Valikko

Sommarsäsongen i jordgubbslanden står för dörren – säsongsarbetarna börjar snart sitt arbete

24.5.2019 10.14
Pressmeddelande

I sommar arbetar igen tusentals utländska arbetstagare på bär- och grönsaksodlingar samt på bondgårdar i Finland. På Migrationsverket har handläggningen av ansökningar för säsongsarbete redan kommit långt. Företagen i branschen har liksom förra året anställt säsongsarbetare främst från Ukraina.

Majoriteten av säsongsarbetarna kommer till Finland för att arbeta under en kort period på sommaren. De ansöker om intyg för säsongsarbete från Migrationsverket, med vilket de kan arbeta i Finland i 90 dagar. De som arbetar längre än så ansöker om uppehållstillstånd för säsongsarbete.

Anna Hyppönen, direktör för immigrationsenhetens resultatområde, berättar att de flesta av ansökningarna om intyg för säsongsarbete redan har handlagts ifall antalet ansökningar håller sig på den förväntade nivån i enlighet med förra året. Sammanlagt har 6 644 intyg för säsongsarbete beviljats i år, varav 6 523 till Ukrainas medborgare (situation 16.5). Under hela förra året beviljades 6 783 intyg för säsongsarbete.

Tillstånd för säsongsarbete för arbete i 3–6 månader har beviljats 579. Dessutom har 353 tillstånd beviljats för arbete i 6–9 månader.

– Flest tillstånd söks för plockning av trädgårdsbär. Säsongsarbete görs dock även i andra branscher och under hela året, såsom på turistorter och på pälsfarmar på hösten.

Värdefulla erfarenheter från första året med tillstånd

Förra året trädde den nya lagen om säsongsarbete i kraft, vilket medförde ändringar i tillståndspraxis. Efter erfarenheterna från det första året har Migrationsverket enligt Hyppönen kunnat förbereda sig för säsongen mer noggrant samt kunnat förutse antalet ansökningar.

– Förra året var ansökan om tillstånd för säsongsarbete en ny företeelse, och vi fick många frågor och mycket respons speciellt från arbetsgivarna. Utifrån den lade vi till anvisningar till kunderna på ukrainska och ryska samt ordnade exempelvis ett webbseminarium om säsongsarbete, berättar Hyppönen.

Arbetsgivarnas frågor rörde ofta lönen. Säsongsarbetare ska garanteras en lön enligt branschens allmänt bindande kollektivavtal. Säsongsarbetarens försörjning ska tryggas genom inkomsterna från förvärvsarbete. År 2019 ska säsongsarbetarens bruttolön vara minst 1211 euro i månaden för att arbetstagarens försörjning kan anses vara tryggad.

Beviljandet av intyg för säsongsarbete har mest påskyndats av att allt fler ansökningar har gjorts i webbtjänsten Enter Finland.

– Det är det klart snabbaste sättet att söka. Handläggningen av uppehållstillstånd för säsongsarbete har tagit i medeltal 1-2 månader, intyg för säsongsarbete har man som bäst fått på några dagar, berättar Hyppönen.

Mer information för medierna

  • Resultatområdesdirektör Anna Hyppönen, e-post [email protected], tfn 0295 433 037 / Överinspektör Selene Roponen, tfn 0295 433 037
  • Webbseminarium om säsongsarbete
Pressmeddelande