaktar vi även den tidpunkt då arbetet ska börja.

Vi strävar efter att samtidigt behandla de ansökningar som avser samma arbetsgivare.
Behandlingstiden för ansökningar som gäller säsongsarbete är 90 dagar enligt lag.

Jag arbetar för tillfället i Finland med ett uppehållstillstånd för säsongsarbete. Jag vill fortsätta att arbeta i Finland i säsongsarbete. Anställningens längd är två månader. Kan jag ansöka om intyg för säsongsarbete?

Nej, det kan du inte göra. Du kan inte ansöka om säsongsarbetsintyg för fortsatt vistelse i Finland. Beroende på anställningsförhållandets längd måste du ansöka om antingen uppehållstillstånd för säsongsarbete eller uppehållstillstånd för arbetstagare. Du kan inte heller ansöka om säsongsarbetsintyg när du har ett uppehållstillstånd i Finland som beviljats på någon annan grund eller en anhängig ansökan om uppehållstillstånd i Finland.

Hur kan man betala ansökan?

Det finns olika sätt att betala behandlingsavgiften.

Intyg för säsongsarbete:

 • Du kan betala i e-tjänsten Enter Finland med de vanligaste kreditkorten eller med finska nätbankskoder.
 • Avgiften kan betalas in på Migrationsverkets konto FI59 8129 9710 0117 35 eller FI86 1804 3000 0154 04. Skriv ditt namn och ordet ”Säsongsarbetsintyg” i betalningens meddelandefält. Logga in på Enter Finland och bifoga till din ansökan ett kvitto på betalningen. Du ska bifoga en kopia av betalningskvittot till din ansökan också om du ansöker om intyg med en pappersblankett.

Uppehållstillstånd för säsongsarbete:

 • Du kan betala i e-tjänsten Enter Finland med de vanligaste kreditkorten eller med finska nätbankskoder.
 • Du kan betala på en beskickning utomlands eller på ett av Migrationsverkets serviceställen i Finland som du besöker för att styrka din identitet efter att du har fyllt i din ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete eller skickat in den i Enter Finland.

Jag ska återgå till en anställning hos samma arbetsgivare hos vilken jag arbetade för tre år sedan. Hur ansöker jag om tillstånd för säsongsarbete?

När du ansöker om säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete, behöver du inte fylla i alla punkter i ansökan. För övrigt är ansökningsprocessen densamma som om du skulle ansöka om tillstånd för säsongsarbete hos en ny arbetsgivare.

Läs anvisningarna för ansökan på sidan Säsongsarbetarens återgång.

Jag vill veta vilka rättigheter plockare av vilda bär har i Finland. Vem kan jag fråga?

Du kan kontakta Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå som övervakar ärenden gällande plockningen av vilda bär. Bestämmelser om vilka rättigheter plockare av vilda bär har anges i lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter (finlex.fi). Migrationsverket varken tillämpar eller tolkar lagen i fråga.