Hyppää sisältöön

Maahanmuuttovirasto koordinoi Afganistanista evakuoitujen vastaanottoa

27.8.2021 13.13

Maahanmuuttovirasto on vastannut Afganistanista evakuoitujen vastaanotosta Suomessa. Maahanmuuttovirastossa toimiva tilannekeskus on ollut johtovastuussa ja huolehtinut lentokentällä viranomaisyhteistyön koordinoinnista.

Operaatioon on osallistunut kentällä ja tukitoiminnoissa kymmeniä Maahanmuuttoviraston virkahenkilöitä. Maahanmuuttoviraston lisäksi operaatiossa ovat olleet mukana muun muassa Rajavartiolaitos, poliisi, Tulli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys. Suomen Punainen Risti on ollut paikalla auttamassa järjestelyissä ja jakamassa Suomeen saapuville syötävää, hygieniapaketteja, huopia ja lapsille pehmoleluja.

- Ilmapiiri kentällä on ollut rauhallinen ihmisten vaikeasta tilanteesta huolimatta. Saapumistilanteesta on pyritty luomaan mahdollisimman rauhallinen. Myös tulkkien työ on ollut erityisen tärkeää, jotta ihmiset ovat saaneet tietoa omalla äidinkielellään, kertoo vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen.

Afganistanista evakuoitujen ryhmässä on ollut laajasti eri ikäisiä ja useita perheitä. Joukossa on ollut myös lapsia, nuorimmat vauvoja.
Tilannekeskus on tehnyt evakuointeihin liittyvää työtä lähes ympärivuorokautisesti.

- Tilannekeskus on harjaantunut toimimaan nopeasti ja koordinoimaan vastaanottotoimintaa tilanteissa, joissa ihmisiä tulee kriisialueilta vaikeista olosuhteista, kertoo Nuutinen.

Tilannekeskus on perustettu syksyllä 2015, jolloin Suomeen saapui lyhyessä ajassa suuri määrä turvapaikanhakijoita. Nykyisin sen tehtäviin kuuluvat valmiusoperaatioiden lisäksi muun muassa turvapaikanhakijoiden majoitukseen liittyvät vastaanottotoiminnan järjestelyt, vastaanottokeskusten ohjeistaminen ajankohtaisista asioista ja vastaanottotoiminnan tilannekuvan ylläpito viranomaisille.

Evakuoidut siirtyvät vastaanottokeskuksesta kuntaan mahdollisimman pian

Valtioneuvoston päätöksillä Afganistanista evakuoidut on majoitettu alkuvaiheessa vastaanottokeskuksiin eri puolille maata, kunnes heidän oleskelulupansa on myönnetty. Evakuoitujen joukossa on ollut myös yksintulleita alaikäisiä, jotka on majoitettu erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuihin yksiköihin.

- Vastaanottokeskuksissakin on päästy hyvin alkuun ja ratkomaan käytännön haasteita tilanteessa, jossa saapuneilla ihmisillä ei ole juurikaan henkilökohtaista omaisuutta ja matkatavaroita mukanaan, kertoo Nuutinen.

Vastaanottokeskuksessa heidän tilannettaan ja tuen tarvetta arvioidaan yksilöllisesti. Vastaanottokeskuksessa järjestetään esimerkiksi tarvittavat akuutit sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Alussa maahantulleille on tehty myös koronatestit. Koronatilanteen takia maahan saapumiseen kuuluu myös 10 päivän karanteeniaika, joka voi lyhentyä koronatestitulosten perusteella.

Maahanmuuttovirasto vastaa myös valtioneuvoston päätöksellä Suomeen saapuvien afganistanilaisten oleskelulupien käsittelystä. Oleskelulupien myöntämisen jälkeen he siirtyvät kuntiin. Tavoite on, että oleskeluaika vastaanottokeskuksessa jää mahdollisimman lyhyeksi. ELY-keskukset sopivat kuntien kanssa kuntapaikoista.

Afganistanista evakuoidut jättäneet noin 80 turvapaikkahakemusta

Afganistanista evakuointilennoilla saapuneet ovat jättäneet noin 80 turvapaikkahakemusta

Suomeen saapuessaan. He ovat pääosin konsuliapua saaneiden perheenjäseniä.
Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on tällä hetkellä kokonaisuutena edelleen alhainen.

Vahvistetut tilastot julkaistaan syyskuun puolivälissä.

Aiemmat tiedotteet:

Lisätietoja medialle:

  • Vastaanotto: vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen, p. 0295 433 037, sähköposti: [email protected]
  • Turvapaikka-asiat ja lupaprosessit: turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen, p. 0295 433 037, sähköposti: [email protected]
  • Maahanmuuttoviraston ylijohtajan Jari Kähkösen haastattelupyynnöt: viestintä, p. 0295 433 037, sähköposti: [email protected]