Hyppää sisältöön

Asumisajan laskeminen

Asumisajan alkamispäivä

Asumisajan alkamispäivä riippuu siitä, millaisella luvalla olet muuttanut Suomeen.

Asumisajan katkeaminen

Asumisaikaan hyväksytään pääsääntöisesti vain aika, jonka olet asunut Suomessa oleskeluluvalla. Katkos oleskeluluvissasi yleensä katkaisee yhtäjaksoisen asumisajan.

Pysyvä muutto Suomesta katkaisee asumisajan. Jos muutat takaisin Suomeen, aiemmin asuttu aika lasketaan kerättyyn asumisaikaan.

Poissaolojen vaikutus asumisaikaan

Yhtäjaksoinen asumisaikasi katkeaa, jos olet poissa Suomesta säännöllisesti ja niin paljon, että sinun katsotaan oleskelevan enimmäkseen Suomen ulkopuolella.

Seuraavat poissaolot Suomesta eivät katkaise yhtäjaksoista asumisaikaasi. Poissaoloaika lasketaan yhtäjaksoiseen asumisaikaan:

  • enintään yhden kuukauden kestävät poissaolot,
  • enintään kuusi 1–2 kuukautta kestävää poissaoloa ja
  • enintään kaksi 2–6 kuukautta kestävää poissaoloa.

Seuraava poissaolo Suomesta ei katkaise yhtäjaksoista asumisaikaasi. Poissaoloaikaa ei lasketa yhtäjaksoiseen asumisaikaan:

  • yli kuusi kuukautta, mutta enintään yhden vuoden kestävä poissaolo

Yli vuoden poissaolo katkaisee yhtäjaksoisen asumisaikasi. Suomessa asumasi jaksot otetaan huomioon kerättynä asumisaikana.

Asumisaikasi ei katkea, jos poissaolosi on johtunut painavasta henkilökohtaisesta syystä. Syyn täytyy olla poikkeuksellinen ja yhtäkkinen tilanne, kuten esimerkiksi äkillinen sairastuminen ulkomailla, joka estää paluun Suomeen. Painavana henkilökohtaisena syynä ei ole pidetty esimerkiksi sairaiden vanhempien tai isovanhempien hoitamista ulkomailla tai entisessä kotivaltiossa.

Kerätty asumisaika

Jos yhtäjaksoinen asumisaikasi katkeaa, otetaan Suomessa asumasi jaksot huomioon kerättynä asumisaikana.

Kerätty asumisaika voi koostua useista eri ajanjaksoista, jolloin olet asunut Suomessa. Sinun pitää tässä tapauksessa olla asunut Suomessa vähintään seitsemän vuotta, joista viimeiset kaksi vuotta keskeytyksettä. Voit kuitenkin olla hakemuksesi ratkaisua edeltävän kahden vuoden aikana ulkomailla normaalia lomailua vastaavan määrän. Normaalina lomailuna pidetään kahden vuoden ajalta enintään yhteensä neljää kuukautta.

Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla (B-lupa) asumaasi aikaa ei lasketa mukaan kerättyyn asumisaikaan.