Hoppa till innehåll

Ändra grunden för ansökan

Du kan ändra grunden för din ansökan om uppehållstillstånd genom att lämna in en ny ansökan, om du ännu inte har fått ett beslut på din ansökan.

För den nya ansökan tas ut en ny behandlingsavgift enligt den nya ansökningsgrunden. Den behandlingsavgift som du redan har betalat återbetalas inte.

Gör så här:

  • Fyll i en ny ansökan. Ange under punkten "Tilläggsuppgifter i anslutning till ansökan" att du vill ändra ansökningsgrunden.
  • Återkalla din tidigare ansökan.

Om du efter att ha lämnat in en ansökan byter arbetsgivare eller får en ny anknytningsperson (till exempel på grund av skilsmässa och en ny make eller maka), måste du lämna in en ny ansökan.

Däremot behöver du inte lämna in en ny ansökan, om du har ansökt om uppehållstillstånd på grund av varaktigt sällskapande och om ert förhållande under behandlingen av ansökan ändras från ett etablerat parförhållande till ett familjeband, exempelvis genom att ni gifter er eller får ett barn tillsammans. Då ska du lämna in till Migrationsverket ett intyg över dina ändrade förhållanden. Då avgör Migrationsverket din ansökan enligt den nya ansökningsgrunden.

Söker du dessa sidor?