Hoppa till innehåll

Ansökan om uppehållstillstånd på nya grunder

Om du ansöker om uppehållstillstånd i Finland, ska det finnas en grund för beviljande av uppehållstillstånd. Oftast beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete, studier eller familjeband. Om du vill kan du lämna in flera olika ansökningar om uppehållstillstånd om det finns olika grunder för att bevilja dig uppehållstillstånd. Kontrollera att du uppfyller villkoren för det uppehållstillstånd som du söker. Om du har lämnat in flera ansökningar om uppehållstillstånd på olika grunder, får du ett separat beslut på varje ansökan.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd på nya grunder om

 

 • du har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd och väntar på beslut eller
 • du redan bor i Finland och har uppehållstillstånd men orsaken till att du bor i Finland ändras.

Du måste betala behandlingsavgiften för den nya ansökan. Behandlingsavgiften för din tidigare ansökan återbetalas i regel inte. Läs mer om återbetalning av avgifter.

Om du vill ändra ansökningsgrunden innan du har fått beslut på din ansökan

 1. Fyll i en ny ansökan med den nya ansökningsgrunden.
  • Du kan återkalla den ansökan om uppehållstillstånd som du tidigare lämnat in om den tidigare ansökningsgrunden inte längre är aktuell. I så fall ska du i din nya ansökan uppge att du vill återkalla din tidigare ansökan under ”Tilläggsuppgifter i anslutning till ansökan”. Meddela oss också per krypterad e-post att du återkallar din ansökan och ansöker om uppehållstillstånd på nya grunder. Läs mer om återkallande av ansökan.
 2. Vid behov ska du styrka din identitet.
  • Om du lämnade in en pappersansökan, boka tid
   • vid en finsk beskickning om du befinner dig utomlands eller
   • på ett av Migrationsverkets serviceställen om du befinner dig i Finland.
  • Om du har ansökt om fortsatt tillstånd på webben, är det möjligt att du inte behöver besöka ett serviceställe för att styrka din identitet. När du har skickat in din ansökan, berättar Enter Finland för dig om du behöver besöka ett serviceställe för att styrka din identitet eller inte.

Du behöver inte lämna in en ny ansökan i följande situationer:

 • Du har ansökt om uppehållstillstånd på grund av parförhållande och du har gift dig under behandlingen av ansökan. 
  • Lämna in ditt äktenskapsintyg till Migrationsverket via e-tjänsten Enter Finland, per krypterad e-post eller per post.
 • Du har ansökt om uppehållstillstånd på grund av parförhållande och du och din partner får ett barn under behandlingen av ansökan. 
  • Lämna in barnets födelseattest till Migrationsverket via e-tjänsten Enter Finland, per krypterad e-post eller per post.
 • Du har ansökt om uppehållstillstånd för arbetstagare och hittat ett nytt arbete inom samma bransch.
 • Du har ansökt om uppehållstillstånd eller intyg för säsongsarbete och din säsongsarbetsgivare ändras.
  • Meddela ändringen till Migrationsverket via e-tjänsten Enter Finland, per krypterad e-post eller per post.
 • Du har ansökt om uppehållstillstånd för att söka arbete och får ett nytt arbete under behandlingen av ansökan.
  • Lämna in ditt arbetsavtal till Migrationsverket via e-tjänsten Enter Finland, per krypterad e-post eller per post.

Om du redan har uppehållstillstånd men ansöker om ett nytt uppehållstillstånd på nya grunder

Om orsaken till att du bor i Finland ändras, ansök om ett nytt uppehållstillstånd på nya grunder.

Lämna in en ny ansökan till exempel i följande situationer:

 • Du är företagare och har ett uppehållstillstånd för företagare men du slutar med din företagsverksamhet och blir lönearbetare.
 • Du har ett uppehållstillstånd för arbetstagare som gäller en viss bransch och vill börja arbeta inom en annan bransch.
 • Du har ett uppehållstillstånd för arbete hos en viss arbetsgivare och din arbetsgivare ändras. 
 • Du har ett uppehållstillstånd på grund av familjeband och du skiljer dig från din make eller maka.

Du behöver inte lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd till exempel i följande situationer:

 • Du har ett uppehållstillstånd för specialsakkunnig och du byter anställning men arbetar fortfarande som specialsakkunnig och ditt arbete uppfyller villkoren för ett uppehållstillstånd för specialsakkunnig.
 • Du har ett uppehållstillstånd för arbete på grund av att du har avlagt examen i Finland men du slutar utföra lönearbete och blir företagare eller lättföretagare. 
 • Du är säsongsarbetare och vill arbeta hos en ny säsongsarbetsgivare.

Läs mer om ansökan om fortsatt tillstånd.
 

 

Söker du dessa sidor?