Hoppa till innehåll

I fortsättningen bor ukrainare och ryssar inte i samma boendeutrymmen på förläggningar

Utgivningsdatum 4.10.2022 17.00 | Publicerad på svenska 6.10.2022 kl. 10.14
Pressmeddelande

I fortsättningen bor ukrainska och ryska sökande inte i samma utrymmen på förläggningar.

Hittills har det bott både ryska och ukrainska klienter på samma förläggningar, och vardagen på förläggningarna har varit fridfull. Situationen har börjat förändras efter mobiliseringen i Ryssland. Ukrainare har berättat om sina rädslor som inkvarteringen av ryska asylsökande i samma utrymmen har orsakat.

I fortsättningen placerar Migrationsverket inte ukrainare och ryssar i samma boendeutrymmen på förläggningar.

– För oss är det viktigast att våra klienter känner sig trygga i Finland, säger Migrationsverkets överdirektör Ilkka Haahtela. 

Praxisen har genast börjat tillämpas på nya ryska asylsökande. De klienter som bott en längre tid i landet flyttas isär under oktober månad. Migrationsverket har gett förläggningarna anvisningar om beaktande av den känsliga situationen och klienternas trygghetskänsla i all verksamhet.

De sökandes olika livssituationer beaktas vid omorganiseringen

De klienter som vistats en längre period i landet flyttas till olika förläggningar under oktober månad. Det är fråga om en betydande omorganisering, eftersom antalet klienter i mottagningssystemet är rekordstort just nu. 

Klienternas olika situationer tas i beaktande vid flyttningarna. 

– På förläggningar har vi till exempel familjer med både ukrainare och ryssar. De som söker internationellt skydd blir naturligtvis inte separerade från sin familj, säger Haahtela.

Förläggningarnas klienter som vistats länge i landet kan vara integrerade på den ort där den egna förläggningen ligger. Vid planeringen av flyttningarna tar Migrationsverket också i beaktande till exempel barnens skolgång.

Migrationsverket för en kontinuerlig dialog med olika instanser, såsom Ukrainarnas förening i Finland (Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry). Migrationsverket samarbetar också med andra myndigheter för att beakta olika säkerhetsaspekter.

De nya förläggningarna inkvarterar klienter i egna bostäder

De traditionella förläggningarna i Finland har varit anstaltsbaserade. De nya förläggningarna består till stor del av bostäder. Klienterna bor i sina egna bostäder och delar inte samma boendeutrymmen.

– På de förläggningar som består av bostäder är det möjligt att separera olika klientgrupper från varandra på ett nytt sätt, säger Haahtela.

Nästan hälften av ukrainarna bor i privat inkvartering. De har alltså ordnat sitt boende själva och bor till exempel hos närstående eller frivilliga. Alla är dock registrerade som klienter vid en förläggning eller ett serviceställe för privat inkvartering, där de får mottagningstjänster, såsom hälso- och sjukvårdstjänster och socialservice.

Antalet asylansökningar av ryska sökande har ökat på sistone. De har lämnat in 263 asylansökningar efter mobiliseringen och totalt 679 ansökningar i år. Under de senaste åren har ryssar lämnat in 200–500 asylansökningar per år . I år har ukrainare lämnat in 40 536 ansökningar om tillfälligt skydd.

Migrationsverket ansvarar för styrningen, planeringen och övervakningen av mottagningssystemets verksamhet. Migrationsverkets egna förläggningar ligger i Helsingfors, Villmanstrand (Joutseno) och Uleåborg. De övriga förläggningarna drivs av organisationer, kommuner och företag.

Ytterligare information till medier

Intervjuförfrågningar: Migrationsverkets kommunikationsenhet, tfn 0295 433 037, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi