Hyppää sisältöön

Maahanmuuttovirasto on päivittänyt tulevaisuusarvionsa vuosien 2023 ja 2024 hakemusmääristä

Julkaisuajankohta 19.4.2023 12.44

Maahanmuuttovirasto on päivittänyt tulevaisuusarvionsa vuosien 2023 ja 2024 hakemusmääristä. Nyt julkaistut uudet arviot koskevat opiskelijoiden sekä työntekijöiden oleskelulupahakemuksia. Lisäksi aiempia arvioita tilapäisen suojelun hakemusten sekä turvapaikkahakemusten määrästä on päivitetty.

Maahanmuuttoviraston ennakointiverkosto on asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on muodostaa määrällisiä ja laadullisia arvioita Suomeen suuntautuvasta muuttoliikkeestä ja pakolaisuudesta. Arviot on muodostettu viranomaisyhteistyössä eri sidosryhmien kanssa ja ryhmän koordinoimisesta vastaa Maahanmuuttovirasto. 

Ulkomaisen työvoiman kysyntä näkyy oleskelulupahakemusten määrän kasvuna

Ensimmäisten työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arvioidaan olevan vuonna 2023 19 000 hakemusta ja vuonna 2024 21 500 hakemusta. 

Hakemusmäärän arvioidaan jäävän kuluvana vuonna hieman edellistä vuotta pienemmäksi. Vuonna 2022 hakemuksia jätettiin ennätysmäärä, yhteensä 20 961 kappaletta. Ennätysvuotta selitti koronapandemian aiheuttaman patoutuneen kysynnän purkautuminen, kun työperäinen maahanmuutto elpyi nopeasti rajoitusten poistamisen jälkeen. 

Ensimmäisten työperusteisten oleskelulupahakemusten määrään vaikuttavat muun muassa globaalin talouden suhdannevaihtelut, Suomen työmarkkinatilanne, työperusteista maahanmuuttoa tukevat kansalliset toimenpideohjelmat sekä kansainvälisten rekrytointiverkostojen kehittyminen. 

– Monet toimialat ja yritykset kärsivät vaikeasta työvoimapulasta, ja samalla työikäisen väestön määrä pienenee. Tämä lisää ulkomaisen työvoiman tarvetta ja kysyntää myös tulevaisuudessa, kertoo Maahanmuuttoviraston kehitysjohtaja Johannes Hirvelä. 

Opiskelun perusteella oleskelulupaa hakevien määrä pysyy korkealla tasolla 

Vuonna 2022 myös opiskelijoiden ensimmäisiä oleskelulupahakemuksia jätettiin ennätysmäärä, yhteensä 9 855 kappaletta. Korkean hakemusmäärän taustalla arvioidaan olevan koronapandemian vuoksi opintonsa etänä aloittaneiden tai aloitustaan lykänneiden opiskelijoiden muutto Suomeen vuoden 2022 aikana. 

Vuosien 2023–2024 hakemusmäärän arvioidaan laskevan hieman edellisvuodesta, joskin hakemusmäärän odotetaan pysyvän edelleen historiallisesti korkealla tasolla. Vuonna 2023 hakemusmäärän arvioidaan olevan 8 500 hakemusta ja vuonna 2024 9 000 hakemusta. 

Opiskelijoiden ensimmäisten oleskelulupahakemusten määrään vaikuttavat muun muassa kansainvälisten tutkintojen aloituspaikkojen määrä, opiskelupaikkojen täyttöaste sekä Suomen vetovoima opiskelu- ja asumismaana.

Aiempia arvioita tilapäisen suojelun sekä turvapaikkahakemusten määrästä päivitetty

Tammikuussa 2023 Maahanmuuttovirasto julkaisi arviot hakemusmääristä tilapäisen suojelun sekä turvapaikkahakemusten osalta. 

Ennakointiverkoston päivitetyn arvion mukaan Suomeen saapuu 20 000–30 000 Ukrainasta sotaa pakenevaa tilapäisen suojelun hakijaa vuonna 2023. Aikaisemmin hakijoiden määräksi arvioitiin 30 000–40 000. Asiantuntijaryhmä päätyi laskemaan arviota, koska talven vaikutus ukrainalaisten siirtymiseen EU-alueelle jäi odotettua vähäisemmäksi. Tilapäisen suojelun hakijoiden määrä Suomessa on pysynyt melko tasaisena loppuvuodesta 2022 lähtien. 

Vuonna 2024 tilapäisen suojelun hakijoita arvioidaan saapuvan 10 000–15 000 henkilöä. Arvio kuvastaa oletusta muuttoliikkeen jatkumisesta edelleen vuonna 2024.  

Ensimmäistä kertaa Suomesta turvapaikkaa hakevien määrä tulee päivitetyn arvion mukaan olemaan 3 500–4 500 henkilöä vuosittain vuosina 2023–2024. Arvion taustalla ovat erityisesti pitkittyneet konfliktit keskeisissä lähtömaissa kuten Afganistanissa, Somaliassa ja Syyriassa sekä kauttakulkumaiden sisäisen pakolaistilanteen kuormittuminen. 

Venäjän kansalaisten jättämät turvapaikkahakemukset nousivat voimakkaasti Venäjän julistaman liikekannallepanon jälkeen. Syyskuun 2022 lopussa asetettujen maahantulo- ja viisumirajoitusten seurauksena turvapaikkahakemusten määrä laski nopeasti ja hakemusten määrä on pysynyt sen jälkeen matalana.

– Viime vuodet ovat kuitenkin osoittaneet, että nopeat muutokset toimintaympäristössämme ovat mahdollisia, ja äkillisesti syntyneet tilanteet ovat usein turvapaikan hakemisen taustalla. Siksi hakemusmäärien tarkkaa kehitystä on vaikea ennakoida ja erilaisiin skenaarioihin on varauduttava, kertoo Hirvelä. 

Lisätietoja medialle