Erityisasiantuntijan palkkaan ei lasketa 7.1.2019 lähtien päivärahoja tai muita kustannuksia korvaavia etuja

4.1.2019 12.23
Tiedote

Erityisasiantuntijan oleskeluluvan yksi edellytys on keskimääräistä parempi palkka. Palkan täytyy olla noin 3 000 euroa kuukaudessa, jotta oleskelulupa erityisasiantuntijana voidaan myöntää.

Palkassa voidaan ottaa huomioon työnantajan tarjoamat veronalaiset luontoisedut, kuten auto- tai asuntoetu. Päivärahoja tai muita vastaavia korvauksia matkoista tai Suomessa oleskelusta aiheutuvista kustannuksista ei kuitenkaan oteta huomioon 7.1.2019 alkaen.

Muutos tehtiin siksi, että ulkomaan päivärahat ovat korvausta työntekijälle työn tekemisestä aiheutuvista kustannuksista. Ne eivät ole palkkaa eikä niitä veroteta palkkana.

Muutos koskee 7.1.2019 alkaen jätettyjä hakemuksia

Muutos koskee sekä ensimmäisiä oleskelulupia että jatkolupia. Ennen 7.1.2019 jätetyt hakemukset ratkaistaan ja käsitellään kuten ennenkin.

Kun jatkolupapäätöstä tehdään, arvioidaan aina esimerkiksi se, ovatko ensimmäisen oleskeluluvan yhteydessä vakuutetut työehdot toteutuneet. Jatkolupaa ei voida myöntää esimerkiksi silloin, jos työntekijälle ei ole maksettu todellisuudessa sitä palkkaa, mikä on ensimmäistä lupaa hakiessa ilmoitettu.