Hyppää sisältöön

Ukrainalaiset ja venäläiset eivät jatkossa asu samoissa asuintiloissa vastaanottokeskuksissa

Julkaisuajankohta 4.10.2022 17.00
Tiedote

Ukrainalaiset ja venäläiset hakijat eivät jatkossa asu samoissa asuintiloissa vastaanottokeskuksissa.

Vastaanottokeskuksissa on tähän asti asunut sekä venäläisiä että ukrainalaisia asiakkaita ja arki keskuksissa on ollut rauhallista. Tilanne on alkanut muuttua Venäjän liikekannallepanon jälkeen. Ukrainalaiset ovat kertoneet peloistaan, joita venäläisten turvapaikanhakijoiden majoittaminen samoihin tiloihin on heille aiheuttanut.

Maahanmuuttovirasto ei jatkossa sijoita ukrainalaisia ja venäläisiä samoihin asuintiloihin vastaanottokeskuksissa.

– Meille tärkeintä on, että asiakkaamme kokevat olonsa Suomessa turvalliseksi, kertoo ylijohtaja Ilkka Haahtela.

Uusien venäläisten turvapaikanhakijoiden kohdalla käytäntö on astunut heti voimaan. Maassa pidempään asuneet asiakkaat siirretään erilleen lokakuun aikana. Maahanmuuttovirasto on ohjeistanut vastaanottokeskuksia huomioimaan kaikessa toiminnassa tilanteen sensitiivisyyden ja asiakkaiden turvallisuudentunteen.

Järjestelyissä huomioidaan suojelua hakevien erilaiset elämäntilanteet

Maassa pidempään oleskelleiden siirrot eri vastaanottokeskuksiin toteutetaan lokakuun aikana. Kyse on mittavista järjestelyistä, koska vastaanottojärjestelmässä on tällä hetkellä ennätysmäärä asiakkaita.

Siirroissa huomioidaan myös asiakkaiden moninaiset tilanteet.

– Meillä on vastaanottokeskuksissa asiakkaana esimerkiksi perheitä, joissa on molempia kansalaisuuksia. Kansainvälistä suojelua hakevia ei tietenkään eroteta perheestään, kertoo Haahtela.

Pitkään maassa oleskelleet vastaanottokeskusten asiakkaat voivat olla kotoutuneet oman keskuksensa paikkakunnalle. Maahanmuuttovirasto huomioi siirtoja suunnitellessa myös esimerkiksi lasten koulunkäynnin.

Maahanmuuttovirasto käy jatkuvasti vuoropuhelua eri tahojen, kuten Ukrainalaisten yhdistys Suomessa Ry:n, kanssa. Virasto tekee myös yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa eri turvallisuusnäkökohtien huomioimiseksi.

Uudet vastaanottokeskukset majoittavat asiakkaat omiin asuntoihin

Perinteiset vastaanottokeskukset ovat olleet Suomessa laitosmuotoisia. Uudet vastaanottokeskukset ovat suurelta osin asuntopohjaisia. Asiakkaat asuvat omissa asunnoissaan, eivätkä jaa samoja asuintiloja.

– Asunnoista koostuvissa vastaanottokeskuksissa on mahdollista erottaa eri asiakasryhmät toisistaan uudella tavalla, kertoo Haahtela.

Ukrainalaisista lähes puolet asuu yksityismajoituksessa, eli he ovat järjestäneet asumisensa itse esimerkiksi läheisten tai vapaaehtoisten luona. Jokainen on kuitenkin kirjoilla jossain vastaanottokeskuksessa tai yksityismajoittujien palvelupisteessä, josta he saavat vastaanottopalveluja, kuten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja.

Venäläisten tekemien turvapaikkahakemusten määrässä on viime aikoina ollut kasvua. Liikekannallepanon jälkeen venäläiset ovat jättäneet 263 turvapaikkahakemusta, koko vuonna 679. Viime vuosina venäläiset ovat jättäneet 200-500 turvapaikkahakemusta. Ukrainalaiset ovat jättäneet tänä vuonna 40 536 tilapäisen suojelun hakemusta.

Maahanmuuttovirasto vastaa vastaanottojärjestelmän toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta. Maahanmuuttoviraston omat vastaanottokeskukset sijaitsevat Helsingissä, Lappeenrannassa (Joutseno) ja Oulussa. Muita vastaanottokeskuksia ylläpitävät järjestöt, kunnat ja yritykset.

Lisätietoa medialle

Haastattelupyynnöt: Maahanmuuttoviraston viestintä, p. 0295 433 037, sähköposti: media@migri.fi