Hyppää sisältöön

Työnteko-oikeus

Jos aiot työskennellä Suomessa, tarvitset Suomen myöntämän oleskeluluvan.

Tarkista oleskelulupakortistasi ja saamastasi oleskelulupapäätöksestä, onko sinulla työnteko-oikeus Suomessa.

Rajoittamaton työnteko-oikeus

Sinulla on rajoittamaton työnteko-oikeus, jos sinulla on voimassa oleva

 • pysyvä oleskelulupa (UlkL 78 § 3 mom. 1 kohta)
 • jatkuva oleskelulupa muulla kuin työnteon tai ammatinharjoittamisen perusteella (UlkL 78 § 3 mom. 1 kohta), esimerkiksi:
  • turvapaikka tai oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella
  • oleskelulupa yksilöllisen inhimillinen syyn perusteella
  • oleskelulupa paluumuuton perusteella
  • Suomen myöntämä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa
 • oleskelulupa perhesiteen perusteella (UlkL 78 § 3 mom. 2 kohta)
 • oleskelulupa tilapäisen suojelun tai muun humanitaarisen maahanmuuton perusteella (UlkL 78 § 3 mom. 3 kohta)
 • oleskelulupa ihmiskaupan uhrina (UlkL 78 § 3 mom. 5 kohta)
 • oleskelulupa maasta poistamisen estymisen vuoksi (UlkL 78 § 3 mom. 6 kohta)

Suluissa on lainkohta, johon työnteko-oikeus perustuu. Se on merkitty oleskelulupakorttiin.

Rajoitettu työnteko-oikeus

Oleskeluluvan peruste määrittelee paljonko saat tehdä töitä ja mitä tehtäviä saat tehdä. Jos haluat työskennellä jollakin muulla alalla kuin mihin oleskelulupasi on myönnetty, sinun pitää hakea yleensä työntekijän oleskelulupaa (TTOL). Joitakin alla mainituista tehtävistä on rajoitettu ajallisesti. Jos työsi ylittää tehtävälle määrätyn aikarajan, sinun on haettava työntekijän oleskelulupaa.

Katso tarkemmat tiedot työnteko-oikeudestasi sinua koskevasta kohdasta:

Diplomaatin perheenjäsenen työnteko-oikeus

Jos Suomen ulkoministeriö on myöntänyt sinulle oleskeluluvan ja sinulla on kysyttävää lupaan mahdollisesti liittyvästä työnteko-oikeudesta, ota yhteyttä ulkoministeriöön. Maahanmuuttovirasto ei voi vastata ulkoministeriön lupaa koskeviin kysymyksiin.

Jos haluat työskennellä Suomessa, voit hakea Maahanmuuttovirastolta oleskelulupaa joko työnteon tai perhesiteen perusteella. Perhesiteen perusteella myönnettyyn oleskelulupaan liittyy rajoittamaton työnteko-oikeus.

Jos Maahanmuuttovirasto myöntää sinulle oleskeluluvan, ulkoministeriö peruuttaa myöntämänsä luvan.

Oikeus työntekoon ilman oleskelulupaa

EU- ja ETA-maiden kansalaisilla sekä heidän perheenjäsenillään on oikeus tehdä töitä Suomessa ilman rajoituksia. Oleskeluoikeus tulee kuitenkin rekisteröidä tai hakea perheenjäsenen oleskelukorttia.

Joissakin tapauksissa voit työskennellä Suomessa ilman Suomen myöntämää oleskelulupaa, jos sinulla on jonkin toisen Schengen-maan myöntämä oleskelulupa tai viisumi.

Lue lisää

Työnantajan velvollisuudet ulkomaista työvoimaa palkatessa

Työnteko-oikeus jatkolupahakemuksen käsittelyn aikana

Jatkolupa työnhakua varten

Oleskelulupa tai todistus työnantajan hyväksikäytön takia 

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus