Hoppa till innehåll

Vem är ett barns vårdnadshavare?

I allmänhet är fadern, modern eller bådadera ett barns vårdnadshavare.

I undantagsfall kan vårdnadshavaren också vara en annan person än barnets far eller mor. I dessa fall måste vårdnadsförhållandet påvisas genom ett domstolsbeslut eller någon annan tillförlitlig myndighetsutredning.

Om barnets föräldrar är skilda eller har avlidit, ska ett intyg över skilsmässa eller en dödsattest visas upp. Om föräldrarna har skilt sig, ska också en utredning av vårdnaden om barnet visas upp.

Fosterbarn till en person som beviljats uppehållstillstånd i Finland

I undantagsfall kan uppehållstillstånd också beviljas för fosterbarn. I dessa fall är anknytningspersonen som bor i Finland barnets egentliga vårdnadshavare, men ingen officiell utredning om vårdnadsförhållandet står till förfogande.

Beviljandet av uppehållstillståndet förutsätter att det för ditt fosterbarn finns en tillförlitlig utredning om att barnets tidigare vårdnadshavare har avlidit eller försvunnit. Dessutom krävs det att du har varit barnets faktiska vårdnadshavare redan före ankomsten till Finland och att barnet den dag då beslut om ansökan fattas fortfarande står under din vårdnad och behöver din vårdnad.