Säsongsarbete

Vem behöver ett tillstånd för säsongsarbete?

Person som kommer till Finland för säsongsarbete måste skaffa tillstånd för det. Det finns tre typer av tillstånd för säsongsarbete. 

 • Medborgare i ett land med visumplikt som ska arbeta i högst 90 dagar behöver ett visum för säsongsarbete. Ansökningarna om visum för säsongsarbete behandlas och avgörs på Finlands beskickningar.
 • Medborgare i ett visumfritt land som ska arbeta i högst 90 dagar behöver ett intyg för säsongsarbete. Intyget beviljas av Migrationsverket.
 • Personer som kommer till Finland för att säsongsarbeta i tre till nio månader behöver ett uppehållstillstånd för säsongsarbete. Uppehållstillstånd ansöker man hos Migrationsverket. Om säsongsarbetet tar sex till nio månader, måste arbets- och näringsbyrån först fatta ett delbeslut.

Hur ansöker man om tillstånd för säsongsarbete?

Ansök om ett intyg för säsongsarbete eller ett uppehållstillstånd för säsongsarbete i e-tjänsten Enter Finland. E-tjänsten är det snabbaste och billigaste sättet att ansöka.

Om du inte kan ansöka på webben och säsongsarbetet varar högst 90 dagar, 

 • Skicka en begäran om intyg för säsongsarbete med tillhörande bilagor till Migrationsverket per e-post eller per brev.

Om du inte kan använda webbtjänsterna och säsongsarbetet varar 3–9 månader,

 • lämna ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete till Finlands beskickning utomlands. Denna ansökan kan inte skickas per brev eller e-post.
 • Om det gäller förnyande av tillstånd för säsongsarbete kan du ansöka om tillstånd även i Finland genom att lämna ansökan vid Migrationsverkets serviceställe.

Visum för säsongsarbete kan du ansöka om endast vid Finlands beskickning utomlands.

Kan säsongsarbetare ha flera arbetsgivare?

Ja, det kan man. Personer som arbetar exempelvis på bärodlingar kan ingå arbetsavtal med flera olika företag redan innan arbetet påbörjas.

Om du avser att arbeta för flera arbetsgivare, lämna uppgifter och bilagor om varje arbetsgivare när du gör ansökan. Du kan komplettera ansökan så länge den är under handläggning hos Migrationsverket. 

Ansök om nytt intyg för säsongsarbete om säsongsarbetet infaller under klart olika tidsperioder. Om arbetsavtalen infaller exempelvis under maj–juni och september–oktober, gör en egen ansökan om intyg för säsongsarbete för båda arbetsperioderna. Kom dock ihåg att kontrollera att den visumfria vistelsetiden fortfarande gäller. Om du arbetar efter att din visumfria tid har gått ut, gör du och din arbetsgivare er skyldiga till utlänningsförseelse.

Måste lönen vara minst den minimilön som fastställs i kollektivavtalet?

För en säsongsarbetare som kommer till Finland måste uppehället tryggas genom förvärvsarbete och lönen måste vara minst den som nämns i kollektivavtalet som tillämpas på ditt arbetsförhållande. 
Arbetsgivaren ska garantera arbetstagaren så mycket arbetstimmar att timlönen som kollektivavtalet förutsätter multiplicerad med arbetstimmarna är minst 1 252 euro i månaden.

Vilka uppgifter krävs av arbetsgivaren i ansökan?

Arbetsgivaren måste alltid fylla i blankett TY6_plus som rör säsongsarbete. I blanketten fyller man i grunduppgifter om arbetsgivaren, arbetstagaren och arbetsvillkoren.
Blanketten finns även i tjänsten Enter Finland. Vid uppehållstillstånd för säsongsarbete kan även arbetsgivaren använda Enter Finland. Tjänsten är ännu inte tillgänglig för arbetsgivare i ärenden som gäller intyg för säsongsarbete. 

 

 

Vilka bilagor behöver jag om jag ansöker om ett intyg för säsongsarbete?

Du behöver följande bilagor till din ansökan:

 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar
 • blanketten TY6_plus som arbetsgivaren har fyllt i
 • kopia av betalningskvittot på behandlingsavgiften.

Om du avser att arbeta för flera arbetsgivare ska uppgifter och bilagor skickas om varje arbetsgivare innan arbetet börjar. Du kan komplettera ansökan så länge den är under handläggning hos Migrationsverket. 

"Sökanden ska ha lämplig inkvartering." Vad betyder det?

Boendeförhållandena ska uppfylla allmänt vedertagna hälso- och säkerhetskrav för boende i Finland. Bostaden ska vara varm, brandsäker samt försedd med tillräckliga sanitetsutrymmen. Där måste också finnas varmt vatten för personlig hygien och tillräckliga utrymmen för sömn. 

Hur får jag information om handläggningen av min ansökan?

Om du har lämnat in din ansökan i e-tjänsten Enter Finland, kan du följa handläggningen av ansökan i e-tjänsten.

Alla ansökningar om tillstånd för säsongsarbete behandlas som brådskande. Behandlingstiden kan variera beroende på hur många ansökningar vi har fått och om det är högsäsong.

Enligt säsongsanställningslagen är den maximala behandlingstiden 90 dygn.

Under perioden för säsongsarbete meddelas kösituationen för ansökningar genom kundmeddelande på Migrationsverkets webbplats varje vecka.

Jag har uppehållstillstånd i ett annat EU-land. Kan jag ansöka om ett intyg för säsongsarbete?

Nej. Du kan göra säsongsarbete, men för det måste du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL) med blanketten OLE_TY1. 

Hur kan man betala ansökan?

Det finns olika sätt att betala behandlingsavgiften.

Intyg för säsongsarbete:

 • Via en kontoöverföring direkt till Migrationsverkets konto FI5050000121502982 eller i e-tjänsten Enter Finland. Logga in i Enter Finland och bifoga till din ansökan ett kvitto på betalningen. Ditt namn måste finnas på kvittot. Bifoga en kopia av betalningskvittot till ansökan även när du ansöker om intyg på pappersblankett. 

Uppehållstillstånd för säsongsarbete:

 • Du kan betala i Enter Finland med de vanligaste kreditkorten eller med finska nätbankskoder.
 • När du har fyllt i en ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete, kan du betala avgiften på den beskickning som du ska besöka för att styrka din identitet.

Jag är frilansare och säsongsarbetar i Finland. Kan jag få ett intyg för säsongsarbete eller ett uppehållstillstånd för säsongsarbete?

Du kan inte söka tillstånd för säsongsarbete om du inte har ingått ett arbetsavtal med en arbetsgivare som är verksam i Finland.

Intyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete förutsätter arbetsavtal mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Ansök om uppehållstillstånd för företagare så att du kan arbeta som frilansare i Finland.

Jag ska komma till Finland för att arbeta som hyrd arbetstagare. Kan jag ansöka om tillstånd för säsongsarbete?

Nej. Säsongsanställningslagen tillämpas inte på hyrd arbetskraft. Du ska ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL) med blanketten OLE_TY1.

Vi har svarat på de vanligaste frågorna också på ukrainska och ryska.