Hoppa till innehåll
Tillstånd och medborgarskap

Du kan återkalla ditt tillstånd genom en skriftlig anmälan

Du kan begära med en skriftlig anmälan på svenska, finska eller engelska att ditt tillstånd återkallas. Anmälan kan vara fritt formulerad.

  • Skriv en kort motivering till varför du inte längre behöver ditt uppehållstillstånd.
  • Meddela oss en adress till vilken vi kan skicka beslutet om återkallande av uppehållstillstånd.
    • Om du ska flytta utomlands, meddela oss din nya adress och när du ska flytta.
  • Datera anmälan.
  • Kom ihåg att underteckna anmälan.
  • Lämna in din anmälan till Migrationsverket

Även myndigheterna kan återkalla tillståndet

Om du lämnar felaktiga uppgifter

Ditt uppehållstillstånd kan återkallas om du i din ansökan medvetet har lämnat felaktiga uppgifter om din identitet eller andra falska uppgifter som påverkat beslutet. Ditt tillstånd återkallas också om du har undanhållit sådan information som skulle kunna ha hindrat dig från att få uppehållstillstånd.

Ändrade tillståndsvillkor

Ditt uppehållstillstånd kan återkallas om de förutsättningar enligt vilka uppehållstillståndet beviljades inte längre finns. En sådan situation kan vara till exempel att ditt anställningsförhållande har upphört och ditt tillstånd beviljades på grund av ditt arbete i Finland.

Ditt EU-uppehållstillstånd återkallas om du har vistats utanför Europeiska unionens territorium i två år utan avbrott eller utanför Finland i sex år utan avbrott.

Ditt EU-blåkort återkallas om du är arbetslös utan avbrott i över tre månader. Du ska alltid lämna tillbaka kortet när tillståndet återkallas och kortet dras in.

Inreseförbud till Schengenområdet

Ditt uppehållstillstånd kan återkallas om en annan Schengenstat ber Finland att återkalla det. Detta kan ske om du har meddelats inreseförbud till Schengenområdet och man har beslutat att du ska avlägsnas från Schengenområdet på grund av att du har begått brott eller att du genom ditt uppträdande äventyrar andras säkerhet.

Du får tillfälle att berätta din åsikt om situationen innan ditt tillstånd återkallas.

I samband med att ditt tillstånd återkallas kan man också besluta att du ska avlägsnas ur landet. Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen.

Om du flyttar från Finland eller vistas utomlands

Ditt uppehållstillstånd återkallas om du flyttar permanent från Finland.

Ditt uppehållstillstånd återkallas också när du har vistats i ett annat land än Finland utan avbrott i två år.

Ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas

Om du inte vill att ditt uppehållstillstånd ska återkallas på grund av din vistelse utomlands, måste du lämna in en ansökan om detta senast inom två år efter att du har flyttat utomlands. Fyll i blanketten OLE_PER på svenska, finska eller engelska.

Vid behov ska du låta en auktoriserad translator översätta handlingarna till svenska, finska eller engelska.

Betala behandlingsavgiften i förväg och skicka ansökan till Migrationsverket.

Om dina familjemedlemmar också vill ansöka om att deras tillstånd inte återkallas, ska var och en göra en egen ansökan och betala behandlingsavgiften för sin ansökan.

Om Migrationsverket godkänner ansökan, anges i beslutet den tid inom vilken uppehållstillståndet inte återkallas.