Hyppää sisältöön

EU-oleskelulupa

Jos olet Euroopan unionin alueella oleskeleva kolmannen, eli Euroopan unioniin kuulumattoman maan, kansalainen, voit saada jäsenvaltiossa pitkään oleskelleen aseman (EU-oleskelulupa).

EU-oleskelulupa on voimassa toistaiseksi eli sen voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. Schengen-valtion myöntämällä EU-oleskeluluvalla saat oleskella toisessa Schengen-valtiossa 90 päivän ajan. Jos oleskelusi kestää yli 90 päivää, sinun pitää hakea kansallista oleskelulupaa toisessa jäsenvaltiossa. Oleskelu Schengen-valtiossa koskee myös perheenjäsentäsi, jos hän seuraa mukanasi ja perheesi on perustettu siinä maassa, joka on myöntänyt EU-oleskeluluvan.

Voit saada EU-oleskeluluvan, kun

  • olet asunut Suomessa yhtäjaksoisesti viisi vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla (A-lupa), ennen kuin jätät EU-oleskelulupahakemuksen
  • jatkuvan oleskeluluvan myöntämisen edellytykset ovat edelleen olemassa
  • toimeentulosi on turvattu

Viiden vuoden määräajan laskeminen

Viiden vuoden määräaika lasketaan ensimmäisen jatkuvan oleskeluluvan alkamispäivästä. Jos sinulla oli jatkuva oleskelulupa jo Suomeen tullessasi, viiden vuoden määräaika lasketaan maahantulopäivästä.

Yhtäjaksoinen oleskelu ei keskeydy, jos olet Suomen ulkopuolella yhtäjaksoisesti alle kuusi kuukautta ja poissaolojaksot ovat yhteensä enintään kymmenen kuukautta. Erityisistä syistä näistä aikarajoista voidaan poiketa. Erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi opiskelusi, työskentelysi Suomen ulkopuolella tai lähisukulaisesi vakava sairaus.

Jos viiden vuoden määräaika ei ole täyttynyt, voit hakea uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa) tai pysyvää oleskelulupaa, jos neljän vuoden määräaika täyttyy.

EU-oleskeluluvan saaminen edellyttää, että sinulla on peruste jatkuvan oleskeluluvan saamiselle

Jotta Maahanmuuttovirasto voi myöntää EU-oleskeluluvan, sinulla pitää olla peruste ja edellytykset jatkuvan (A) oleskeluluvan saamiselle. Yleensä peruste on sama kuin edellisen, jatkuvan luvan peruste.

Voit hakea EU-oleskelulupaa myös uudella perusteella. Muista, että sinun pitää täyttää kyseisen oleskeluluvan edellytykset. Peruste EU-oleskeluluvan myöntämiselle voi olla esimerkiksi perhe tai työ.

EU-oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos olet tehnyt rikoksia.

Voit hakea EU-oleskelulupaa vain Suomessa

Jos jätät hakemuksen ulkomailla, hakemuksesi käsitellään ensimmäistä oleskelulupaa koskevana hakemuksena. Hakemuksesta peritään ensimmäistä lupaa koskeva käsittelymaksu.

Jatkuvan oleskelulupasi pitää olla voimassa, kun haet EU-oleskelulupaa

Hae EU-oleskelulupaa ennen edellisen lupasi voimassaolon päättymistä. Ota huomioon lupien käsittelyajat ja käynti Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä. Hae EU-oleskelulupaa vasta, kun viiden vuoden asumisaika täyttyy.

Jos teet EU-oleskelulupahakemuksen vasta, kun edellinen oleskelulupasi voimassaolo on päättynyt, et voi saada EU-oleskelulupaa. Siinä tapauksessa voit kuitenkin hakea uutta jatkolupaa.

Saat oleskella laillisesti Suomessa hakemuksesi käsittelyn ajan ja mahdollisesti tekemiesi valitusten käsittelyn ajan. Jos sinulle ei myönnetä EU-oleskelulupaa, Maahanmuuttovirasto harkitsee samalla, voidaanko sinulle myöntää pysyvä oleskelulupa tai uusi jatkolupa.

Työnteko-oikeus

Se, saatko jatkaa työntekoa hakemuksesi käsittelyn aikana, riippuu siitä millä perusteella olet saanut edellisen lupasi. Jos teet EU-oleskeluluvan hakemuksen vasta sen jälkeen, kun oleskelulupasi voimassaolo on päättynyt, et saa jatkaa työntekoa. Lue lisää työnteko-oikeudesta jatkoluvan käsittelyn aikana.

Kun olet saanut EU-oleskeluluvan, saat tehdä töitä ilman rajoituksia. Huomaa, että työnteko-oikeutesi on rajattu Suomeen. EU-oleskeluluvalla saat tehdä työtä vain siinä EU-jäsenvaltiossa, joka on myöntänyt sinulle EU-oleskeluluvan.

Uusi oleskelulupakortti palvelupisteessä

Jos sinulla on jo EU-oleskelulupa ja oleskelulupakorttisi voimassaolo päättyy tai kortti menee rikki tai katoaa, älä hae uudelleen EU-oleskelulupaa. Tarvitset uuden oleskelulupakortin. Lue ohjeet uuden kortin hakemisesta, ennen kuin menet Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

Näin hakemus etenee, kun haet EU-oleskelulupaa