Hoppa till innehåll

Avsaknad av läs- och skrivkunnighet

Avvikelse från språkkunskapsvillkoret kan göras om du hade fyllt 18 år och var inte läs- och skrivkunnig när du kom till Finland. Dessutom krävs det att 

 • du har elementära färdigheter att förstå och tala finska eller svenska eller att
 • du regelbundet under en lång tid har deltagit i undervisning i finska eller svenska.
  • Du anses ha deltagit i undervisning regelbundet när du har deltagit i språkkurser i finska eller svenska under flera års tid och när dina studier fortfarande pågår eller har pågått ända fram till den senaste tiden.

Bifoga följande bilagor till din ansökan:

 • Intyg över att du inte var läs- och skrivkunnig när du kom till Finland. Intyget ska vara utfärdat av din lärare.
 • Ett av följande intyg:
  • intyg där nivån på dina färdigheter att förstå och tala finska eller svenska bedöms
   • Färdigheterna ska bedömas på skalan i den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) (A1.1–C2.2).
   • Intyget ska vara utfärdat av din lärare i finska eller svenska. 
  • intyg av vilket framgår när du har deltagit i språkstudier 
   • Av intyget ska framgå under vilken period du har deltagit i språkstudierna, och det ska innehålla närvaroanteckningar för dina studier. Med närvaroanteckningar avses anteckningar om att du har deltagit i lektioner.
 • Alla eventuella övriga intyg över dina språkkurser och studier i finska eller svenska. Av intygen ska framgå tidpunkterna för kurserna och de ska innehålla anteckningar om din närvaro på kurserna.

Avvikelse från språkkunskapsvillkoret kan inte göras på följande grunder:

 • Du kan inte läsa eller skriva på finska eller svenska. 
 • Du har bristfälliga skriftliga språkfärdigheter.
 • Du lär dig språk långsamt.

Migrationsverket beaktar alla de uppgifter och intyg som du lämnat om dina läs- och skrivfärdigheter och din skolgång i Finland och utomlands.