Valikko

Työnteko-oikeus

Jos aiot työskennellä Suomessa, tarvitset Suomen myöntämän oleskeluluvan.

Tarkista oleskelulupakortistasi ja saamastasi oleskelulupapäätöksestä, onko sinulla työnteko-oikeus Suomessa.

Rajoittamaton työnteko-oikeus

Sinulla on rajoittamaton työnteko-oikeus, jos sinulla on voimassa oleva

 • pysyvä oleskelulupa (UlkL 78 § 3 mom. 1 kohta)
 • jatkuva oleskelulupa muulla kuin työnteon tai ammatinharjoittamisen perusteella (UlkL 78 § 3 mom. 1 kohta), esimerkiksi:
  • turvapaikka tai oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella
  • oleskelulupa yksilöllisen inhimillinen syyn perusteella
  • oleskelulupa paluumuuton perusteella
  • Suomen myöntämä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa
 • oleskelulupa perhesiteen perusteella (UlkL 78 § 3 mom. 2 kohta)
 • oleskelulupa tilapäisen suojelun tai muun humanitaarisen maahanmuuton perusteella (UlkL 78 § 3 mom. 3 kohta)
 • oleskelulupa ihmiskaupan uhrina (UlkL 78 § 3 mom. 5 kohta)
 • oleskelulupa maasta poistamisen estymisen vuoksi (UlkL 78 § 3 mom. 6 kohta)

Suluissa on lainkohta, johon työnteko-oikeus perustuu. Se on merkitty oleskelulupakorttiin.

Rajoitettu työnteko-oikeus

Oleskeluluvan peruste määrittelee paljonko saat tehdä töitä ja mitä tehtäviä saat tehdä. Katso tarkemmat tiedot työnteko-oikeudestasi sinua koskevasta kohdasta:

Oikeus työntekoon ilman oleskelulupaa

EU- ja ETA-maiden kansalaisilla sekä heidän perheenjäsenillään on oikeus tehdä töitä Suomessa ilman rajoituksia. Oleskeluoikeus tulee kuitenkin rekisteröidä tai hakea perheenjäsenen oleskelukorttia.

Joissakin tapauksissa voit työskennellä Suomessa ilman Suomen myöntämää oleskelulupaa, jos sinulla on jonkin toisen Schengen-maan myöntämä oleskelulupa tai viisumi.

Lue lisää

Työnantajalla on varmistusvelvollisuus

Työnteko-oikeus jatkolupahakemuksen käsittelyn aikana

Jatkolupa työnhakua varten