Hoppa till innehåll

Projekt

På Migrationsverket pågår årligen flera projekt som finansieras av Europeiska unionen (EU) och som vi använder till att utveckla vår verksamhet. Projekten finansieras med stöd från Europeiska unionens fonder för inrikes frågor (EUSA) samt Europeiska unionens återhämtningsinstrument (RRF).

EU:s fonder för inrikes frågor (EUSA) 2021–2027

Europeiska unionens fonder för inrikes frågor består under programperioden 2021–2027 av tre fonder:

  • Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

  • Fonden för inre säkerhet (ISF)

  • Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI).

Genom EUSA-fonderna främjar man en effektiv hantering av invandringsfrågor och en hög säkerhetsnivå i EU samt stöder den integrerade gränsförvaltningen och gemensamma viseringspolitiken. EUSA-fondernas totala finansiering till Finland under programperioden 2021–2027 är cirka 180 miljoner euro.

Projekt som pågår på Migrationsverket

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) 2021–2024​

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF) är en del av programhelheten Next Generation EU. Syftet med programmet är att främja ekonomisk och social sammanhållning i Europeiska unionen samt att förbättra medlemsstaternas återhämtningsförmåga efter coronapandemin. ​

På Migrationsverket finansieras projekthelheten ”OLEDIGI: En digital infrastruktur i världsklass som utnyttjar automatisering” med RRF. OLEDIGI består av flera tväradministrativa utvecklingsprojekt som stöd för invandring av experter. ​

Målet för utvecklingsarbetet är att effektivisera uppehållstillståndsärenden med arbete och studier som grund. I projektet lättas processer upp och förkortas handläggningstiderna med hjälp av reform av lagstiftningen, utveckling av informationssystem, automatisering och nya dataöverföringsgränssnitt. Under 2021–2024 är kostnadsberäkningen för utvecklingen på Migrationsverket 15,845 miljoner euro.

Projekthelheten OLEDIGI