Meny

Språkkunskaper

Ett av villkoren för beviljande av finskt medborgarskap är att du har en nöjaktig förmåga att använda något av följande språk:

  • finska i tal och skrift
  • svenska i tal och skrift
  • finskt teckenspråk
  • finlandssvenskt teckenspråk.

Därför ska du till din medborgarskapsansökan bifoga en utredning om dina språkkunskaper. Du måste ha ett intyg över dina språkkunskaper redan innan du lämnar in din ansökan.

Du kan visa att du har tillräckliga språkkunskaper på följande sätt:

Dina praktiska språkkunskaper utvärderas även när du är i kontakt med oss

Observera att du även måste kunna finska eller svenska i praktiken på minst nöjaktig nivå.

När vi behandlar din medborgarskapsansökan beaktar vi vid utvärderingen även hur väl du kan uttrycka dig i tal och skrift på finska eller svenska, exempelvis när du är i kontakt med Migrationsverket.

Om du inte då klarar dig på finska eller svenska kan detta ha betydelse när vi utvärderar om du uppfyller språkkunskapsvillkoret eller inte.

När är det möjligt att avvika från språkkunskapsvillkoret?

Undantag från språkkunskapsvillkoret görs sällan. Situationen utvärderas individuellt för varje sökandes del, och det ska finnas tillräckliga grunder enligt lagen för att avvika från språkkunskapsvillkoret. Läs mer om när det är möjligt att avvika från språkkunskapsvillkoret.