Hoppa till innehåll

Frågor och svar: Säsongsarbete

Vem behöver ett tillstånd för säsongsarbete?

Person som kommer till Finland för säsongsarbete måste skaffa tillstånd för det. Det finns tre typer av tillstånd för säsongsarbete. 

 • Medborgare i ett land med visumplikt som ska arbeta i högst 90 dagar behöver ett visum för säsongsarbete. Ansökningarna om visum för säsongsarbete behandlas och avgörs på Finlands beskickningar.
 • Medborgare i ett visumfritt land som ska arbeta i högst 90 dagar behöver ett intyg för säsongsarbete. Intyget beviljas av Migrationsverket.
 • Personer som kommer till Finland för att säsongsarbeta i tre till nio månader behöver ett uppehållstillstånd för säsongsarbete. Uppehållstillstånd ansöker man hos Migrationsverket. Om säsongsarbetet tar sex till nio månader, måste arbets- och näringsbyrån först fatta ett delbeslut.

Hur ansöker man om tillstånd för säsongsarbete?

Ansök om ett intyg för säsongsarbete eller ett uppehållstillstånd för säsongsarbete i e-tjänsten Enter Finland. E-tjänsten är det snabbaste och billigaste sättet att ansöka.

Om du inte kan ansöka på webben och säsongsarbetet varar högst 90 dagar, 

 • Skicka en begäran om intyg för säsongsarbete med tillhörande bilagor till Migrationsverket per e-post eller per brev.

Om du inte kan använda webbtjänsterna och säsongsarbetet varar 3–9 månader,

 • lämna ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete till Finlands beskickning utomlands. Denna ansökan kan inte skickas per brev eller e-post.
 • Om det gäller förnyande av tillstånd för säsongsarbete kan du ansöka om tillstånd även i Finland genom att lämna ansökan vid Migrationsverkets serviceställe.

Visum för säsongsarbete kan du ansöka om endast vid Finlands beskickning utomlands.

Kan säsongsarbetare ha flera arbetsgivare?

Ja, det kan man. Personer som arbetar exempelvis på bärodlingar kan ingå arbetsavtal med flera olika företag redan innan arbetet påbörjas.

Om du avser att arbeta för flera arbetsgivare, lämna uppgifter och bilagor om varje arbetsgivare när du gör ansökan. Du kan komplettera ansökan så länge den är under handläggning hos Migrationsverket. 

Om du blir anställd av en ny arbetsgivare, som inte är antecknad i ditt tillstånd för säsongsarbete, kan du ansöka om fogande av arbetsgivaren till ditt tillstånd. Du kan arbeta hos den nya arbetsgivaren så länge som ditt nuvarande tillstånd för säsongsarbete är giltigt. Läs anvisningarna om fogande av en ny arbetsgivare

Om arbetet hos den nya arbetsgivaren varar längre än giltighetstiden för ditt tillstånd för säsongsarbete, måste du dock ansöka om ett nytt tillstånd för säsongsarbete i stället för fogande av en ny arbetsgivare till ditt tillstånd.  

Ansök om nytt intyg för säsongsarbete om säsongsarbetet infaller under klart olika tidsperioder. Om arbetsavtalen infaller exempelvis under maj–juni och september–oktober, gör en egen ansökan om intyg för säsongsarbete för båda arbetsperioderna.

Om du har ett säsongsarbetsintyg, kom ihåg att kontrollera att den visumfria vistelsetiden fortfarande gäller. Om du arbetar efter att din visumfria tid har gått ut, gör du och din arbetsgivare er skyldiga till utlänningsförseelse.

Måste lönen vara minst den minimilön som fastställs i kollektivavtalet?

För en säsongsarbetare som kommer till Finland måste uppehället tryggas genom förvärvsarbete och lönen måste vara minst den som nämns i kollektivavtalet som tillämpas på ditt arbetsförhållande. 

Arbetsgivaren ska garantera arbetstagaren så mycket arbetstimmar att timlönen som kollektivavtalet förutsätter multiplicerad med arbetstimmarna är minst 1 252 euro i månaden.

Vilka uppgifter krävs av arbetsgivaren i ansökan?

Arbetsgivaren måste alltid komplettera uppgifterna om anställningsvillkoren i en ansökan som gäller säsongsarbete. Snabbast gör man det i Enter Finland för arbetsgivare under ”anställningsvillkor saknas”.

