Hoppa till innehåll

Boendetid

Ett villkor för att du ska få finskt medborgarskap är att du bor i Finland och har bott i Finland tillräckligt länge (boendetid). Det är möjligt att avvika från boendetidsvillkoret på grund av personliga skäl. Som boendetid räknas i regel endast laglig vistelse i Finland.

Du har bott i Finland tillräckligt länge om

  • du har bott i Finland de senaste fem åren utan avbrott (oavbruten boendetid) eller
  • du har bott i Finland i sammanlagt sju år efter att du fyllt 15 år (förvärvad boendetid). Av dessa sju år måste du ha bott i Finland de senaste två åren utan avbrott.

Datumet då boendetiden börjar beror på vilket slags tillstånd du hade när du flyttade till Finland. Din boendetid avbryts om du flyttar från Finland. Om du hade ett tillfälligt uppehållstillstånd innan du fick ett kontinuerligt uppehållstillstånd, inräknas i din boendetid hälften av den tid då du bodde i Finland med tillfälligt uppehållstillstånd. Villkoret är att du har haft kontinuerligt uppehållstillstånd åtminstone i ett år omedelbart innan Migrationsverket fattar beslut om din medborgarskapsansökan. Den tid som du bott i Finland med tillfälligt uppehållstillstånd räknas bara med i din oavbrutna boendetid.

Vanliga semesterresor utomlands påverkar inte boendetiden. Om du till exempel tillbringar tre eller fyra veckor av din semester utomlands på sommaren, avbryter det inte din boendetid. Om du efter att du har kommit till Finland vistas utomlands upprepade gånger eller under långa perioder, kan din oavbrutna boendetid avbrytas. Läs mer om reglerna för boendetid på sidan Beräknande av boendetiden.

Under vissa förhållanden räcker kortare boendetid

Den förutsatta boendetiden är kortare om något av följande alternativ motsvarar din situation. Den förutsatta boendetiden varierar mellan dessa grupper.