Hyppää sisältöön

Maahanmuuttoviraston tehtävät ja maahanmuuttoasioiden tehtävänjako

Maahanmuuttovirasto

 • myöntää oleskelulupia Suomeen tuleville ulkomaalaisille kuten opiskelijoille, työntekijöille, elinkeinonharjoittajille, paluumuuttajille ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten perheenjäsenille
 • rekisteröi EU-kansalaisten oleskeluoikeuden ja myöntää heidän perheenjäsenilleen oleskelukortin
 • käsittelee turvapaikkahakemukset puhuttelusta päätöksentekoon
 • ohjaa ja suunnittelee turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toimintaa
 • myöntää muukalaispasseja ja pakolaisen matkustusasiakirjoja
 • päättää käännyttämisestä ja karkottamisesta
 • vastaa kansalaisuushakemuksista, -ilmoituksista ja kansalaisuusaseman määrittämisestä
 • vastaa ulkomaalaisrekisterin ylläpidosta
 • tuottaa tietopalveluita niin kansainvälisiin tarpeisiin kuin kotimaan päättäjille ja viranomaisille
 • osallistuu omaa toiminta-aluettaan koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön

Maahanmuuttoviraston lisäksi maahanmuuttoon liittyviä asioita käsittelevät monet muutkin viranomaiset.

Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita maahanmuuttoasioissa ovat

 • sisäministeriö ja sen alaiset poliisi ja rajavartioviranomaiset
 • turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset
 • ulkoasiainministeriö ja sen alaiset ulkomaan edustustot
 • työ- ja elinkeinoministeriö ja sen alaiset työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset)
 • opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen alainen Opetushallitus
 • oikeusministeriö ja sen alaisena olevat hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus muutoksenhakuviranomaisina sekä yhdenvertaisuusvaltuutettu

Alla olevasta taulukosta saa yleisnäkemyksen tärkeimmistä maahan tuloon liittyvistä asioista ja viranomaisista, jotka asioita hoitavat ja niistä päättävät. Eri asiakohdissa on tilanteita, joissa päättävä viranomainen on muu kuin taulukossa mainittu.

Maahanmuuttoasiat Suomessa

Asia

Vastuuviranomainen

Maahanmuuttopoliittiset linjaukset, toiminnan painopisteet Sisäministeri ohjaa maahanmuuttopolitiikkaa valtioneuvoston linjausten mukaisesti

Maahanmuuttohallinto- ja politiikka

Sisäministeriö
Maahanmuuttolainsäädännön kehittäminen Sisäministeriö
Maahanmuuttoviraston tulosohjaus Sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö
Viisumi Ulkoministeriön Edustustot
Ensimmäinen oleskelulupa

Hakemuksen vastaanottaminen ja tunnistautuminen ulkomailla:
Ulkoministeriön edustustot

Hakemuksen vastaanottaminen ja tunnistautuminen Suomessa:
Maahanmuuttovirasto

Luvan myöntäminen:
Maahanmuuttovirasto

EU-kansalaisen ja häneen rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröinti Maahanmuuttovirasto
Työntekijän oleskelulupa

Työvoimapoliittinen harkinta:
Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto)

Muut edellytykset: Maahanmuuttovirasto

Elinkeinoharjoittajan oleskelulupa

Elinkeinon kannattavuuden edellytykset: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Muut edellytykset: Maahanmuuttovirasto

Turvapaikka tai
oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella

Puhuttelut ja päätös: Maahanmuuttovirasto

Vastaanoton käytännön toiminnan ohjaus ja suunnittelu: Maahanmuuttovirasto

Vastaanottokeskusten perustaminen ja lakkauttaminen: Maahanmuuttovirasto

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntiin sijoittaminen:
ELY-keskukset

Oleskelulupien jatkaminen ja pysyvä oleskelulupa Maahanmuuttovirasto
Käännyttäminen Rajatarkastusviranomainen, Poliisi, Maahanmuuttovirasto
Karkottaminen

Esitys: Poliisi, rajatarkastusviranomainen

Päätös: Maahanmuuttovirasto

Täytäntöönpano: Poliisi

Kansalaisuushakemus ja -ilmoitus Maahanmuuttovirasto
Muutoksenhaku

Hallinto-oikeudet

Korkein hallinto-oikeus

Kotouttaminen Työ- ja elinkeinoministeriö, ELY-keskukset, kunnat
Koulutus- ja kulttuuripalvelut Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus