Asylsökandes kunnande synligt och mer aktiverande verksamhet på förläggningarna

5.2.2020 10.07
Pressmeddelande

Förläggningen gör en kartläggning av kunnandet hos nya asylsökande, där man samlar ihop uppgifter om sökandens tidigare arbetserfarenhet, utbildning och intressen. Dessutom dokumenterar man i kartläggningen sådant kunnande som förvärvats efter ankomsten till Finland, såsom framgång i språkstudier i finska eller svenska.

– Uppgifterna kommer till nytta i TE-byrån och i kommunens integrationstjänster när en asylsökande som fått positivt beslut flyttar till kommunen. Kunden kan också använda uppgifterna vid exempelvis arbetssökning, berättar projektarbetare Hanna Anderssén.

Förläggningarna har även fått en elektronisk mall för kartläggning av kunnande. Kartläggningen av kunnandet har planerats i OSAKA-projektet i samarbete med arbets- och näringsministeriet. Syftet med projektet är att stödja funktionsförmågan och aktiviteten hos asylsökande under mottagningsprocessen.  Samarbete har även gjorts med organisationer, läroanstalter och kommuner.

Projektet har fått finansiering från Europeiska unionens Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Arbets- och studieverksamheten utvecklas

Verksamhet som aktiverar asylsökande har utvecklats under år 2019. Dessutom har man på förläggningarna utrett ny möjlig praxis som man skulle kunna utnyttja i den arbets- och studieverksamhet som ordnas av förläggningarna.

I allmänhet studerar de asylsökande finska eller svenska vid förläggningen. Dessutom får de asylsökande information om det finländska samhället och dess funktioner. Arbetsverksamheten är ofta städning och underhållsarbeten i mottagningsförläggningens område.

Enligt Migrationsverkets nya kundenkät upplever de asylsökande att det är viktigt att de får vägledning till språkundervisning och aktiviteter. På Migrationsverket har man utrett exempelvis möjligheterna att ordna mer aktiverande verksamhet än nu, såsom workshop, hantverk och idrott.

Förläggningar är inte slutna enheter, och majoriteten av de asylsökande ordnar själva sitt boende utanför förläggningen. Det är också viktigt att de asylsökande söker sig till kompetensbildande verksamhet utanför förläggningen.

Det finns för närvarande 40 aktiva förläggningar, varav 5 är enheter för minderåriga.  Mottagningssystemet har ungefär 8 300 kunder.

Mer information för medierna

  • Mottagningsenhet, mottagningsenhetens överinspektör Tiina Järvinen, e-post: [email protected], tfn 0295 433 738