Om arbetsgivaren inte kan använda e-tjänsten Enter Finland för arbetsgivare, ska arbetsgivaren uppge anställningsvillkoren på pappersblankett TY6_plus. I blanketten fylls i basuppgifter om arbetsgivaren, arbetstagaren och anställningsvillkoren. 

Vilka bilagor behöver jag om jag ansöker om ett intyg för säsongsarbete?

Du behöver följande bilagor till din ansökan:

 • färgkopior av passets sida med personuppgifter och av alla sidor med anteckningar.

När du ansöker om tillstånd i Enter Finland, kan du ge din arbetsgivare tillstånd att komplettera din ansökan i Enter Finland för arbetsgivare. Arbetsgivaren ska komplettera din ansökan med följande uppgifter:

 • uppgifterna om anställningsvillkoren.
  • Om det inte är möjligt att använda Enter Finland, lämna in din ansökan tillsammans med blankettbilagan TY6_plus som arbetsgivaren har fyllt i och undertecknat.

Arbetsgivaren kan även betala din ansökan i Enter Finland för arbetsgivare.

 • Om det inte är möjligt att använda Enter Finland, bifoga en kopia av betalningskvittot till din ansökan. 

Om du avser att arbeta för flera arbetsgivare ska uppgifter och bilagor skickas om varje arbetsgivare innan arbetet börjar. Du kan komplettera ansökan så länge den är under handläggning hos Migrationsverket. 

"Sökanden ska ha lämplig inkvartering." Vad betyder det?

Boendeförhållandena ska uppfylla allmänt vedertagna hälso- och säkerhetskrav för boende i Finland. Bostaden ska vara varm, brandsäker samt försedd med tillräckliga sanitetsutrymmen. Där måste också finnas varmt vatten för personlig hygien och tillräckliga utrymmen för sömn. 

Hur får jag information om handläggningen av min ansökan?

Om du ansöker om tillstånd för säsongsarbete i Enter Finland, kan du följa behandlingen av din ansökan i Enter Finland. 

Om du har ansökt om uppehållstillstånd för säsongsarbete, kan du fråga chattroboten Kamu om din ansökan på webbplatsen Migri.fi. Kamu kan berätta hur behandlingen av din ansökan har framskridit bland ansökningar med samma ärendetyp och behandlingsgrund. Läs mer på sidan migri.fi/chatt.

Vi uppdaterar behandlingen av ansökningar som gäller säsongsarbete varje vecka med ett kömeddelande. Meddelandet publiceras på vår webbplats på adressen migri.fi/kundmeddelanden

Vi behandlar säsongsarbetarnas ansökningar i den ordning de lämnats in. Vid behandlingen av ansökningarna beaktar vi även den tidpunkt då arbetet ska börja.  

Vi strävar efter att samtidigt behandla de ansökningar som avser samma arbetsgivare. 

Den lagstadgade behandlingstiden för ansökningar om säsongsarbete är 3 månader.  

Jag har uppehållstillstånd i ett annat EU-land. Kan jag ansöka om ett intyg för säsongsarbete?

Nej. Du kan göra säsongsarbete, men för det måste du ansöka om uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL) med blanketten OLE_TY1. 

Hur kan man betala ansökan?

Det finns olika sätt att betala behandlingsavgiften.

Intyg för säsongsarbete:

 • Via en kontoöverföring direkt till Migrationsverkets konto FI59 8129 9710 0117 35 eller FI86 1804 3000 0154 04 eller i e-tjänsten Enter Finland. Logga in i Enter Finland och bifoga till din ansökan ett kvitto på betalningen. Ditt namn måste finnas på kvittot. Bifoga en kopia av betalningskvittot till ansökan även när du ansöker om intyg på pappersblankett. 

Uppehållstillstånd för säsongsarbete:

 • Du kan betala i Enter Finland med de vanligaste kreditkorten eller med finska nätbankskoder.
 • När du har fyllt i en ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete, kan du betala avgiften på den beskickning som du ska besöka för att styrka din identitet.

Jag är frilansare och säsongsarbetar i Finland. Kan jag få ett intyg för säsongsarbete eller ett uppehållstillstånd för säsongsarbete?

Du kan inte söka tillstånd för säsongsarbete om du inte har ingått ett arbetsavtal med en arbetsgivare som är verksam i Finland.

Intyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete förutsätter arbetsavtal mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Ansök om uppehållstillstånd för företagare så att du kan arbeta som frilansare i Finland.

Jag ska återgå till en anställning hos samma arbetsgivare hos vilken jag arbetade för tre år sedan. Hur ansöker jag om tillstånd för säsongsarbete?

När du ansöker om säsongsarbetsintyg eller uppehållstillstånd för säsongsarbete, behöver du inte fylla i alla punkter i pappersansökan, om 

 • du ska arbeta hos en arbetsgivare hos vilken du varit anställd under de föregående fem åren och 
 • denna arbetsgivare var antecknad som din arbetsgivare i ditt dåvarande tillstånd för säsongsarbete. 

För övrigt är ansökningsprocessen densamma som om du skulle ansöka om tillstånd för säsongsarbete hos en ny arbetsgivare.

För närvarande är det inte möjligt att lämna de punkter tomma i Enter Finland som du kan lämna tomma på en pappersblankett. Det lönar sig ändå att lämna in din ansökan i Enter Finland, eftersom webbansökan är förmånligare samt smidigare att behandla än en pappersansökan.

När du ansöker om tillstånd för säsongsarbete med en pappersansökan, behöver du inte fylla i följande punkter på ansökningsblanketten:

När du ansöker om säsongsarbetsintyg,

 • svara ”ja” på frågan ”Ska du återgå till en anställning hos din tidigare arbetsgivare och till ett arbete för vilket du har beviljats ett tillstånd för säsongsarbete under de föregående fem åren” i punkt 6.4 på blankett TOD_P_KAUSI.

När du svarar ”ja” i punkt 6.4, behöver du inte fylla i punkt 6.5 som gäller bostad.

Läs de detaljerade anvisningarna för ansökan om säsongsarbetsintyg.

När du ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete,

 • svara ”ja” i punkt 8.2 eller 8.3 på blankett OLE_TY6 beroende på om du ansöker om första uppehållstillstånd eller fortsatt tillstånd.

När du svarar ”ja” i punkt 8.2 eller 8.3, behöver du inte fylla i punkt 9 som gäller villkoren i arbetet.

Läs de detaljerade anvisningarna för ansökan om uppehållstillstånd för säsongsarbete.

Jag kom till Finland med tillstånd för säsongsarbete för att plocka jordgubbar. Skördesäsongen för jordgubbar var inte så bra, så jag gick över till att plocka vilda bär. Spelar detta någon roll om jag vill komma och säsongsarbeta igen nästa år?

Ja, detta kommer att påverka din situation. Att plocka vilda bär räknas inte som säsongsarbete. De inkomster som du får under tiden som ditt tillstånd för säsongsarbete är giltigt måste komma från säsongsarbetet och från den arbetsgivare som har antecknats i ditt tillstånd för säsongsarbete. Inkomster från andra källor än säsongsarbete kan i regel inte tas i beaktande när vi bedömer om du kan beviljas tillstånd för säsongsarbete för nästa år.
Skördesäsongen för jordgubbar var kort år 2021, och detta tas i beaktande när vi bedömer ansökningar om tillstånd för säsongsarbete för år 2022. Om du ansöker om tillstånd för säsongsarbete för år 2022, ange följande information i din ansökan i detalj:

 • varför dina inkomster för år 2021 blev lägre än vad din arbetsgivare hade uppgett i bilagan till din ansökan om tillstånd för säsongsarbete
 • varför ditt anställningsförhållande år 2021 var kortare än vanligt. 

Bifoga till din ansökan en detaljerad lönespecifikation från din arbetsgivare. Av lönespecifikationen ska tydligt framgå följande information: 

 • hur mycket lön som totalt betalats till dig 
  • Lönespecifikationen måste visa både netto- och bruttolönen för löneperioden samt alla förmåner som betalats och avdrag som gjorts. Lönespecifikationen måste även tydligt ange grunden för bestämmande av lönen.
 • hur mycket du totalt arbetade
 • när exakt du arbetade år 2021.

Jag vill veta vilka rättigheter som plockare av vilda bär har i Finland. Vem kan jag fråga?

Du kan kontakta Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå som övervakar ärenden gällande plockningen av vilda bär. Bestämmelser om vilka rättigheter som plockare av vilda bär har anges i lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter. Migrationsverket varken tillämpar eller tolkar lagen i fråga.
 

Vi har svarat på de vanligaste frågorna också på ukrainska och ryska.