Förläggningarna har förberett sig för coronaviruset – infektioner har påträffats framför allt i Nyland

28.4.2020 11.19
Pressmeddelande

Förläggningarna har förberett sig för coronaviruset med verksamhetsplaner. Undantagsförhållandena har krävt nya förfaringssätt i central verksamhet i anläggningsmässiga former.

På förläggningarna har hittills konstaterats 30 coronainfektioner. Det finns 40 förläggningar i Finland, och i sex av dessa har infektion konstaterats. Ungefär 7 700 personer är registrerade vid en förläggning, varav ca 4 400 bor på en förläggning. De flesta infektionerna har konstaterats i Nyland.

– På förläggningen i Knektbro i Esbo har stadens infektionsläkare fattat beslut om en mer omfattande testning på grund av infektionerna. Vi samarbetar med Luona Oy som ansvarar för verksamheten samt med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna för att ta hand om situationen, berättar resultatområdesdirektör Olli Snellman på Migrationsverket.

Migrationsverkets uppgift är att leda, planera och övervaka verksamheten på förläggningarna i Finland. Förläggningarna upprätthålls av exempelvis kommuner, FRK och företag. Migrationsverket ansvarar för två av statens förläggningar i Uleåborg och Joutseno samt för förvarsenheterna i Helsingfors och Joutseno.

På alla förläggningar arbetar anställda inom social- och hälsovårdssektorn. Migrationsverket har ett nära samarbete med Institutet för hälsa och välfärd THL. Förläggningarna samarbetar med områdets hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

Planlösningar och skyddsutrustning är en viktig del av beredskapen

Migrationsverket har sedan januari 2020 gett förläggningarna anvisningar om beredskap och verksamhet. Anvisningarna granskas och uppdateras enligt situationen.

Man har planerat utrymmes- och inkvarteringslösningar på förläggningarna för eventuella karantän- och isoleringssituationer. Förläggningarna har fått möjlighet att vid behov skaffa tillfälliga separata extrautrymmen, så att arrangemangen som krävs kan genomföras.

– Det är klart att corona även berör kunder och arbetstagare på förläggningarna, trots att omfattande säkerhetsåtgärder har vidtagits. Förläggningarnas lokaler är ofta utmanande, men vi har lyckats sänka den genomsnittliga användningsgraden, vilket för sin del har underlättat situationen, berättar Snellman.

Kunderna flyttar så lite som möjligt mellan förläggningarna under epidemin.

Förläggningarna har ombetts skaffa den skyddsutrustning som behövs. Det råder dock fortfarande brist på skyddsutrustning och man måste fortsätta att aktivt skaffa utrustning.

Vanlig vardag viktig även i coronatider

Coronasituationen syns på många sätt även i förläggningarnas vardag. Städningen har intensifierats på förläggningarna och måltiderna sker på olika tider. Fritidsverksamheten har tillfälligt reducerats på förläggningarna. Personliga ärenden på förläggningarna begränsas och besök av utomstående är tills vidare förbjudet.

– Mottagningssystemet är en beredskapsorganisation och den har förmåga att agera i växlande situationer. Kunnig och engagerad personal arbetar på förläggningarna. Förläggningarna fokuserar nu framför allt på den vanliga vardagen och på att sköta coronasituationen så bra som möjligt, berättar Snellman.

Förläggningarna förmedlar anvisningar om corona och om undantagsförhållandena på flera olika språk till de asylsökande. Exempelvis viktig information om förebyggande av corona, undantagsförhållandena i Finland och begränsningarna av sammankomster har getts på de vanligaste språken bland sökande. Asylsökande får alltid information även av personalen på förläggningen.

Läs mer om förläggningarnas beredskap i nyhetsrummet på vår webbplats: Miten vastaanottokeskuksissa on varauduttu koronaan? (på finska) (9.4.2020)

Mer information för medierna

  • Mottagningsenhet, resultatområdesdirektör Olli Snellman, [email protected], tfn 0295 433 037