Hyppää sisältöön

EU-oleskelulupa (P-EU)

Jos olet kolmannen maan kansalainen ja oleskellut Euroopan unionin alueella, voit saada jäsenvaltiossa pitkään oleskelleen aseman eli EU-oleskeluluvan. Kolmannen maan kansalainen on henkilö, joka on jonkun muun kuin EU-valtion, Norjan, Islannin, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen.

EU-oleskelulupa on voimassa toistaiseksi eli sen voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu. 

Voit saada EU-oleskeluluvan, kun

  • olet asunut Suomessa yhtäjaksoisesti 5 vuotta joko jatkuvalla (A-lupa) oleskeluluvalla tai jatkuvalla ja pysyvällä (P-lupa) oleskeluluvalla ennen kuin jätät EU-oleskelulupahakemuksen
  • oleskelulupasi on voimassa, kun haet EU-oleskelulupaa ja
  • toimeentulosi on turvattu.

EU-oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos olet tehnyt rikoksia.

Viiden vuoden määräajan laskeminen

Viiden vuoden määräaika lasketaan: 

  • ensimmäisen jatkuvan oleskeluluvan alkamispäivästä tai  
  • päivästä, kun muutit Suomeen, jos sinulla oli jatkuva oleskelulupa jo Suomeen tullessasi

Yhtäjaksoinen oleskelu ei keskeydy, jos olet Suomen ulkopuolella yhtäjaksoisesti alle 6 kuukautta ja poissaoloja on yhteensä enintään 10 kuukautta viiden vuoden aikana. Erityisistä syistä näistä aikarajoista voidaan poiketa. Erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi opiskelu, työskentely Suomen ulkopuolella tai lähisukulaisen vakava sairaus.

Jos viiden vuoden määräaika ei ole täyttynyt, voit hakea uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa). Kun olet oleskellut Suomessa 4 vuotta jatkuvalla oleskeluluvalla (A-lupa), voit hakea pysyvää oleskelulupaa.

Voit hakea EU-oleskelulupaa vain Suomessa

Jos jätät hakemuksen ulkomailla, sinulle ei myönnetä EU-oleskelulupaa. Hakemuksesi käsitellään ensimmäistä oleskelulupaa koskevana hakemuksena, ja siitä peritään ensimmäistä lupaa koskeva käsittelymaksu.

Hae EU-oleskelulupaa ennen kuin edellisen lupasi voimassaolo päättyy

Kun haet EU-oleskelulupaa, sinulla pitää olla voimassa oleva jatkuva tai pysyvä oleskelulupa. Hae EU-oleskelulupaa vasta, kun viiden vuoden asumisaika täyttyy.

Jos teet EU-oleskelulupahakemuksen vasta, kun edellisen oleskelulupasi voimassaolo on päättynyt, et voi saada EU-oleskelulupaa. Siinä tapauksessa voit kuitenkin hakea uutta jatkolupaa.

Saat oleskella laillisesti Suomessa hakemuksesi käsittelyn ajan. Jos saat kielteisen päätöksen ja päätät valittaa, saat asua valituksen käsittelyn ajan laillisesti Suomessa. Jos sinulle ei myönnetä EU-oleskelulupaa, Maahanmuuttovirasto harkitsee samalla, voidaanko sinulle myöntää pysyvä oleskelulupa tai uusi jatkolupa.

Työnteko-oikeus

Voit jatkaa työntekoa pysyvän luvan käsittelyn ajan, jos haet lupaa ennen edellisen luvan päättymistä ja

  • jos sinulla on työntekijän oleskelulupa (TTOL) ja työskentelet edelleen samalla työnantajalla tai ammattialalla.
  • työnteko-oikeutesi perustuu muuhun oleskelulupaan, kuten oleskelulupaan perhesiteen tai opiskelun perusteella.

Jos haet EU-oleskelulupaa vasta sen jälkeen, kun oleskelulupasi voimassaolo on päättynyt, et saa jatkaa työntekoa. Lue lisää työnteko-oikeudesta jatkoluvan käsittelyn aikana.

Kun olet saanut EU-oleskeluluvan, saat tehdä töitä ilman rajoituksia. Työnteko-oikeutesi on kuitenkin rajattu Suomeen. EU-oleskeluluvalla saat tehdä työtä vain siinä EU-jäsenvaltiossa, joka on myöntänyt sinulle EU-oleskeluluvan.

Saat oleskella EU-oleskeluluvalla toisessa Schengen-valtiossa 90 päivän ajan. 

Jos oleskelusi kestää yli 90 päivää, sinun pitää hakea kansallista oleskelulupaa toisessa jäsenvaltiossa. Myös perheenjäsenesi saa oleskella Schengen-valtiossa (um.fi), jos hän seuraa mukanasi ja perheesi on perustettu siinä maassa, joka on myöntänyt EU-oleskeluluvan.

Uusi oleskelulupakortti palvelupisteessä

Jos sinulla on jo EU-oleskelulupa ja oleskelulupakorttisi voimassaolo päättyy, kortti menee rikki tai katoaa, älä hae uudelleen EU-oleskelulupaa. Tarvitset uuden oleskelulupakortin. Lue ohjeet uuden kortin hakemisesta, ennen kuin varaat ajan Maahanmuuttoviraston palvelupisteeseen.

Näin hakemus etenee, kun haet EU-oleskelulupaa