Hoppa till innehåll

Boendetid

Du kan få finskt medborgarskap om du bor i Finland och har bott i Finland tillräckligt länge (boendetid).

Du har bott i Finland tillräckligt länge om

  • du har bott i Finland de senaste fem åren utan avbrott (oavbruten boendetid) eller
  • du har bott i Finland sammanlagt sju år, varav de senaste två åren utan avbrott (förvärvad boendetid). Läs mer om förvärvad boendetid.

Om du har haft ett tillfälligt uppehållstillstånd (B-tillstånd), 

  • kommer hälften av den tid som du bott i Finland med ett B-tillstånd innan du fick ett A-tillstånd att räknas in i den oavbrutna boendetiden.
  • Du måste ha ett giltigt kontinuerligt uppehållstillstånd (A-tillstånd) eller ett permanent uppehållstillstånd (P-tillstånd) när du ansöker om finskt medborgarskap.
  • Du måste ha bott i Finland med ett kontinuerligt eller permanent uppehållstillstånd (A- eller P-tillstånd) i minst ett år före avgörandet av din medborgarskapsansökan.

I vissa fall räcker det att du har bott i Finland en kortare tid än fem år

Det räcker att du har bott en kortare tid i Finland om ett av följande alternativ stämmer med din situation.