Hoppa till innehåll

Boende

Om du ansöker om tillfälligt skydd eller asyl, kan du bo på en förläggning eller i privat inkvartering.

Förläggning

Om du behöver någonstans att bo, hänvisas du till en förläggning där det finns lediga platser.
Förläggningen ger dig de mottagningstjänster som du behöver.

Familjer inkvarteras i en egen bostad eller i ett eget rum. Andra än familjer erbjuds plats på gemensam inkvartering där män och kvinnor bor skilt i olika rum eller bostäder.

Det finns förläggningar av olika storlekar runt om i Finland. Du hänvisas till en förläggning där det finns lediga platser. Läs mer på sidan Inkvartering på förläggning

Privat inkvartering

Du kan också ordna din inkvartering själv utanför förläggningen och bo till exempel hos släktingar eller bekanta. Då är du samtidigt registrerad som klient vid en förläggning, som ger dig de mottagningstjänster som du behöver. 

Du måste kunna betala för din inkvartering själv. Om du bor i privat inkvartering, kan förläggningen inte ge dig ekonomiskt stöd för det. 

Om dina omständigheter förändras och du behöver inkvartering, ordnas det en plats för dig på en förläggning där det finns lediga platser.

Läs mer på sidan Privat inkvartering

Informera omedelbart om adressändringar

Meddela din adress till den förläggning där du är registrerad som klient. Meddela förläggningen också om du byter adress.

Då behåller du din rätt till mottagningstjänster.

  • Meddela följande uppgifter: förnamn, efternamn, födelsetid, kundnummer hos Migrationsverket och din nya adress. Uppge även dina kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress).
  • Du kan meddela förläggningen per telefon eller på plats. Det går också att informera om adressändringen per post. Förläggningarnas kontaktuppgifter hittar du på adressen migri.fi/forlaggningar.

Rätt adress och telefonnummer är viktiga så att

  • du får alla beslut som gäller dig och ditt uppehållstillståndskort.
  • din förläggning når dig och du behåller din rätt till mottagningstjänster.

Om du flyttar från en förläggning till en annan, får Migrationsverket veta om det automatiskt. Då behöver du inte göra någon separat anmälan om adressändring till Migrationsverket.

Om du inte vet vilken förläggning som är din förläggning, anmäl din adressändring till Migrationsverket. Använd tjänsten securemail.migri.fi för att skicka ett krypterat e-postmeddelande till migri@migri.fi.

Då får också Migrationsverket din adress. Läs mer om att meddela adress (pdf).

Adressuppgiften är särskilt viktig med barn utan vårdnadshavare

Ett barn som vistas i landet utan vårdnadshavare bor oftast i ett grupphem. Ibland kan barn bo till exempel hos sina släktingar i privat inkvartering.

Om du bor i privat inkvartering med ett barn och ni ska flytta, informera barnets grupphem eller förläggning om er nya adress.

  • Meddela följande uppgifter om barnet: förnamn, efternamn, födelsetid, kundnummer hos Migrationsverket, barnets nya adress. Uppge även dina egna kontaktuppgifter: förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress.
  • Du kan meddela grupphemmet eller förläggningen per telefon eller på plats. Det går också att informera om adressändringen per post. Förläggningarnas kontaktuppgifter hittar du på adressen migri.fi/forlaggningar.

En aktuell adress är särskilt viktig för barn utan vårdnadshavare så att behövliga tjänster kan ordnas för barnet.

Om du inte ansöker om tillfälligt skydd eller asyl

Om du inte ansöker om tillfälligt skydd eller asyl, måste du ordna din inkvartering och de tjänster du behöver i Finland själv.

När du har en hemkommun

När du har ansökt om och fått en hemkommun, omfattas du inte längre av mottagningssystemet utan blir invånare i en kommun och i ett välfärdsområde. Den kommun där du bor blir din hemkommun.

Du får fritt välja kommunen där du bor. Att få en hemkommun inverkar inte nödvändigtvis på var och hur du bor, om du redan har hittat en bostad i Finland. Om du däremot har bott på en förläggning eller i en bostad som förläggningen har ordnat, måste du själv ordna dig en bostad och betala boendekostnaderna. Om du har låga inkomster, kan du ansöka om bostadsbidrag hos Folkpensionsanstalten (FPA) (kela.fi).

Din förläggning hjälper dig tills du kan flytta. Förläggningen kan till exempel ge råd om hur man hittar en hyresbostad.

Läs mera