Hoppa till innehåll

Inkvartering på förläggning

Om du har sökt asyl i Finland, inkvarteras du på en förläggning. När inkvarteringsplatsen väljs beaktar man din ålder, ditt kön och eventuella andra speciella omständigheter. Familjemedlemmar får bo tillsammans om de vill. Minderåriga barn som har kommit till Finland utan vårdnadshavare inkvarteras i grupphem eller enheter för stödboende.

Du kan inte alltid bo på samma förläggning under hela asylprocessen. Du och din familj kan flyttas till en annan förläggning om det behövs för din egen skull, för förläggningens verksamhet eller för behandlingen av din ansökan om internationellt skydd.

De flesta asylsökande inkvarteras först på en så kallad transitförläggning. En transitförläggning är en förläggning som ligger nära något av de verksamhetsställen för Migrationsverket där asylsamtal kan föras. Transitförläggningarna är i första hand avsedda för nyanlända asylsökande. När sökanden har haft sitt asylsamtal, flyttas han eller hon till en annan förläggning för att vänta på beslutet.

Det finns olika förläggningar av olika storlekar runt om i Finland.

När det gäller måltider, finns det två typer av förläggningar:

  • Måltiderna kan ordnas av förläggningen, eller
  • invånarna har ett eget kök eller ett gemensamt kök där de kan laga mat.

Förläggningarna drivs av olika aktörer: kommuner, föreningar, företag och Migrationsverket. Alla förläggningar erbjuder samma mottagningstjänster, och alla förläggningar följer samma principer i sin verksamhet. Migrationsverket ansvarar för styrningen, planeringen och övervakningen av den praktiska verksamheten på förläggningarna.

Mottagningsverksamheten styrs av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd.