Hoppa till innehåll

Inkvartering på förläggning

Om du har sökt asyl eller tillfälligt skydd i Finland, kan du bo på en förläggning. Vid val av inkvarteringsplats beaktas din ålder, ditt kön och eventuella andra speciella omständigheter. Boendet ordnas så att du kan bo tillsammans med din nära familj, till exempel med din make eller maka och dina minderåriga barn. Minderåriga barn som har kommit till Finland utan vårdnadshavare bor i en enhet för minderåriga.

Du kan inte alltid bo på samma förläggning under hela asylprocessen. Du och din familj kan flyttas till en annan förläggning om det är nödvändigt på grund av din personliga situation, på grund av förläggningens verksamhet eller på grund av behandlingen av din asylansökan.

De flesta som söker asyl eller tillfälligt skydd inkvarteras först på en så kallad transitförläggning. Där stannar de boende endast en kort tid. Från transitförläggningen flyttas du till en annan förläggning där du sedan kan bosätta dig.

Det finns olika förläggningar av olika storlekar runt om i Finland. Du kan inte välja själv var du ska bo.

När det gäller måltider, finns det två typer av förläggningar:

  • förläggningar med måltidsservice, där måltiderna ordnas av förläggningen
  • förläggningar där de boende har ett eget kök eller ett gemensamt kök där de boende själva lagar sin mat.

Förläggningarna drivs av olika aktörer: kommuner, föreningar, företag och Migrationsverket. Alla förläggningar erbjuder samma mottagningstjänster, och alla förläggningar följer samma principer i sin verksamhet.

Migrationsverket ansvarar för styrningen, planeringen och övervakningen av den praktiska verksamheten på förläggningarna.

Mottagningsverksamheten styrs av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (finlex.fi).